ค่ายวิทยาศาสตานครศรีธรรมราช

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ม.3 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โทรศัพท์. 0-7539-6363, 08-1978-1016 โทรสาร. 0-7539-6364 Email : nsc_camp@hotmail.com, banyatl@hotmail.com  


คลิกเข้าสู่หน้าแรก
ใบจองค่ายวิทยาศาสตร์  รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  ใบจองจัดงานวิทยาศาสตร์สัญจร

  
Update: 07 July 2014
facebook ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช   facebook ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช  
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่ facebook