^_^ Nakhon Si Thammarat Science Centre for Education สนใจค่าย ติดต่อศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ม.3 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 โทร.0-7539-6363 ต่อ 11, โทรสาร 0-7539-6364 มือถือ 08-6272-5488 (คุณอนุชิต สพานทอง) หรือดูข้อมูลได้ที่ www.nakhonsci.com สามารถดาวน์โหลดใบจองค่ายของปี 2555 ส่งข้อมูลต่างๆ ได้ทางอีเมล์ nsc_camp@hotmail.com แล้วเจอกัน
  • Thai

เจ้าหนูถามจังยินดีต้อนรับทุกท่านครับ

มาดูซิครับว่าพี่ๆศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช มีใครบ้าง

สวัสดีน้องๆ ชาวค่ายวิทย์ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ครับ


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

Attend Events
Name Venue Session Date Registration Deadline
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการสึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 12/24/07 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 12/26/07 12/26/07
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 01/02/08 01/02/08
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 01/09/08 01/11/08
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 01/21/08 01/22/08
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 02/18/08 02/18/08
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 02/22/08 02/22/08
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 03/17/08 03/17/08
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 03/24/08 03/24/08
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 03/31/08 03/31/08
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 04/07/08 04/07/08
ศว.นศ. 07/23/09 07/24/09
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/17/08 07/19/08
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/10/10 06/12/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/11/08 08/17/08
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/06/09 04/10/09
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/01/09 06/04/09
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/10/09 08/21/09
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/17/09 08/19/09
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/28/09 12/30/09
ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/27/08 12/30/08
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/04/09 07/05/09
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/16/09 03/20/09
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/09/09 06/10/09
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/19/09 10/22/09
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/30/09 10/05/09
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/16/09 07/16/09
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/05/09 08/05/09
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/05/09 08/05/09
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/07/10 07/08/10
งดรับค่าย 07/09/10 07/09/10
ศูนย์วิทย์ 10/08/10 10/08/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/04/10 01/08/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/22/10 01/24/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/31/10 01/31/10
www.nakhonsci.com 03/14/10 03/15/10
www.nakhonsci.com 03/21/10 03/22/10
www.nakhonsci.com 06/23/10 06/24/10
www.nakhonsci.com 06/27/10 06/27/10
www.nakhonsci.com 07/18/10 07/19/10
www.nakhonsci.com 08/09/10 08/16/10
www.nakhonsci.com 09/12/10 09/13/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/29/10 10/01/10
www.nakhonsci.com 10/02/10 10/03/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/26/10 10/26/10
www.nakhonsci.com 10/27/10 10/29/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/30/10 10/31/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/09/10 02/10/10
www.nakhonsci.com 07/06/10 07/06/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีฯ 02/22/10 02/22/10
ศว.นศ. 10/04/10 10/04/10
ศว.นศ. 10/09/10 10/10/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/08/10 06/09/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/29/10 07/31/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/22/10 04/24/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/22/10 09/22/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/25/10 09/26/10
งดรับค่าย 09/07/10 09/07/10
ศว.นศ. 10/23/10 10/25/10
งดรับค่าย 06/28/10 06/28/10
งดรับค่าย 07/18/10 07/18/10
ศว.นศ. 08/24/10 08/24/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/04/10 08/04/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/04/10 08/04/10
งดรับค่าย 09/21/10 09/22/10
วันพ่อแห่งแห่งชาติ 12/05/10 12/06/10
งดรับค่าย วันพ่อแห่งชาติ 12/05/10 12/06/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/29/10 07/01/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/28/10 07/29/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/13/10 08/14/10
งดรับค่าย วันรัฐธรรมนูญ 12/10/10 12/10/10
วันลอยกระทง 11/21/10 11/21/10
งดรับค่าย 07/25/10 07/25/10
งดรับค่าย 06/13/10 06/13/10
งดรับค่าย 06/19/10 06/20/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/19/10 07/19/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/23/10 12/25/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/23/10 12/25/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/23/10 08/31/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/30/10 08/31/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/27/10 12/31/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/30/10 08/31/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/30/10 08/31/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/04/11 06/05/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/15/10 08/15/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/14/10 06/15/10
งดรับค่าย งานกีฬาอำเภอ 07/28/10 07/30/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/03/11 01/07/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/17/10 11/17/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 11/22/10 11/22/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 12/01/10 12/01/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/11/11 02/13/11
ศูนย์วิทย์ 12/20/10 12/20/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/17/11 02/18/11
ศว.นศ. 01/18/11 01/19/11
งดรับค่าย 01/26/11 01/26/11
งดรับค่าย 02/07/11 02/07/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/17/11 02/18/11
งดรับค่าย 10/24/10 10/25/10
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/14/11 02/16/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/03/11 03/04/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/16/11 06/17/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/21/11 03/23/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/23/11 06/25/11
งดรับค่าย 05/02/11 05/06/11
งดรับค่าย 05/02/11 05/06/11
งดรับค่าย 05/17/11 05/17/11
งดรับค่าย 07/15/11 07/16/11
งดรับค่าย 08/12/11 08/16/11
งดรับค่าย 12/26/11 12/30/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/08/11 06/08/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/11/11 06/11/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/17/11 03/18/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/17/11 03/18/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/21/11 03/23/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/28/11 07/29/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/02/12 02/03/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/17/11 06/18/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/19/11 07/20/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/14/11 02/16/11
งดรับค่าย 06/01/11 06/01/11
งดรับค่าย 06/16/11 06/16/11
งดรับค่าย 07/04/11 07/04/11
งดรับค่าย 08/01/11 08/01/11
งดรับค่าย 08/01/11 08/01/11
งดรับค่าย 12/02/11 12/02/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/04/11 08/05/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/21/11 07/21/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/02/11 05/03/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/05/11 05/07/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/17/11 02/18/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/18/11 04/19/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/21/11 06/22/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/02/11 08/03/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/13/11 06/13/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/18/11 07/18/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/26/11 09/27/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/03/11 10/03/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/03/11 10/03/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/07/11 11/07/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/28/11 12/30/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/30/11 05/31/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/17/11 06/19/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/23/11 08/24/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/09/11 11/11/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/20/11 05/21/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/19/12 01/21/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/19/12 01/21/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/19/12 01/21/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/07/11 10/09/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/25/02 01/25/02
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/16/12 01/16/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/17/12 01/18/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/02/12 01/03/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/02/12 01/03/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/16/12 02/17/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/11/11 08/12/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/27/12 01/29/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/17/12 02/19/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/24/11 10/26/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/28/11 07/29/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/12/12 01/13/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 02/06/12 02/06/12
ศว.นศ. 03/12/12 03/12/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/15/11 09/17/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/15/11 09/17/11
ศว.นศ. 04/02/11 04/02/11
ศว.นศ. 05/04/12 05/04/12
ศว.นศ. 06/01/12 06/01/12
ศว.นศ. 08/06/11 08/06/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/30/11 12/01/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/02/11 11/03/11
ศว.นศ. 02/23/12 02/24/12
nsc 06/21/12 06/22/12
nsc 07/19/12 07/20/12
nsc 09/13/12 09/14/12
nsc 02/23/12 02/24/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/30/12 02/01/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/13/12 02/15/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/30/12 08/31/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/06/12 09/07/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/22/12 08/24/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/16/12 08/17/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/14/12 08/15/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/27/12 12/28/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/17/12 04/18/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/05/12 07/07/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/10/12 01/11/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/28/12 07/29/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/06/12 06/08/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/16/12 08/17/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/09/12 04/10/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/25/12 04/27/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/10/11 12/12/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/24/11 12/25/11
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/15/12 10/15/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/19/12 06/20/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/13/12 09/14/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/16/12 04/17/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/23/12 07/27/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/23/12 07/27/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/09/12 03/09/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/25/12 03/27/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/11/12 02/12/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/18/12 02/19/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/25/12 02/26/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/05/12 03/05/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/07/12 03/07/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/11/12 03/11/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/18/12 03/18/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/25/12 03/25/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/05/12 05/07/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/01/12 04/01/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/08/12 04/08/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/22/12 04/22/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/29/12 04/29/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/08/12 07/08/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/18/12 07/18/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/21/12 07/22/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/30/12 07/30/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/04/12 08/05/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/13/12 08/15/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/15/12 09/16/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/04/12 06/05/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/13/12 07/13/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/10/12 09/12/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/07/12 08/09/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/04/12 07/05/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/22/12 05/23/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/16/12 04/16/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/30/12 12/01/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/13/12 12/14/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/14/12 12/15/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/23/12 07/24/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/26/12 07/27/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/09/12 08/11/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/23/12 06/24/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/27/12 09/28/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/27/12 09/29/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/27/12 09/28/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/17/12 06/17/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/20/12 06/20/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/23/12 06/24/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/01/12 07/01/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/14/12 07/15/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/18/12 08/19/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/25/12 08/26/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/22/12 09/23/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/08/12 09/09/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/30/12 09/30/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/07/12 10/07/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/14/12 10/14/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/21/12 10/21/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/28/12 10/28/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/04/12 11/04/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/11/12 11/11/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/18/12 11/18/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/25/12 11/25/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/30/12 07/31/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/09/12 11/11/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/11/12 11/11/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/04/12 11/04/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/09/13 01/11/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/09/12 10/11/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/09/12 11/11/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/26/12 10/28/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/20/12 09/21/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/12/12 07/13/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/12/12 07/13/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/19/12 11/21/12
07/02/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/27/12 08/28/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/29/12 12/31/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/12/12 10/13/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/02/12 08/03/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/09/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/16/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/23/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/30/12 12/31/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/29/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/13/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/09/12 08/11/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/06/12 12/08/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/17/12 09/18/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/31/13 02/02/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/14/13 02/15/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/14/13 02/15/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/06/12 11/07/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/11/12 09/12/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/11/12 10/12/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/20/13 06/21/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/18/13 07/19/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/14/13 11/15/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/19/13 12/20/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/20/13 06/23/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/18/13 07/21/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/14/13 11/17/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/19/13 12/22/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/14/13 01/15/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/11/12 10/12/12
- -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/05/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/24/12 12/25/12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/01/13 01/02/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/12/13 02/13/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/07/13 01/09/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/23/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/23/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/23/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/23/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/24/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/24/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/26/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/26/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/27/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/27/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/28/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/28/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/29/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/29/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/29/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/30/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/30/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/30/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/01/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/01/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/03/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/03/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/04/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/04/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/06/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/06/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/07/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/07/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/08/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/08/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/10/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/10/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/30/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/19/13 01/20/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/27/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/03/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/10/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/17/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/23/13 02/25/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/03/13 03/04/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/06/13 04/09/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/13/13 04/16/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/05/13 05/07/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/24/13 05/26/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/03/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/08/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/22/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/05/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/11/13 08/14/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/02/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/07/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/04/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/04/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/30/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/26/13 07/27/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/05/13 07/06/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/22/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/07/13 03/09/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/27/13 03/29/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/03/13 04/05/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/27/13 03/29/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/03/13 04/05/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/01/13 04/02/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/17/13 04/19/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/20/13 04/21/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/25/13 04/27/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/08/13 05/10/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/15/13 05/18/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/15/13 05/18/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/06/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/06/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/06/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/27/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/28/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/27/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/21/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/07/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/07/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/28/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/28/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/30/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/04/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/20/13 06/21/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/18/13 07/19/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/14/13 11/15/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/19/13 12/20/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/10/13 01/11/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/26/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/23/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/26/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/26/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/29/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/29/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/29/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/27/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/29/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/29/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/27/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/27/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/23/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/26/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/30/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/07/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/07/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/04/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/04/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/11/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/11/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/29/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/01/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/01/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/28/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/28/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/27/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/27/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/04/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/04/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/28/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/23/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/30/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/03/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/07/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/07/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/07/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/08/13 08/09/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/03/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/03/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/03/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/07/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/30/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/30/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/07/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/03/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/04/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/03/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/03/12 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/06/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/10/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/10/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/17/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/24/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/23/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/31/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/28/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/11/13 05/12/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/02/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/16/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/30/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/07/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/14/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/28/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/17/13 08/18/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/25/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/15/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/18/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/19/13 05/23/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/14/13 03/15/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/29/13 07/31/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/21/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/20/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/19/13 09/20/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/01/13 10/03/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/09/14 01/12/14
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/17/13 05/21/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/05/13 12/08/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/20/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/09/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/16/13 09/17/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/22/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/17/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/10/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/24/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/13/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/20/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/27/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/01/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/08/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/15/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/22/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/29/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/13/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/05/14 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/19/14 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/26/14 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/23/14 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/18/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/20/13 06/22/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/25/13 09/26/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/08/13 10/09/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/06/13 08/07/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/19/13 09/21/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/25/13 11/27/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/16/13 09/17/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/27/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/28/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/09/13 12/11/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/20/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/20/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/08/13 08/10/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/26/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/25/13 12/27/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/25/13 12/27/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/16/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/15/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/01/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/07/14 01/08/14
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/04/13 11/05/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/17/13 10/19/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/17/14 02/19/14
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/04/13 12/04/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/04/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/04/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/04/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/03/14 02/05/14
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/16/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/20/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/28/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/15/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/22/13 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/22/13 11/22/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/26/13 11/26/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/29/13 11/29/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/04/13 12/04/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/04/13 12/04/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/24/14 03/01/14
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/27/14 03/01/14
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/19/13 11/19/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/04/13 12/04/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/22/13 11/22/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/06/13 12/06/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/13/14 03/14/14
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/04/13 12/04/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/18/13 11/18/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/26/13 11/26/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/25/13 11/25/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/26/13 11/26/13
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/04/14 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/25/14 08/26/14
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/23/14 02/25/14
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/15/14 06/17/14
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/19/14 06/21/14
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/24/14 03/29/14
ศูนย์วิทยาศาสต&# 02/03/14 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/02/14 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/24/14 07/25/14
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/27/14 05/28/14
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/15/15 01/17/15
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/02/14 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/06/14 11/08/14
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/12/14 11/14/14
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/29/14 09/30/14
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/08/14 -
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/19/15 02/21/15
ค่าย 1 วัน สพท.นศ.เขต 1 ( ค่าย 1 วัน สพท.นศ.เขต 1) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/12/09 05/12/09
ค่าย ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโต๊ะหมิง) จ.ตรัง ( ค่าย ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโต๊ะหมิง) จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/23/11 12/24/11
ค่าย ร.ร.บ้านพรุบัว จ.นครศรีฯ ( ค่าย ร.ร.บ้านพรุบัว จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/10/10 02/11/10
ค่าย ร.ร.พัทลุงพิทยาคม จ.พัทลุง ( ค่าย ร.ร.พัทลุงพิทยาคม จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/26/12 03/28/12
ค่าย ร.ร.Ū (ค่าย ร.ร.อนุบาลกร) ศูนย์วิทยาศาสต&# 12/17/14 12/19/14
งดรับค่& (งดรับค่ายและเย&#) ศูนย์วิทยาศาสต&# 02/03/14 -
6 เม.ย. วันจักรี (6 เม.ย. วันจักรี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 04/06/08 04/06/08
Family Sci Camp #4 (Family Sci Camp #4) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/04/13 05/05/13
Family Sci Camp #5 (Family Sci Camp #5) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/03/13 08/04/13
Family Science Camp (Family Science Camp) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/04/12 08/05/12
Family Science Camp (Family Science Camp) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/20/12 10/21/12
Rally จักรยาน งานสัปดาห์วิทย์ ณ ศูนย์วิทย์เมืองคอน (Rally จักรยาน งานสัปดาห์วิทย์ ณ ศูนย์วิทย์เมืองคอน) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/19/14 -
Sci.film 01 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/24/12 -
Sci.film 01 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/29/12 -
Sci.film 02 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/23/12 -
Sci.film 02 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/06/12 -
Science Show Camp ร.ร.วรนารีเฉลิม จ.สงขลา (Science Show Camp ร.ร.วรนารีเฉลิม จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/07/09 07/08/09
Science Show Camp ร.ร.สุราษฎร์ธานี (Science Show Camp ร.ร.สุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/13/09 07/14/09
Science Show Camp ศูนย์วิทย์ฯนครศรีฯ (Science Show Camp ศูนย์วิทย์ฯนครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/20/09 06/21/09
Science Show Campร.ร.พัทลุงพิทยาคม (Science Show Campร.ร.พัทลุงพิทยาคม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/29/09 06/30/09
กศน.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ (กศน.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/15/09 07/15/09
กศน.สัญจร จ.กระบี่ (กศน.สัญจร จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/27/14 03/01/14
กศน.สัญจร จ.ฉะเชิงเทรา (กศน.สัญจร จ.ฉะเชิงเทรา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/13/14 06/15/14
กศน.สัญจร จ.มหาสารคาม (กศน.สัญจร จ.มหาสารคาม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/19/14 01/21/14
กศน.สัญจร จ.มุกดาหาร (กศน.สัญจร จ.มุกดาหาร) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/23/14 01/25/14
กศน.สัญจร จ.สระแก้ว (กศน.สัญจร จ.สระแก้ว) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/06/14 06/08/14
กิจกรรมค่ายผู้สูงอายุ (กิจกรรมค่ายผู้สูงอายุ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/09/09 04/10/09
ค่าย ร.ร.บางแก้วพิทยาคม อ.บางแก้ว จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.บางแก้วพิทยาคม อ.บางแก้ว จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/05/09 02/06/09
ค่าย ร.ร.บ้านนาปราณ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านนาปราณ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 01/14/09 01/15/09
ค่าย Ep หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา (ค่าย Ep หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/15/11 01/16/11
ค่าย Science show ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช (ค่าย Science show ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/03/08 06/03/08
ค่าย TK Park ยะลา (ค่าย TK Park ยะลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/28/13 10/30/13
ค่าย กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 จ.นครศรีฯ (ค่าย กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/14/09 12/16/09
ค่าย กลุ่มลานข่อย จ.พัทลุง (ค่าย กลุ่มลานข่อย จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/04/10 03/05/10
ค่าย กศน. อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ (ค่าย กศน. อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/25/11 02/26/11
ค่าย กศน.เขาชัยสน จ.พัทลุง (ค่าย กศน.เขาชัยสน จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/19/10 01/21/10
ค่าย กศน.ควนเนียง จ.สงขลา (ค่าย กศน.ควนเนียง จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/02/09 08/02/09
ค่าย กศน.ควนเนียง จ.สงขลา (ค่าย กศน.ควนเนียง จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/30/09 07/30/09
ค่าย กศน.ควนเนียง จ.สงขลา (ค่าย กศน.ควนเนียง จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/05/10 02/06/10
ค่าย กศน.ฉวาง จ.นครศรีฯ (ค่าย กศน.ฉวาง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/08/09 07/09/09
ค่าย กศน.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ (ค่าย กศน.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/21/09 08/21/09
ค่าย กศน.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ (ค่าย กศน.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/15/10 01/15/10
ค่าย กศน.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ (ค่าย กศน.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/21/09 12/22/09
ค่าย กศน.ตะโหมด จ.พัทลุง (ค่าย กศน.ตะโหมด จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/12/10 02/13/10
ค่าย กศน.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย กศน.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/23/11 06/24/11
ค่าย กศน.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ (ค่าย กศน.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/14/09 07/14/09
ค่าย กศน.นาบอน จ.นครศรีฯ (ค่าย กศน.นาบอน จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/01/09 07/01/09
ค่าย กศน.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ฯ (ค่าย กศน.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/09/10 02/10/10
ค่าย กศน.ปากพยูน จ.พัทลุง (ค่าย กศน.ปากพยูน จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/22/10 01/23/10
ค่าย กศน.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ (ค่าย กศน.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/23/10 07/23/10
ค่าย กศน.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ (ค่าย กศน.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/29/11 06/29/11
ค่าย กศน.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย กศน.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/05/10 02/07/10
ค่าย กศน.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ (ค่าย กศน.เมืองกระบี่ จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/01/09 09/01/09
ค่าย กศน.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ (ค่าย กศน.เมืองกระบี่ จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/07/09 09/07/09
ค่าย กศน.เมืองนครศรีฯ (ค่าย กศน.เมืองนครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/02/09 07/02/09
ค่าย กศน.เมืองพัทลุง 52 (ค่าย กศน.เมืองพัทลุง 52) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/06/09 07/07/09
ค่าย กศน.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง (ค่าย กศน.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/21/09 12/23/09
ค่าย กศน.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต (ค่าย กศน.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/26/11 06/28/11
ค่าย กศน.เมืองสงขลา จ.สงขลา (ค่าย กศน.เมืองสงขลา จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/07/11 03/09/11
ค่าย กศน.เมืองสุราษฎร์ธานี (ค่าย กศน.เมืองสุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/31/11 02/01/11
ค่าย กศน.เมืองสุราษฎร์ฯ จ.สุราษฎร์ธานี (ค่าย กศน.เมืองสุราษฎร์ฯ จ.สุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/06/10 02/07/10
ค่าย กศน.สทิงพระ จ.สงขลา (ค่าย กศน.สทิงพระ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/03/09 06/04/09
ค่าย กศน.สิงหนคร จ.สงขลา (ค่าย กศน.สิงหนคร จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/12/09 07/13/09
ค่าย กศน.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ค่าย กศน.หาดใหญ่ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/21/10 06/22/10
ค่าย กศน.อ.นาหม่อม จ.สงขลา (ค่าย กศน.อ.นาหม่อม จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/30/10 01/30/10
ค่าย กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ จ.สงขลา (ค่าย กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/03/11 02/04/11
ค่าย กศน.อำเภอจุฬาภรณ์ (ค่าย กศน.อำเภอจุฬาภรณ์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/23/12 -
ค่าย กศน.อำเภอท่าฉาง (ค่าย กศน.อำเภอท่าฉาง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/16/14 06/17/14
ค่าย กศน.อำเภอนาหม่อม (ค่าย กศน.อำเภอนาหม่อม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/24/14 -
ค่าย กศน.อำเภอพุนพิน (ค่าย กศน.อำเภอพุนพิน) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/31/14 -
ค่าย กศน.อำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ค่าย กศน.อำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/30/12 -
ค่าย กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (ค่าย กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/26/12 07/27/12
ค่าย กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (ค่าย กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/27/12 08/28/12
ค่าย กศน.อำเภอลำทับ (ค่าย กศน.อำเภอลำทับ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/12/13 02/13/13
ค่าย กศน.อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา (ค่าย กศน.อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/31/09 06/01/09
ค่าย กศน.อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา (ค่าย กศน.อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/21/09 06/22/09
ค่าย กศน.อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา (ค่าย กศน.อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/04/11 07/05/11
ค่าย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ค่าย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/12/12 11/13/12
ค่าย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ค่าย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/23/12 11/24/12
ค่าย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ค่าย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/03/12 12/04/12
ค่าย ครูสพป.ปัตตานี เขต 1 (ค่าย ครูสพป.ปัตตานี เขต 1) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/09/11 07/11/11
ค่าย ค่าย ร.ร.ราษฎร์บำรุง จ.นครศรีฯ (ค่าย ค่าย ร.ร.ราษฎร์บำรุง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/02/10 08/03/10
ค่าย เครือข่าย กศ.เมืองเลก้าวหน้า (ค่าย เครือข่าย กศ.เมืองเลก้าวหน้า) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/19/13 12/21/13
ค่าย เครื่อข่าย ร.ร.บ้านบางจาก อ.เมือง จ.นครศรีฯ (ค่าย เครื่อข่าย ร.ร.บ้านบางจาก อ.เมือง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/11/12 06/12/12
ค่าย เครือข่ายเกาะแต้ว-ทุ่งหวัง จ.สงขลา (ค่าย เครือข่ายเกาะแต้ว-ทุ่งหวัง จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/29/10 11/30/10
ค่าย เครือข่ายคูขุด-จะทิ้งพระ จ.สงขลา (ค่าย เครือข่ายคูขุด-จะทิ้งพระ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/17/11 02/18/11
ค่าย เครือข่ายบ้านนาบวรวิทย์ จ.สุราษฎร์ (ค่าย เครือข่ายบ้านนาบวรวิทย์ จ.สุราษฎร์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/16/10 08/17/10
ค่าย เครือข่ายบ้านนาบวรวิทย์ จ.สุราษฎร์ธานี (ค่าย เครือข่ายบ้านนาบวรวิทย์ จ.สุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/30/11 07/01/11
ค่าย เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไชยา 3 (ค่าย เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไชยา 3) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/08/13 -
ค่าย เครือข่ายสถานศึกษาบวรวิทย์ จ.สุราษฎร์ธานี (ค่าย เครือข่ายสถานศึกษาบวรวิทย์ จ.สุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 11/20/08 11/21/08
ค่าย เครือข่ายสถานศึกษาบ้านนาบวรวิทย์ (ค่าย เครือข่ายสถานศึกษาบ้านนาบวรวิทย์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/27/13 06/28/13
ค่าย เครือข่ายสถานศึกษาบ้านนาบวรวิทย์ (ค่าย เครือข่ายสถานศึกษาบ้านนาบวรวิทย์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/26/14 06/27/14
ค่าย เครือข่ายสถานศึกษาบ้านนาบวรวิทย์ (ค่าย เครือข่ายสถานศึกษาบ้านนาบวรวิทย์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/25/15 06/26/15
ค่าย เครือข่ายสถานศึกษาบ้านนาบวรวิทย์ สุราษฎร์ฯ (ค่าย เครือข่ายสถานศึกษาบ้านนาบวรวิทย์ สุราษฎร์ฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/24/09 12/25/09
ค่าย เครือข่ายฯบ้านนาบวรวิทย์ จ.สุราษฎร์ (ค่าย เครือข่ายฯบ้านนาบวรวิทย์ จ.สุราษฎร์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/28/12 06/29/12
ค่าย โครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาฯ มวล. (ค่าย โครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาฯ มวล.) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/02/12 05/03/12
ค่าย โครงการพิเศษ(EP) ร.ร.วรนารีเฉลิม จ.สงขลา (ค่าย โครงการพิเศษ(EP) ร.ร.วรนารีเฉลิม จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/07/11 10/09/11
ค่าย เทศบาลตำบลเขาเจียก (ค่าย เทศบาลตำบลเขาเจียก) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/11/14 -
ค่าย เทศบาลตำบลคูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ค่าย เทศบาลตำบลคูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/04/12 09/05/12
ค่าย เทศบาลตำบลฉวาง จ.นครศรีฯ (ค่าย เทศบาลตำบลฉวาง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/25/11 06/25/11
ค่าย เทศบาลตำบลเทพา สงขลา (ค่าย เทศบาลตำบลเทพา สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/29/09 04/30/09
ค่าย นศ.มรภ.นครศรีธรรมราช (ค่าย นศ.มรภ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/15/14 -
ค่าย บ้านครูอ้อม จ.ตรัง (ค่าย บ้านครูอ้อม จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/04/11 04/04/11
ค่าย ผู้สูงอายุ ศูนย์วิทย์คอน (ค่าย ผู้สูงอายุ ศูนย์วิทย์คอน) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/08/10 04/09/10
ค่าย มทร.ศรีวิชัย (ค่าย มทร.ศรีวิชัย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/29/13 -
ค่าย มทร.ศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย มทร.ศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/18/10 03/18/10
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตรฯ กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎร์ฯ (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตรฯ กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎร์ฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/25/11 02/25/11
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตรฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตรฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ) ศว.นศ. 01/24/11 01/25/11
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตรฯ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตรฯ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/23/09 02/24/09
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จ.ตรัง (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/21/08 12/22/08
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย(วังวิเศษ จ.ตรัง) (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย(วังวิเศษ จ.ตรัง)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/17/12 12/18/12
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย(วังวิเศษ จ.ตรัง) (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย(วังวิเศษ จ.ตรัง)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/12/12 12/13/12
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ ADP ชะอวด จ.นครศรีฯ (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ ADP ชะอวด จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/14/11 02/16/11
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ ADPกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ ADPกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/08/11 09/09/11
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ กาญจนดิษฐ์ (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ กาญจนดิษฐ์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/22/11 07/22/11
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ ควนเนียง จ.สงขลา (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ ควนเนียง จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/29/09 08/31/09
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ ควนเนียง จ.สงขลา (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ ควนเนียง จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/15/10 07/17/10
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ ควนเนียง จ.สงขลา (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ ควนเนียง จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/19/10 07/21/10
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ ควนเนียง จ.สงขลา (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ ควนเนียง จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/22/10 07/24/10
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ ควนเนียง จ.สงขลา (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ ควนเนียง จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/04/10 09/06/10
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ จ.กระบี่ (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/27/09 03/29/09
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ จ.กระบี่ (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/10/09 07/12/09
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ จ.ตรัง (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/23/09 03/24/09
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ จ.ตรัง (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/16/09 05/17/09
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/12/10 02/13/10
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/05/10 03/06/10
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/27/10 05/28/10
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ ชะอวด (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ ชะอวด) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/26/10 04/27/10
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ ตรัง (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/14/09 06/15/09
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ วังวิเศษ (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ วังวิเศษ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/11/13 03/12/13
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/22/09 06/24/09
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/29/09 07/31/09
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ อ.เฉลิมะระเกียรติ จ.นครศรีฯ (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิตฯ อ.เฉลิมะระเกียรติ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/02/09 09/03/09
ค่าย มูลนิธิศุภนิมิฯ อ่าวลึก จ.กระบี่ (ค่าย มูลนิธิศุภนิมิฯ อ่าวลึก จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/27/09 06/28/09
ค่าย ร.ร. จุลสมัย อ.เมือง จ.สงขลา (ค่าย2) รุ่น 1 (ค่าย ร.ร. จุลสมัย อ.เมือง จ.สงขลา (ค่าย2) รุ่น 1) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/09/12 10/11/12
ค่าย ร.ร. สุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี (ค่าย ร.ร. สุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี) ร.ร. สุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี 04/28/08 04/30/08
ค่าย ร.ร. สุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี (ค่าย ร.ร. สุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี) ร.ร. สุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี 05/06/08 05/08/08
ค่าย ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต (ค่าย ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต) ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 08/25/08 08/27/08
ค่าย ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต (ค่าย ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต) ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 07/14/08 07/16/08
ค่าย ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต (ค่าย ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต) ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 07/14/08 07/16/08
ค่าย ร.ร.กระแสสินธุ์วิทยา จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.กระแสสินธุ์วิทยา จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/15/12 06/16/12
ค่าย ร.ร.กรุงหยันวิทยาคาร (ค่าย ร.ร.กรุงหยันวิทยาคาร) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/28/14 07/29/14
ค่าย ร.ร.กลุ่มลานข่อย จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.กลุ่มลานข่อย จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/21/11 02/22/11
ค่าย ร.ร.กอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ (ค่าย ร.ร.กอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/12/13 12/13/13
ค่าย ร.ร.กอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.กอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/23/11 09/24/11
ค่าย ร.ร.กันตังพิทยากร อ.กันตัง จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.กันตังพิทยากร อ.กันตัง จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/08/12 03/10/12
ค่าย ร.ร.กันตังรัษฎาวิทยา (ค่าย ร.ร.กันตังรัษฎาวิทยา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/02/14 07/04/14
ค่าย ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/01/13 -
ค่าย ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/22/09 01/23/09
ค่าย ร.ร.ก้างปลาวิทยาคม จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ก้างปลาวิทยาคม จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/30/10 08/31/10
ค่าย ร.ร.กาญจนดิษฐ์พิทยาคม (ค่าย ร.ร.กาญจนดิษฐ์พิทยาคม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/15/12 02/17/12
ค่าย ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ (ค่าย ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/11/14 06/13/14
ค่าย ร.ร.กิตติวิทย์บ้านพรุ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.กิตติวิทย์บ้านพรุ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/02/08 09/04/08
ค่าย ร.ร.กิตติวิทย์บ้านพรุ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.กิตติวิทย์บ้านพรุ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/16/08 09/18/08
ค่าย ร.ร.กิตติวิทย์บ้านพรุ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.กิตติวิทย์บ้านพรุ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/02/10 02/04/10
ค่าย ร.ร.กิตติวิทย์บ้านพรู จ.สงขลา 134 คน (ค่าย ร.ร.กิตติวิทย์บ้านพรู จ.สงขลา 134 คน) ร.ร.กิตติวิทย์บ้านพรู จ.สงขลา 12/02/07 12/02/07
ค่าย ร.ร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง (ค่าย ร.ร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/07/14 -
ค่าย ร.ร.เกาสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษร์ธานี (ค่าย ร.ร.เกาสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษร์ธานี) ค่ายวิทยาศาสตร์ 02/07/09 02/08/09
ค่าย ร.ร.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (ค่าย ร.ร.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/05/10 08/07/10
ค่าย ร.ร.ขอนหาดประชาสรรค์ อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ขอนหาดประชาสรรค์ อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/07/12 02/08/12
ค่าย ร.ร.เขาแดงกุศลวิทยา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.เขาแดงกุศลวิทยา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/31/12 09/01/12
ค่าย ร.ร.เขาทะลุพิทยาคม จ.ชุมพร (ค่าย ร.ร.เขาทะลุพิทยาคม จ.ชุมพร) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/11/10 08/13/10
ค่าย ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา (ค่าย ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/27/14 -
ค่าย ร.ร.คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา (ค่าย ร.ร.คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/28/09 11/30/09
ค่าย ร.ร.ครนพิทยา จ.ชุมพร (ค่าย ร.ร.ครนพิทยา จ.ชุมพร) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/19/09 07/20/09
ค่าย ร.ร.ครุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี (ค่าย ร.ร.ครุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/03/12 04/05/12
ค่าย ร.ร.ควนขนุน (ค่าย ร.ร.ควนขนุน) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/18/14 07/19/14
ค่าย ร.ร.ควนเนียงวิทยา อ.ควนเนียง จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ควนเนียงวิทยา อ.ควนเนียง จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/25/09 01/27/09
ค่าย ร.ร.คันธมาลี จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.คันธมาลี จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/14/10 09/15/10
ค่าย ร.ร.คีรีรัฐวิทยา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.คีรีรัฐวิทยา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/14/09 09/15/09
ค่าย ร.ร.คีรีรัฐวิทยา จ.สุราษฎร์ธานี (ค่าย ร.ร.คีรีรัฐวิทยา จ.สุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/21/09 09/23/09
ค่าย ร.ร.คีรีราษฎร์พัฒนา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.คีรีราษฎร์พัฒนา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/24/08 10/26/08
ค่าย ร.ร.คีรีราษฎร์พัฒนา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.คีรีราษฎร์พัฒนา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/01/10 02/03/10
ค่าย ร.ร.ฆังคะทวีศิลป์ จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.ฆังคะทวีศิลป์ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/11/10 01/11/10
ค่าย ร.ร.ฆังคะทวีศิลป์ จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.ฆังคะทวีศิลป์ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/13/10 01/13/10
ค่าย ร.ร.ฆังคะทวีศิลป์ จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.ฆังคะทวีศิลป์ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/12/10 01/12/10
ค่าย ร.ร.ฆังคะทวีศิลป์ จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.ฆังคะทวีศิลป์ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/18/10 01/18/10
ค่าย ร.ร.ฆังคะทวีศิลป์ จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.ฆังคะทวีศิลป์ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/19/10 01/19/10
ค่าย ร.ร.ฆังคะทวีศิลป์ จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.ฆังคะทวีศิลป์ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/20/10 01/20/10
ค่าย ร.ร.ฆังคะทวีศิลป์ จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.ฆังคะทวีศิลป์ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/25/10 01/25/10
ค่าย ร.ร.ฆังคะทวีศิลป์ จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.ฆังคะทวีศิลป์ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/26/10 01/27/10
ค่าย ร.ร.ฆังคะทวีศิลป์ อ.สิชล จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ฆังคะทวีศิลป์ อ.สิชล จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/17/08 12/18/08
ค่าย ร.ร.จงรักสัตย์วิทยา อ.เมือง จ.ปัตตานี (ค่าย ร.ร.จงรักสัตย์วิทยา อ.เมือง จ.ปัตตานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/19/12 03/21/12
ค่าย ร.ร.จริยธรรมศึกษามูลนิธิ (ค่าย ร.ร.จริยธรรมศึกษามูลนิธิ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/07/14 01/08/14
ค่าย ร.ร.จิราภรณ์ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.จิราภรณ์ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/29/09 10/30/09
ค่าย ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว (ค่าย ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/08/13 11/09/13
ค่าย ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/20/11 12/21/11
ค่าย ร.ร.จุลสมัย จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.จุลสมัย จ.สงขลา) ศูนย์วิทย์ 10/07/09 10/09/09
ค่าย ร.ร.จุลสมัย จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.จุลสมัย จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/15/09 10/16/09
ค่าย ร.ร.จุลสมัย จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.จุลสมัย จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/14/11 10/16/11
ค่าย ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช) ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช 05/04/08 05/04/08
ค่าย ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/04/11 05/04/11
ค่าย ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/14/11 11/14/11
ค่าย ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/02/14 -
ค่าย ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/15/13 -
ค่าย ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/01/08 12/01/08
ค่าย ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/27/09 11/27/09
ค่าย ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/03/09 05/03/09
ค่าย ร.ร.จุฬาภรณ์ฯ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.จุฬาภรณ์ฯ จ.นครศรีฯ) ร.ร.จุฬาภรณ์ฯ จ.นครศรีฯ 01/04/08 -
ค่าย ร.ร.จุฬาภรณ์ฯ นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.จุฬาภรณ์ฯ นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/04/10 05/04/10
ค่าย ร.ร.เจริญวิทย์ (ค่าย ร.ร.เจริญวิทย์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/27/13 11/29/13
ค่าย ร.ร.เจริญศึกษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.เจริญศึกษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/08/12 03/08/12
ค่าย ร.ร.แจ้งวิทยา จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.แจ้งวิทยา จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/05/08 09/07/08
ค่าย ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ต (ค่าย ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/03/11 03/05/11
ค่าย ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.นคร (ค่าย ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.นคร) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/11/08 12/12/08
ค่าย ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครฯ (ค่าย ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/25/13 12/27/13
ค่าย ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ (ค่าย ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/30/12 02/01/12
ค่าย ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต (ค่าย ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/20/14 03/22/14
ค่าย ร.ร.ชะแล้นิมิตวิทยา จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ชะแล้นิมิตวิทยา จ.สงขลา) ร.ร.ชะแล้นิมิตวิทยา จ.สงขลา 02/29/08 03/02/08
ค่าย ร.ร.ชะอวด (ค่าย ร.ร.ชะอวด) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/06/14 06/07/14
ค่าย ร.ร.ชะอวด จ.นครศรีฯ (6 เม.ย. วันจักรี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/01/08 10/02/08
ค่าย ร.ร.ชะอวด จ.นครศรีฯ (6 เม.ย. วันจักรี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/01/08 10/02/08
ค่าย ร.ร.ชะอวด จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ชะอวด จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/01/08 10/02/08
ค่าย ร.ร.ชะอวด จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ชะอวด จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/21/09 11/22/09
ค่าย ร.ร.ชะอวด จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ชะอวด จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/05/10 06/06/10
ค่าย ร.ร.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/08/13 06/09/13
ค่าย ร.ร.ชะอวดวิทยา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ชะอวดวิทยา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/21/11 09/22/11
ค่าย ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร (ค่าย ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/17/14 11/19/14
ค่าย ร.ร.ชัยบุรีพิทยา จ.สุราษฎร์ธานี (ค่าย ร.ร.ชัยบุรีพิทยา จ.สุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/23/10 03/25/10
ค่าย ร.ร.ชุมโขลง จ.นครศรีฯ (6 เม.ย. วันจักรี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/01/08 09/01/08
ค่าย ร.ร.ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/15/10 02/17/10
ค่าย ร.ร.ชุมชนบ้านด่าน จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ชุมชนบ้านด่าน จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/13/09 07/14/09
ค่าย ร.ร.ชุมชนบ้านบางโหนด (ค่าย ร.ร.ชุมชนบ้านบางโหนด) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/14/13 10/15/13
ค่าย ร.ร.ชุมชนบ้านบางโหนด จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ชุมชนบ้านบางโหนด จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/27/10 09/28/10
ค่าย ร.ร.ชุมชนบ้านปากเสียว จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ชุมชนบ้านปากเสียว จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทย์ฯนครศรีฯ 08/03/09 08/04/09
ค่าย ร.ร.ชุมชนบ้านสะท้อน จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ชุมชนบ้านสะท้อน จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/29/11 03/30/11
ค่าย ร.ร.ชุมชนบ้านหน้าด่าน จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ชุมชนบ้านหน้าด่าน จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/24/08 07/25/08
ค่าย ร.ร.ชุมชนบ้านหน้าด่าน จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ชุมชนบ้านหน้าด่าน จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/08/10 12/09/10
ค่าย ร.ร.ชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพ (ค่าย ร.ร.ชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 09/22/08 09/23/08
ค่าย ร.ร.ชุมชนวัดนาเหนือ จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.ชุมชนวัดนาเหนือ จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/01/10 09/03/10
ค่าย ร.ร.ชุมชนวัดอัมพวัน จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ชุมชนวัดอัมพวัน จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/02/11 09/03/11
ค่าย ร.ร.เชิงทะเลวิทยาคม จ.ภูเก็ต (ค่าย ร.ร.เชิงทะเลวิทยาคม จ.ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/17/10 02/19/10
ค่าย ร.ร.ดรุณศาสตร์ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี (ค่าย ร.ร.ดรุณศาสตร์ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/30/09 03/31/09
ค่าย ร.ร.ดรุณศาสตร์วิทยา จ.ปัตตานี (ค่าย ร.ร.ดรุณศาสตร์วิทยา จ.ปัตตานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/26/09 10/28/09
ค่าย ร.ร.ดรุณศาสน์ จ.ปัตตานี (ค่าย ร.ร.ดรุณศาสน์ จ.ปัตตานี) ร.ร.ดรุณศาสน์ จ.ปัตตานี 04/09/08 04/10/08
ค่าย ร.ร.ดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี (ค่าย ร.ร.ดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี) ร.ร.ดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 01/03/08 01/04/08
ค่าย ร.ร.ดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี (ค่าย ร.ร.ดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/26/10 11/28/10
ค่าย ร.ร.ดรุณสาสน์ จ.ปัตตานี (ค่าย ร.ร.ดรุณสาสน์ จ.ปัตตานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/26/11 03/28/11
ค่าย ร.ร.ดรุโณทัย จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.ดรุโณทัย จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/09/08 10/11/08
ค่าย ร.ร.ดรุโณทัย จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.ดรุโณทัย จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/17/10 01/18/10
ค่าย ร.ร.ดรุโณทัย จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.ดรุโณทัย จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/19/10 10/20/10
ค่าย ร.ร.ดรุโณทัย อ.เมือง จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.ดรุโณทัย อ.เมือง จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/08/12 06/09/12
ค่าย ร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล จ.ปัตตานี (ค่าย ร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล จ.ปัตตานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/23/10 03/25/10
ค่าย ร.ร.ตชด.บ้านควนมีชัย จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ตชด.บ้านควนมีชัย จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/15/10 07/15/10
ค่าย ร.ร.ตรังรังสฤษฎ์ จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.ตรังรังสฤษฎ์ จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/15/11 09/17/11
ค่าย ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา อ.วิภาวดี สุราษฎร์ฯ (ค่าย ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา อ.วิภาวดี สุราษฎร์ฯ) ค่ายวิทยาศาสตร์ 02/21/09 02/22/09
ค่าย ร.ร.ตันติวัตร (ค่าย ร.ร.ตันติวัตร) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/22/13 11/23/13
ค่าย ร.ร.ตันติวัตร (ค่าย ร.ร.ตันติวัตร) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/04/14 02/05/14
ค่าย ร.ร.ตันติวัตร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ตันติวัตร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/02/10 12/03/10
ค่าย ร.ร.ตันหยงมัส จ.นราธิวาส (ค่าย ร.ร.ตันหยงมัส จ.นราธิวาส) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/16/10 03/17/10
ค่าย ร.ร.เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย (ค่าย ร.ร.เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/06/14 10/07/14
ค่าย ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/22/10 01/24/10
ค่าย ร.ร.ทวีรัตน์ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ทวีรัตน์ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/21/10 10/23/10
ค่าย ร.ร.ทับเที่ยงฮั่วเฉียว (ค่าย ร.ร.ทับเที่ยงฮั่วเฉียว) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/18/14 -
ค่าย ร.ร.ทางธรรมวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ทางธรรมวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/28/11 03/02/11
ค่าย ร.ร.ทางพูนวิทยาคาร (ค่าย ร.ร.ทางพูนวิทยาคาร) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/06/13 08/07/13
ค่าย ร.ร.ทางพูนวิทยาคาร จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ทางพูนวิทยาคาร จ.นครศรีฯ) ร.ร.ทางพูนวิทยาคาร จ.นครศรีฯ 01/05/08 01/06/08
ค่าย ร.ร.ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/22/11 07/23/11
ค่าย ร.ร.ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ จ.นครศรีฯ (6 เม.ย. วันจักรี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/24/08 08/24/08
ค่าย ร.ร.ท่ามิหรำ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ท่ามิหรำ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/27/08 10/29/08
ค่าย ร.ร.ท่าศาลาประสิทธ์ศึกษา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ท่าศาลาประสิทธ์ศึกษา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/29/10 01/30/10
ค่าย ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา (ค่าย ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/25/13 06/26/13
ค่าย ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/19/12 10/20/12
ค่าย ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/07/12 06/08/12
ค่าย ร.ร.ท่าใหญ่วิทยา (ค่าย ร.ร.ท่าใหญ่วิทยา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/17/15 02/19/15
ค่าย ร.ร.ท่าใหญ่วิทยา จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ท่าใหญ่วิทยา จ.สงขลา) ค่ายวิทยาศาสตร์ 02/11/09 02/13/09
ค่าย ร.ร.ท่าใหญ่วิทยา จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ท่าใหญ่วิทยา จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/28/11 03/02/11
ค่าย ร.ร.ทุ่งปรือพิทยาคม จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ทุ่งปรือพิทยาคม จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/15/10 12/17/10
ค่าย ร.ร.ทุ่งโป๊ะ จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.ทุ่งโป๊ะ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/28/11 01/29/11
ค่าย ร.ร.ทุ่งสงวิทยา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ทุ่งสงวิทยา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/09/09 06/09/09
ค่าย ร.ร.ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 07/12/08 07/13/08
ค่าย ร.ร.ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/25/11 10/27/11
ค่าย ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม (ค่าย ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจ.นครศรีฯ 03/15/08 03/16/08
ค่าย ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม (ค่าย ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/29/13 11/30/13
ค่าย ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/20/09 11/21/09
ค่าย ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/25/09 12/26/09
ค่าย ร.ร.เทพนิมิตรศึกษา จ.สุราษฏร์ฯ (ค่าย ร.ร.เทพนิมิตรศึกษา จ.สุราษฏร์ฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/23/09 11/25/09
ค่าย ร.ร.เทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ รุ่น 1 (ค่าย ร.ร.เทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ รุ่น 1) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/28/08 07/29/08
ค่าย ร.ร.เทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ รุ่น 2 (ค่าย ร.ร.เทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ รุ่น 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/30/08 07/31/08
ค่าย ร.ร.เทพราชพิทยาสรรค์ จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.เทพราชพิทยาสรรค์ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/25/10 02/26/10
ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 (ชุมชนบ้านอุดมทอง) (ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 (ชุมชนบ้านอุดมทอง)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/13/14 08/14/14
ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) (ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 (ถนนนครนอก)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/04/14 09/05/14
ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.เท (ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) จ.สงขลา) ร.ร.เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) จ.สงขลา 02/27/08 -
ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/20/11 01/21/11
ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) (ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/10/14 09/12/14
ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านสะเดา) (ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านสะเดา)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/02/13 09/04/13
ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 (วัดกะพังสุรินทร์) (ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 (วัดกะพังสุรินทร์)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/06/13 05/07/13
ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/31/13 -
ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/23/14 06/25/14
ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/29/14 -
ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 จ.สุราษฏร์ธานี (ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 จ.สุราษฏร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/26/09 12/27/09
ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 ตลาดเก่า (ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 ตลาดเก่า) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/09/13 09/11/13
ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 ตลาดเก่า (ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 ตลาดเก่า) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/02/14 09/04/14
ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 บ้านสะเดา (ค่าย ร.ร.เทศบาล 1 บ้านสะเดา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/24/14 12/26/14
ค่าย ร.ร.เทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.เทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) จ.สงขลา) ร.ร.เทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) จ.สงขลา 06/09/08 06/10/08
ค่าย ร.ร.เทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) (ค่าย ร.ร.เทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/14/14 08/16/14
ค่าย ร.ร.เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) จ.สงขลา) ค่าย ร.ร.เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) จ.สงขลา 09/01/11 09/02/11
ค่าย ร.ร.เทศบาล 2 จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.เทศบาล 2 จ.สงขลา) ร.ร.เทศบาล 2 จ.สงขลา 12/16/07 12/17/07
ค่าย ร.ร.เทศบาล 3 (วัดศาลาห้วยยาง) จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.เทศบาล 3 (วัดศาลาห้วยยาง) จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/19/11 10/20/11
ค่าย ร.ร.เทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) (ค่าย ร.ร.เทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/16/14 01/18/14
ค่าย ร.ร.เทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.เทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/17/12 09/19/12
ค่าย ร.ร.เทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) หาดใหญ่ (ค่าย ร.ร.เทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) หาดใหญ่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/26/11 04/27/11
ค่าย ร.ร.เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อ.หาดใหญ่ (ค่าย ร.ร.เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อ.หาดใหญ่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/27/09 04/28/09
ค่าย ร.ร.เทศบาล 3 (โสภณพิทยาคุณานุสรณ์) (ค่าย ร.ร.เทศบาล 3 (โสภณพิทยาคุณานุสรณ์)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/26/15 01/27/15
ค่าย ร.ร.เทศบาล 3 หาดใหญ่ (ค่าย ร.ร.เทศบาล 3 หาดใหญ่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/26/10 04/27/10
ค่าย ร.ร.เทศบาล 3 หาดใหญ่ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.เทศบาล 3 หาดใหญ่ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/22/08 05/23/08
ค่าย ร.ร.เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) (ค่าย ร.ร.เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/01/13 08/02/13
ค่าย ร.ร.เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/30/11 08/31/11
ค่าย ร.ร.เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/12/12 06/13/12
ค่าย ร.ร.เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/14/12 06/15/12
ค่าย ร.ร.เทศบาล 4 (วัดแหลมทราย) จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.เทศบาล 4 (วัดแหลมทราย) จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/21/10 06/22/10
ค่าย ร.ร.เทศบาล 4 (แหลมทราย) จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.เทศบาล 4 (แหลมทราย) จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/09/11 02/10/11
ค่าย ร.ร.เทศบาล 4 จ.สุราษฏร์ธานี (ค่าย ร.ร.เทศบาล 4 จ.สุราษฏร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/29/10 05/30/10
ค่าย ร.ร.เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ฯ (ค่าย ร.ร.เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/15/09 01/16/09
ค่าย ร.ร.เทศบาล4 (บ้านแหลมทราย) จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.เทศบาล4 (บ้านแหลมทราย) จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/30/12 08/31/12
ค่าย ร.ร.เทศบาล4(บ้านแหลมทราย) จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.เทศบาล4(บ้านแหลมทราย) จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/02/12 02/03/12
ค่าย ร.ร.เทศบาลเขาชัยสน (ค่าย ร.ร.เทศบาลเขาชัยสน) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/09/13 09/10/13
ค่าย ร.ร.เทศบาลเขาชัยสน (ค่าย ร.ร.เทศบาลเขาชัยสน) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/28/14 08/29/14
ค่าย ร.ร.เทศบาลเขาชัยสน จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.เทศบาลเขาชัยสน จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/29/11 03/30/11
ค่าย ร.ร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง (ค่าย ร.ร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/25/14 08/26/14
ค่าย ร.ร.เทศบาลบ้านนาเหนือ จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.เทศบาลบ้านนาเหนือ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/23/11 09/23/11
ค่าย ร.ร.เทศบาลบ้านไสน้ำเย็น (ค่าย ร.ร.เทศบาลบ้านไสน้ำเย็น) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/21/13 08/21/13
ค่าย ร.ร.เทศบาลบ้านไสน้ำเย็น (ค่าย ร.ร.เทศบาลบ้านไสน้ำเย็น) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/21/14 08/23/14
ค่าย ร.ร.เทศบาลบ้านไสน้ำเย็น จ.ภูเก็ต (ค่าย ร.ร.เทศบาลบ้านไสน้ำเย็น จ.ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/22/12 08/24/12
ค่าย ร.ร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ (ค่าย ร.ร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/16/13 12/18/13
ค่าย ร.ร.เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ (ค่าย ร.ร.เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/28/15 01/30/15
ค่าย ร.ร.เทศบาลวัดโคกสะท้อน (ค่าย ร.ร.เทศบาลวัดโคกสะท้อน) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/13/13 09/14/13
ค่าย ร.ร.เทศบาลวัดชัยชุมพล จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.เทศบาลวัดชัยชุมพล จ.นครศรีฯ) ร.ร.เทศบาลวัดชัยชุมพล จ.นครศรีฯ 06/08/10 06/08/10
ค่าย ร.ร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/09/09 11/10/09
ค่าย ร.ร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/15/11 09/15/11
ค่าย ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง (ค่าย ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/21/13 -
ค่าย ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง (ค่าย ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/11/13 -
ค่าย ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง (ค่าย ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/30/13 -
ค่าย ร.ร.เทศบาลห้วยยอดวิทยา (ค่าย ร.ร.เทศบาลห้วยยอดวิทยา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/09/14 06/10/14
ค่าย ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 80 จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 80 จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/18/10 02/19/10
ค่าย ร.ร.ธนรัตน์อุปถัมภ์ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ธนรัตน์อุปถัมภ์ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 08/23/08 08/24/08
ค่าย ร.ร.ธรรมโฆษิต จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ธรรมโฆษิต จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/06/09 12/06/09
ค่าย ร.ร.ธรรมโฆสิต จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ธรรมโฆสิต จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/31/09 04/01/09
ค่าย ร.ร.ธิดานุเคระห์ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ธิดานุเคระห์ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/14/09 11/15/09
ค่าย ร.ร.ธิดาแม่พระ (ค่าย ร.ร.ธิดาแม่พระ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/20/14 01/21/14
ค่าย ร.ร.นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/26/10 02/27/10
ค่าย ร.ร.นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/12/11 03/13/11
ค่าย ร.ร.นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีฯ (ค่าย ร.ร.นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/01/12 03/02/12
ค่าย ร.ร.นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/19/14 -
ค่าย ร.ร.นบพิตำวิทยา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.นบพิตำวิทยา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/22/11 12/23/11
ค่าย ร.ร.นบพิตำวิทยา อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.นบพิตำวิทยา อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/22/12 11/23/12
ค่าย ร.ร.นราธิวาส (ค่าย ร.ร.นราธิวาส) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/12/15 01/14/15
ค่าย ร.ร.นราธิวาส จ.นราธิวาส (ค่าย ร.ร.นราธิวาส จ.นราธิวาส) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/27/11 08/29/11
ค่าย ร.ร.นราสิกขาลัย จ.นราธิวาส (ค่าย ร.ร.นราสิกขาลัย จ.นราธิวาส) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/14/11 03/16/11
ค่าย ร.ร.นราสิกขาลัย จ.นราธิวาส (ค่าย ร.ร.นราสิกขาลัย จ.นราธิวาส) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/13/12 03/16/12
ค่าย ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/05/08 10/05/08
ค่าย ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/03/09 03/04/09
ค่าย ร.ร.น้ำรอบวิทยา (ค่าย ร.ร.น้ำรอบวิทยา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/17/14 -
ค่าย ร.ร.นิคมซอย 10 (ค่าย ร.ร.นิคมซอย 10) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/23/13 12/24/13
ค่าย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง 2 จ.พังงา (ค่าย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง 2 จ.พังงา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/11/09 11/13/09
ค่าย ร.ร.นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/08/10 11/09/10
ค่าย ร.ร.นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/28/09 07/29/09
ค่าย ร.ร.นูรุลอิสลามหนองธงมูลนิ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.นูรุลอิสลามหนองธงมูลนิ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/10/12 09/10/12
ค่าย ร.ร.นูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธี จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.นูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธี จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/22/13 01/24/13
ค่าย ร.ร.บ่อเกดวิจิตรวิทยา จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บ่อเกดวิจิตรวิทยา จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/20/11 09/21/11
ค่าย ร.ร.บางดีวิทยาคม จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.บางดีวิทยาคม จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/27/11 05/28/11
ค่าย ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม (ค่าย ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/10/13 07/12/13
ค่าย ร.ร.บ้านกลอง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านกลอง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/13/10 01/14/10
ค่าย ร.ร.บ้านกลาง (ค่าย ร.ร.บ้านกลาง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/16/13 12/18/13
ค่าย ร.ร.บ้านกลาง จ.พังงา (ค่าย ร.ร.บ้านกลาง จ.พังงา) ร.ร.บ้านห้วยน้ำดำและเครือข่าย จ.พัทลุง 12/12/07 12/14/07
ค่าย ร.ร.บ้านกลาง จ.พังงา (ค่าย ร.ร.บ้านกลาง จ.พังงา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/18/09 11/20/09
ค่าย ร.ร.บ้านกลางมิตรภาพที่ 44 จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.บ้านกลางมิตรภาพที่ 44 จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/13/11 09/14/11
ค่าย ร.ร.บ้านกลางมิตรภาพที่ 44 อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.บ้านกลางมิตรภาพที่ 44 อ.อ่าวลึก จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/24/09 02/25/09
ค่าย ร.ร.บ้านกะหลิม (ค่าย ร.ร.บ้านกะหลิม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/20/14 02/21/14
ค่าย ร.ร.บ้านกำสนประชาสรรค์ (ค่าย ร.ร.บ้านกำสนประชาสรรค์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/17/13 06/18/13
ค่าย ร.ร.บ้านเก่า (ค่าย ร.ร.บ้านเก่า) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/01/13 10/03/13
ค่าย ร.ร.บ้านเก่า จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านเก่า จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/28/12 02/29/12
ค่าย ร.ร.บ้านเกาะจำ จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.บ้านเกาะจำ จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/19/10 09/20/10
ค่าย ร.ร.บ้านเกาะจำ จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.บ้านเกาะจำ จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/22/10 01/23/10
ค่าย ร.ร.บ้านเกาะหมี จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านเกาะหมี จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/01/11 07/02/11
ค่าย ร.ร.บ้านขนุน จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านขนุน จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/15/09 07/15/09
ค่าย ร.ร.บ้านขนุน จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านขนุน จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/10/10 11/11/10
ค่าย ร.ร.บ้านเขาเฒ่า (ค่าย ร.ร.บ้านเขาเฒ่า) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/02/14 12/04/14
ค่าย ร.ร.บ้านเขาเฒ่า จ.พังงา (ค่าย ร.ร.บ้านเขาเฒ่า จ.พังงา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/11/09 11/13/09
ค่าย ร.ร.บ้านเขาตั้ง จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.บ้านเขาตั้ง จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/13/10 08/14/10
ค่าย ร.ร.บ้านเขาฝ้าย (ค่าย ร.ร.บ้านเขาฝ้าย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/15/14 09/16/14
ค่าย ร.ร.บ้านเขาพระ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านเขาพระ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/21/11 09/22/11
ค่าย ร.ร.บ้านคดศอก จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.บ้านคดศอก จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/21/10 01/22/10
ค่าย ร.ร.บ้านครองแรดและเครือข่าย จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.บ้านครองแรดและเครือข่าย จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/12/08 09/13/08
ค่าย ร.ร.บ้านคลองกา อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ฯ (ค่าย ร.ร.บ้านคลองกา อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ฯ) ค่ายวิทยาศาสตร์ 02/04/09 02/05/09
ค่าย ร.ร.บ้านคลองขุด จ.สตูล (ค่าย ร.ร.บ้านคลองขุด จ.สตูล) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/21/11 06/22/11
ค่าย ร.ร.บ้านคลองขุด จ.สตูล (ค่าย ร.ร.บ้านคลองขุด จ.สตูล) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/02/11 08/03/11
ค่าย ร.ร.บ้านคลองเคล้า จ. สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านคลองเคล้า จ. สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/02/09 06/03/09
ค่าย ร.ร.บ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) (ค่าย ร.ร.บ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/10/14 11/11/14
ค่าย ร.ร.บ้านคลองจัง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านคลองจัง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/14/11 09/14/11
ค่าย ร.ร.บ้านคลองช้าง (ค่าย ร.ร.บ้านคลองช้าง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/03/14 03/04/14
ค่าย ร.ร.บ้านคลองช้าง จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านคลองช้าง จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/19/11 05/20/11
ค่าย ร.ร.บ้านคลองดิน จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านคลองดิน จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/29/09 09/29/09
ค่าย ร.ร.บ้านคลองดิน จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านคลองดิน จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/25/11 08/25/11
ค่าย ร.ร.บ้านคลองดิน จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านคลองดิน จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/26/11 08/26/11
ค่าย ร.ร.บ้านคลองดิน จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านคลองดิน จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/26/11 08/26/11
ค่าย ร.ร.บ้านคลองเนิน จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.บ้านคลองเนิน จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/07/11 03/09/11
ค่าย ร.ร.บ้านคลองแรด (ค่าย ร.ร.บ้านคลองแรด) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/17/14 09/19/14
ค่าย ร.ร.บ้านคลองแรด จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.บ้านคลองแรด จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/10/09 09/11/09
ค่าย ร.ร.บ้านคลองแรด จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.บ้านคลองแรด จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/12/10 12/14/10
ค่าย ร.ร.บ้านคลองแรด จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.บ้านคลองแรด จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/03/11 11/04/11
ค่าย ร.ร.บ้านคลองเสาเหนือ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านคลองเสาเหนือ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/25/08 12/26/08
ค่าย ร.ร.บ้านคลองเสาเหนือ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านคลองเสาเหนือ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/12/11 09/13/11
ค่าย ร.ร.บ้านคลองเสาเหนือ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านคลองเสาเหนือ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/12/11 11/13/11
ค่าย ร.ร.บ้านควน จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านควน จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/18/10 11/19/10
ค่าย ร.ร.บ้านควนเงิน จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.บ้านควนเงิน จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/25/09 11/26/09
ค่าย ร.ร.บ้านควนตม จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.บ้านควนตม จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/18/10 01/18/10
ค่าย ร.ร.บ้านควนตม อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.บ้านควนตม อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/27/09 01/28/09
ค่าย ร.ร.บ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) (ค่าย ร.ร.บ้านควนทอง (ประชาอุทิศ)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/02/13 -
ค่าย ร.ร.บ้านควนเนียง (ค่าย ร.ร.บ้านควนเนียง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/18/14 02/19/14
ค่าย ร.ร.บ้านควนเนียง สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านควนเนียง สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/22/09 08/23/09
ค่าย ร.ร.บ้านควนสระ จ.สุราษฯ (ค่าย ร.ร.บ้านควนสระ จ.สุราษฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/02/10 09/02/10
ค่าย ร.ร.บ้านคอกช้าง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านคอกช้าง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/08/10 03/09/10
ค่าย ร.ร.บ้านคอกช้าง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านคอกช้าง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/13/11 01/14/11
ค่าย ร.ร.บ้านโคกยูง จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.บ้านโคกยูง จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/19/08 11/20/08
ค่าย ร.ร.บ้านโคกวา/ร.ร.บ้านควนพลี จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.บ้านโคกวา/ร.ร.บ้านควนพลี จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/03/12 07/04/12
ค่าย ร.ร.บ้านโคกหาร จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.บ้านโคกหาร จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/12/10 01/13/10
ค่าย ร.ร.บ้านโคกเหรียง (ค่าย ร.ร.บ้านโคกเหรียง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/03/13 12/04/13
ค่าย ร.ร.บ้านช่องพลี จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.บ้านช่องพลี จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/01/09 08/03/09
ค่าย ร.ร.บ้านชะอวด (ค่าย ร.ร.บ้านชะอวด) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/03/13 12/04/13
ค่าย ร.ร.บ้านชะอวด จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านชะอวด จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/20/10 07/20/10
ค่าย ร.ร.บ้านชะอวด จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านชะอวด จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/05/12 01/06/12
ค่าย ร.ร.บ้านชุมโขลง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านชุมโขลง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/01/08 09/01/08
ค่าย ร.ร.บ้านชุมโลง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านชุมโลง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/21/09 01/21/09
ค่าย ร.ร.บ้านดินลาน (ค่าย ร.ร.บ้านดินลาน) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/11/13 11/12/13
ค่าย ร.ร.บ้านต้นปริง อ.นาหม่อม จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านต้นปริง อ.นาหม่อม จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/22/11 12/23/11
ค่าย ร.ร.บ้านตลิ่งชัน จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.บ้านตลิ่งชัน จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/25/11 05/26/11
ค่าย ร.ร.บ้านตลิ่งชัน จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านตลิ่งชัน จ.สงขลา) ศูนย์วิทยา ศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/08/10 12/09/10
ค่าย ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา (ค่าย ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/19/13 11/21/13
ค่าย ร.ร.บ้านแตระหัก จ.ปัตตานี (ค่าย ร.ร.บ้านแตระหัก จ.ปัตตานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/18/11 01/19/11
ค่าย ร.ร.บ้านโต๊ะปาแก๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา (ค่าย ร.ร.บ้านโต๊ะปาแก๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/07/09 12/09/09
ค่าย ร.ร.บ้านใต้ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านใต้ จ.สงขลา) ร.ร.บ้านใต้ จ.สงขลา 02/14/08 02/15/08
ค่าย ร.ร.บ้านถ้ำโกบ อ.เขาพนม จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.บ้านถ้ำโกบ อ.เขาพนม จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการสึกษานครศรีธรรมราช 11/23/08 11/24/08
ค่าย ร.ร.บ้านถ้ำตลอด (ค่าย ร.ร.บ้านถ้ำตลอด) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/24/14 09/26/14
ค่าย ร.ร.บ้านทรายขาว (ค่าย ร.ร.บ้านทรายขาว) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/18/13 11/19/13
ค่าย ร.ร.บ้านทรายขาว (ค่าย ร.ร.บ้านทรายขาว) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/23/15 02/24/15
ค่าย ร.ร.บ้านทรายขาว (ค่าย ร.ร.บ้านทรายขาว) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/26/15 02/27/15
ค่าย ร.ร.บ้านทวดทอง (ค่าย ร.ร.บ้านทวดทอง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/24/13 -
ค่าย ร.ร.บ้านทวดทอง (ค่าย ร.ร.บ้านทวดทอง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/30/13 -
ค่าย ร.ร.บ้านทวดทอง อ.เมือง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านทวดทอง อ.เมือง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/16/12 02/16/12
ค่าย ร.ร.บ้านทอนเหรียง จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.บ้านทอนเหรียง จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/14/10 06/15/10
ค่าย ร.ร.บ้านทับวัง จ.ชุมพร (ค่าย ร.ร.บ้านทับวัง จ.ชุมพร) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/19/08 12/21/08
ค่าย ร.ร.บ้านท่ามิหรำ (ค่าย ร.ร.บ้านท่ามิหรำ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/06/14 10/07/14
ค่าย ร.ร.บ้านท่ามิหรำ จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.บ้านท่ามิหรำ จ.พัทลุง) ร.ร.บ้านท่ามิหรำ จ.พัทลุง 03/12/08 03/15/08
ค่าย ร.ร.บ้านท่าลาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.บ้านท่าลาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 01/14/09 01/15/09
ค่าย ร.ร.บ้านทำเนียบ (ค่าย ร.ร.บ้านทำเนียบ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/06/14 03/07/14
ค่าย ร.ร.บ้านทุ่งเกราะ (ค่าย ร.ร.บ้านทุ่งเกราะ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/20/14 01/21/14
ค่าย ร.ร.บ้านทุ่งเกราะ (ค่าย ร.ร.บ้านทุ่งเกราะ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/04/14 11/05/14
ค่าย ร.ร.บ้านทุ่งเกราะ จ.นครศรีธรรมราช (6 เม.ย. วันจักรี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/22/09 01/23/09
ค่าย ร.ร.บ้านทุ่งเกราะ จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.บ้านทุ่งเกราะ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/10/10 03/11/10
ค่าย ร.ร.บ้านทุ่งเกราะ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านทุ่งเกราะ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/12/09 01/12/09
ค่าย ร.ร.บ้านทุ่งนาเคียน จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านทุ่งนาเคียน จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/10/11 03/11/11
ค่าย ร.ร.บ้านทุ่งโป๊ะ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านทุ่งโป๊ะ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/23/09 12/24/09
ค่าย ร.ร.บ้านทุ่งมะปรัง จ.สตูล ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/30/12 02/01/12
ค่าย ร.ร.บ้านเทพราช จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.บ้านเทพราช จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/22/08 09/23/08
ค่าย ร.ร.บ้านไทรงาม จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านไทรงาม จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/30/11 08/31/11
ค่าย ร.ร.บ้านธารอารี (เครือข่ายบวรวิทย์) จ.สุราษฯ (ค่าย ร.ร.บ้านธารอารี (เครือข่ายบวรวิทย์) จ.สุราษฯ) ร.ร.บ้านธารอารี (เครือข่ายบวรวิทย์) จ.สุราษฯ 12/18/07 12/19/07
ค่าย ร.ร.บ้านนบ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านนบ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/27/11 12/27/11
ค่าย ร.ร.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/19/12 11/21/12
ค่าย ร.ร.บ้านนาเคียน (ค่าย ร.ร.บ้านนาเคียน) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/13/13 -
ค่าย ร.ร.บ้านนาทวี จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านนาทวี จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/03/09 04/05/09
ค่าย ร.ร.บ้านนาบอน จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านนาบอน จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/12/10 03/12/10
ค่าย ร.ร.บ้านนาบอน จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านนาบอน จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/16/11 02/16/11
ค่าย ร.ร.บ้านน้ำพุ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านน้ำพุ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/23/10 08/24/10
ค่าย ร.ร.บ้านน้ำร้อน จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.บ้านน้ำร้อน จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/03/11 03/04/11
ค่าย ร.ร.บ้านในเขียว 2 จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านในเขียว 2 จ.นครศรีฯ) ศว.นศ. 07/13/10 07/13/10
ค่าย ร.ร.บ้านในเขียว จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านในเขียว จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/27/09 05/28/09
ค่าย ร.ร.บ้านในถุ้ง จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.บ้านในถุ้ง จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/06/10 10/07/10
ค่าย ร.ร.บ้านบากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ค่าย ร.ร.บ้านบากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/12/12 11/14/12
ค่าย ร.ร.บ้านบางคราม จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.บ้านบางคราม จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/28/11 06/29/11
ค่าย ร.ร.บ้านบางตะเภา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านบางตะเภา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/10/08 11/11/08
ค่าย ร.ร.บ้านบางแฟน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านบางแฟน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/28/12 05/29/12
ค่าย ร.ร.บ้านบางแฟบ (ค่าย ร.ร.บ้านบางแฟบ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/12/13 09/13/13
ค่าย ร.ร.บ้านบางหลวง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านบางหลวง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/28/11 01/29/11
ค่าย ร.ร.บ้านบางหลวง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านบางหลวง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/06/11 09/07/11
ค่าย ร.ร.บ้านบางเหรียง จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.บ้านบางเหรียง จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/25/10 02/26/10
ค่าย ร.ร.บ้านบาละ จ.ยะลา (ค่าย ร.ร.บ้านบาละ จ.ยะลา) ร.ร.บ้านบาละ จ.ยะลา 02/06/08 02/08/08
ค่าย ร.ร.บ้านปริก จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านปริก จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/11/09 10/12/09
ค่าย ร.ร.บ้านปลักบ่อ (ค่าย ร.ร.บ้านปลักบ่อ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/06/14 03/07/14
ค่าย ร.ร.บ้านปะลุกาสาเมาะ จ.นราธิวาส (ค่าย ร.ร.บ้านปะลุกาสาเมาะ จ.นราธิวาส) ค่าย ร.ร.บ้านปะลุกาสาเมาะ จ.นราธิวาส 11/17/08 11/19/08
ค่าย ร.ร.บ้านปากเจา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านปากเจา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/26/10 03/28/10
ค่าย ร.ร.บ้านปากเจา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านปากเจา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/03/11 03/05/11
ค่าย ร.ร.บ้านปากแพรก จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านปากแพรก จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/17/11 11/18/11
ค่าย ร.ร.บ้านปากแพรก จ.นครศรีฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/17/11 11/18/11
ค่าย ร.ร.บ้านป่ายาง จ.สงขลา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/10/10 09/11/10
ค่าย ร.ร.บ้านโปะหมอ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านโปะหมอ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/01/11 11/02/11
ค่าย ร.ร.บ้านพรุใน จ.พังงา (ค่าย ร.ร.บ้านพรุใน จ.พังงา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/12/10 07/14/10
ค่าย ร.ร.บ้านพรุใน จ.พังงา (ค่าย ร.ร.บ้านพรุใน จ.พังงา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/06/11 07/08/11
ค่าย ร.ร.บ้านพรุบัว จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านพรุบัว จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/14/11 02/16/11
ค่าย ร.ร.บ้านพรุหลุมพี จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านพรุหลุมพี จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/05/10 02/06/10
ค่าย ร.ร.บ้านพัฒนา จ.สุราษฎร์ธานี (ค่าย ร.ร.บ้านพัฒนา จ.สุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/15/11 02/16/11
ค่าย ร.ร.บ้านพัฒนา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี (ค่าย ร.ร.บ้านพัฒนา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/30/12 10/31/12
ค่าย ร.ร.บ้านแพรกกลาง (ค่าย ร.ร.บ้านแพรกกลาง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/12/13 07/13/13
ค่าย ร.ร.บ้านแพรกกลาง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านแพรกกลาง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/09/09 10/10/09
ค่าย ร.ร.บ้านแพรกกลาง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านแพรกกลาง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/23/10 08/25/10
ค่าย ร.ร.บ้านแพรกกลาง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านแพรกกลาง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/14/11 12/16/11
ค่าย ร.ร.บ้านม่วง จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านม่วง จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/15/11 11/16/11
ค่าย ร.ร.บ้านมะม่วงเอน จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.บ้านมะม่วงเอน จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/25/08 11/26/08
ค่าย ร.ร.บ้านเมรัย จ.สุราษฎร์ฯ (ค่าย ร.ร.บ้านเมรัย จ.สุราษฎร์ฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/21/08 11/22/08
ค่าย ร.ร.บ้านแม่โมกข์ จ.สุราษฎร์ฯ (ค่าย ร.ร.บ้านแม่โมกข์ จ.สุราษฎร์ฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/29/11 08/30/11
ค่าย ร.ร.บ้านยางงาม จ.สุราษฎร์ธานี (ค่าย ร.ร.บ้านยางงาม จ.สุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/28/11 11/29/11
ค่าย ร.ร.บ้านโรงเหล็ก จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านโรงเหล็ก จ.นครศรีฯ) ร.ร.บ้านโรงเหล็ก 03/20/08 03/21/08
ค่าย ร.ร.บ้านไร่ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านไร่ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/10/10 08/11/10
ค่าย ร.ร.บ้านไร่ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านไร่ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/21/11 11/22/11
ค่าย ร.ร.บ้านลานควาย จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านลานควาย จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/17/11 03/18/11
ค่าย ร.ร.บ้านลำแก่น จ,พังงา (ค่าย ร.ร.บ้านลำแก่น จ,พังงา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีฯ 09/15/08 09/16/08
ค่าย ร.ร.บ้านลำแก่น จ.พังงา (ค่าย ร.ร.บ้านลำแก่น จ.พังงา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/03/09 09/04/09
ค่าย ร.ร.บ้านวังตง จ.สตูล (ค่าย ร.ร.บ้านวังตง จ.สตูล) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/09/09 12/11/09
ค่าย ร.ร.บ้านวังธน จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านวังธน จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/16/10 08/17/10
ค่าย ร.ร.บ้านวังพระเคียน อ.มะนัง จ.สตูล (ค่าย ร.ร.บ้านวังพระเคียน อ.มะนัง จ.สตูล) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/06/12 11/07/12
ค่าย ร.ร.บ้านวังยวน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านวังยวน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/23/11 09/24/11
ค่าย ร.ร.บ้านวังยาว จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.บ้านวังยาว จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/03/09 11/04/09
ค่าย ร.ร.บ้านวังหิน จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านวังหิน จ.นครศรีฯ) ร.ร.บ้านวังหิน จ.นครศรีฯ 12/19/07 12/21/07
ค่าย ร.ร.บ้านสระนางมโนราห์ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านสระนางมโนราห์ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/18/11 05/19/11
ค่าย ร.ร.บ้านสะพานหัก จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านสะพานหัก จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/10/11 03/11/11
ค่าย ร.ร.บ้านสะพานหัก อ.จะนะ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านสะพานหัก อ.จะนะ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/27/09 07/28/09
ค่าย ร.ร.บ้านสำนักม่วง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านสำนักม่วง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/16/10 11/16/10
ค่าย ร.ร.บ้านสำนักไม้เรียบ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านสำนักไม้เรียบ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/20/11 05/21/11
ค่าย ร.ร.บ้านสี่แยกคลองศิลา (ค่าย ร.ร.บ้านสี่แยกคลองศิลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/22/14 09/24/14
ค่าย ร.ร.บ้านแสงวิมาน จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.บ้านแสงวิมาน จ.นครศรีธรรมราช) ร.ร.บ้านแสงวิมาน จ.นครศรีธรรมราช 02/25/08 -
ค่าย ร.ร.บ้านแสงวิมาน จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านแสงวิมาน จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/30/09 11/30/09
ค่าย ร.ร.บ้านไสหลวง จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.บ้านไสหลวง จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/31/11 11/01/11
ค่าย ร.ร.บ้านหนองจิก จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.บ้านหนองจิก จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/19/10 03/19/10
ค่าย ร.ร.บ้านหนองเตย อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.บ้านหนองเตย อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/29/09 01/30/09
ค่าย ร.ร.บ้านหนองธง จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.บ้านหนองธง จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/06/09 11/07/09
ค่าย ร.ร.บ้านหนองธง จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.บ้านหนองธง จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/18/11 01/19/11
ค่าย ร.ร.บ้านหน้าเขาวัด จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.บ้านหน้าเขาวัด จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/21/10 01/22/10
ค่าย ร.ร.บ้านหน้าเขาวัด อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ(ค่าย2) (ค่าย ร.ร.บ้านหน้าเขาวัด อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ(ค่าย2)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/12/12 07/13/12
ค่าย ร.ร.บ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/18/12 06/19/12
ค่าย ร.ร.บ้านห้วยกรวด (ค่าย ร.ร.บ้านห้วยกรวด) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/04/14 08/05/14
ค่าย ร.ร.บ้านห้วยน้ำแก้ว (ค่าย ร.ร.บ้านห้วยน้ำแก้ว) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/06/13 09/07/13
ค่าย ร.ร.บ้านห้วยน้ำดำและเครือข่าย จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.บ้านห้วยน้ำดำและเครือข่าย จ.พัทลุง) ร.ร.บ้านห้วยน้ำดำ 02/13/08 02/14/08
ค่าย ร.ร.บ้านห้วยบอน (ค่าย ร.ร.บ้านห้วยบอน) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/14/13 03/15/13
ค่าย ร.ร.บ้านห้วยพลูหนัง จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.บ้านห้วยพลูหนัง จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/28/09 05/29/09
ค่าย ร.ร.บ้านห้วยสาร จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.บ้านห้วยสาร จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/21/10 08/21/10
ค่าย ร.ร.บ้านหินผุด จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บ้านหินผุด จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/11/08 06/12/08
ค่าย ร.ร.บ้านอ่างทอง (วันครู 2502) (ค่าย ร.ร.บ้านอ่างทอง (วันครู 2502)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/28/13 10/30/13
ค่าย ร.ร.บ้านอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี (ค่าย ร.ร.บ้านอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/13/09 10/15/09
ค่าย ร.ร.บ้านอ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ฯ (ค่าย ร.ร.บ้านอ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/14/10 10/16/10
ค่าย ร.ร.บุสตานุสดีน อ.จะนะ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.บุสตานุสดีน อ.จะนะ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/01/09 11/03/09
ค่าย ร.ร.บูรณะรำลึก (ค่าย ร.ร.บูรณะรำลึก) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/10/13 10/12/13
ค่าย ร.ร.บูรณะรำลึก (ค่าย ร.ร.บูรณะรำลึก) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/08/14 05/10/14
ค่าย ร.ร.บูรณะรำลึก จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.บูรณะรำลึก จ.ตรัง) ร.ร.บูรณะรำลึก จ.ตรัง 03/05/08 03/07/08
ค่าย ร.ร.บูรณะรำลึก จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.บูรณะรำลึก จ.ตรัง) ศูนย์วิทย์ 09/15/09 09/17/09
ค่าย ร.ร.บูรณะรำลึก จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.บูรณะรำลึก จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/07/09 12/07/09
ค่าย ร.ร.บูรณะรำลึก จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.บูรณะรำลึก จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/11/10 10/13/10
ค่าย ร.ร.บูรณะรำลึก จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.บูรณะรำลึก จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/10/11 10/12/11
ค่าย ร.ร.บูรณะรำลึก จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.บูรณะรำลึก จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/04/12 10/06/12
ค่าย ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/01/08 07/01/08
ค่าย ร.ร.เบญจมราาชูทิศ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.เบญจมราาชูทิศ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/04/09 08/04/09
ค่าย ร.ร.เบญจมราาชูทิศ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.เบญจมราาชูทิศ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทย์ 08/04/09 08/04/09
ค่าย ร.ร.ปทุมานุกูล จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.ปทุมานุกูล จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/18/09 02/18/09
ค่าย ร.ร.ปทุมานุกูล จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ปทุมานุกูล จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/28/09 08/28/09
ค่าย ร.ร.ปทุมานุกูล จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ปทุมานุกูล จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/26/10 08/27/10
ค่าย ร.ร.ปทุมานุกูล จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ปทุมานุกูล จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/28/11 09/29/11
ค่าย ร.ร.ปทุมานุกูล อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ปทุมานุกูล อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/30/12 07/31/12
ค่าย ร.ร.ประชารัฐบำรุง 2 จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.ประชารัฐบำรุง 2 จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/23/09 09/24/09
ค่าย ร.ร.ประชาวิทยา จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.ประชาวิทยา จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/24/10 01/26/10
่ค่าย ร.ร.ประชาวิทยา (่ค่าย ร.ร.ประชาวิทยา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/14/13 11/16/13
ค่าย ร.ร.ประชาวิทยา (ค่าย ร.ร.ประชาวิทยา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/20/14 11/22/14
ค่าย ร.ร.ประชาวิทยา (ค่าย ร.ร.ประชาวิทยา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/20/14 11/22/14
ค่าย ร.ร.ประชาวิทยา จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.ประชาวิทยา จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/17/10 10/19/10
ค่าย ร.ร.ประชาวิทยา จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.ประชาวิทยา จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/16/11 12/18/11
ค่าย ร.ร.ประชาวิทยา อ.กันตัง จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.ประชาวิทยา อ.กันตัง จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/24/12 10/26/12
ค่าย ร.ร.ประชาอุทิศมูลนิธิ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ประชาอุทิศมูลนิธิ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/27/11 10/28/11
ค่าย ร.ร.ประทีปศาสน์ จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.ประทีปศาสน์ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/21/09 06/21/09
ค่าย ร.ร.ประทีปศาสน์ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ประทีปศาสน์ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/08/08 11/08/08
ค่าย ร.ร.ประทีปศาสน์ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ประทีปศาสน์ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/30/11 01/30/11
ค่าย ร.ร.ประภัสสรรังสิต จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.ประภัสสรรังสิต จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/17/10 06/18/10
ค่าย ร.ร.ประภัสสรรังสิต จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.ประภัสสรรังสิต จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยา ศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/28/11 01/29/11
ค่าย ร.ร.ปัญญาวิทย์ จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.ปัญญาวิทย์ จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/18/10 12/18/10
ค่าย ร.ร.ปัญญาวิทย์ จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.ปัญญาวิทย์ จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/04/10 12/04/10
ค่าย ร.ร.ปัญญาวุธ จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.ปัญญาวุธ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/10/11 02/11/11
ค่าย ร.ร.ปัญญาวุธ จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.ปัญญาวุธ จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/09/10 02/10/10
ค่าย ร.ร.ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ (ค่าย ร.ร.ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/30/13 10/31/13
ค่าย ร.ร.ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ (ค่าย ร.ร.ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/12/13 11/13/13
ค่าย ร.ร.ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ (ค่าย ร.ร.ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/22/07 10/23/07
ค่าย ร.ร.ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ (ค่าย ร.ร.ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/22/07 10/23/07
ค่าย ร.ร.ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ (ค่าย ร.ร.ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/22/14 10/23/14
ค่าย ร.ร.ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/27/12 01/28/12
ค่าย ร.ร.ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/01/12 02/01/12
ค่าย ร.ร.ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/03/12 02/03/12
ค่าย ร.ร.ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/09/12 02/09/12
ค่าย ร.ร.ปากจ่าวิทยา (ค่าย ร.ร.ปากจ่าวิทยา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/04/14 08/05/14
ค่าย ร.ร.ปากบาง จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ปากบาง จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/01/10 11/03/10
ค่าย ร.ร.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/14/11 03/16/11
ค่าย ร.ร.ปากพนัง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ปากพนัง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/11/08 11/13/08
ค่าย ร.ร.ปากพนัง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ปากพนัง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/05/10 11/07/10
ค่าย ร.ร.ปากพะยูนพิทยาคาร (ค่าย ร.ร.ปากพะยูนพิทยาคาร) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/07/14 08/08/14
ค่าย ร.ร.ปากพูน จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ปากพูน จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/13/11 01/14/11
ค่าย ร.ร.ป่าพยอมพิทยาคม จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.ป่าพยอมพิทยาคม จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 09/29/08 09/30/08
ค่าย ร.ร.ป่าพยอมพิทยาคม จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.ป่าพยอมพิทยาคม จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/28/09 09/29/09
ค่าย ร.ร.ป่าพยอมวิทยาคม จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.ป่าพยอมวิทยาคม จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/19/09 07/20/09
ค่าย ร.ร.ป่าพะยอมพิทยาคม (ค่าย ร.ร.ป่าพะยอมพิทยาคม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/17/14 03/19/14
ค่าย ร.ร.ป่าพะยอมวิทยาคม จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.ป่าพะยอมวิทยาคม จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/22/12 03/24/12
ค่าย ร.ร.ป่าเรียนวิทยา จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ป่าเรียนวิทยา จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/20/11 10/21/11
ค่าย ร.ร.ผังปาล์ม 2 จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ผังปาล์ม 2 จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/05/11 12/07/11
ค่าย ร.ร.พนมเบญจา จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.พนมเบญจา จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/11/11 11/12/11
ค่าย ร.ร.พระมหาธาตุมฺุลนิธิมัธยม (ค่าย ร.ร.พระมหาธาตุมฺุลนิธิมัธยม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/11/14 12/12/14
ค่าย ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ (ค่าย ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/07/14 07/08/14
ค่าย ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ (ค่าย ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/25/14 08/26/14
ค่าย ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา) ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา 07/26/08 07/27/08
ค่าย ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา) ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา 08/02/08 08/03/08
ค่าย ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/12/09 09/13/09
ค่าย ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/23/09 08/24/09
ค่าย ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/21/11 01/22/11
ค่าย ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/06/11 08/07/11
ค่าย ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/03/12 07/04/12
ค่าย ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธื จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธื จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/12/10 11/13/10
ค่าย ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธื จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธื จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/26/10 11/27/10
ค่าย ร.ร.พัทลุง (ค่าย ร.ร.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/05/13 07/06/13
ค่าย ร.ร.พัทลุง จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.พัทลุง จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/14/09 02/15/09
ค่าย ร.ร.พัทลุง จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.พัทลุง จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/17/11 06/19/11
ค่าย ร.ร.พัทลุงพิทยาคม จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.พัทลุงพิทยาคม จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/24/11 01/25/11
ค่าย ร.ร.พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/21/09 08/22/09
ค่าย ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ (EP) จ.สตูล (ค่าย ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ (EP) จ.สตูล) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/11/09 12/13/09
ค่าย ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ (ค่าย ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/24/13 10/26/13
ค่าย ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ (ค่าย ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/21/14 07/23/14
ค่าย ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล (ค่าย ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/16/09 01/18/09
ค่าย ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล (ค่าย ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/06/08 12/08/08
ค่าย ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล (ค่าย ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/09/09 07/11/09
ค่าย ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล (ค่าย ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/31/10 06/02/10
ค่าย ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ อ.เมือง จ.สตูล (รุ่น1) (ค่าย ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ อ.เมือง จ.สตูล (รุ่น1)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/25/12 06/27/12
ค่าย ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ อ.เมือง จ.สตูล รุ่น 2 (ค่าย ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ อ.เมือง จ.สตูล รุ่น 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/09/12 07/11/12
ค่าย ร.ร.โพธิ์วิเชียรชัย (ค่าย ร.ร.โพธิ์วิเชียรชัย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/11/13 -
ค่าย ร.ร.โพธิ์วิเชียรชัย จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.โพธิ์วิเชียรชัย จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/17/10 11/17/10
ค่าย ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต (ค่าย ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/10/09 03/12/09
ค่าย ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต (ค่าย ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/16/10 03/18/10
ค่าย ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต (ค่าย ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/16/11 09/18/11
ค่าย ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย อ.เมือง จ.ภูเก็ต (ค่าย ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย อ.เมือง จ.ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/26/12 01/27/12
ค่าย ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย อ.เมือง จ.ภูเก็ต (ค่าย ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย อ.เมือง จ.ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/01/12 10/03/12
ค่าย ร.ร.มนต์หทัย (ค่าย ร.ร.มนต์หทัย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/07/13 10/08/13
ค่าย ร.ร.มนต์หทัย (ค่าย ร.ร.มนต์หทัย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/18/14 09/19/14
ค่าย ร.ร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/26/09 09/28/09
ค่าย ร.ร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง (ค่าย ร.ร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/02/13 07/03/13
ค่าย ร.ร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง (ค่าย ร.ร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/29/14 05/30/14
ค่าย ร.ร.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม (ค่าย ร.ร.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม) ร.ร.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม 03/03/08 03/04/08
ค่าย ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี ๒ จ.สงขลา (6 เม.ย. วันจักรี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 10/15/08 10/17/08
ค่าย ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี ๒ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี ๒ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/15/08 10/17/08
ค่าย ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา (ค่าย ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/10/10 07/11/10
ค่าย ร.ร.มารีย์พิทักษ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.มารีย์พิทักษ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 09/18/08 09/19/08
ค่าย ร.ร.มุสลิมวิทยาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (ค่าย ร.ร.มุสลิมวิทยาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/18/12 04/20/12
ค่าย ร.ร.มุสลีมีนศึกษา จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.มุสลีมีนศึกษา จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/08/12 02/10/12
ค่าย ร.ร.มูลนิธิศุภนิมิตฯ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.มูลนิธิศุภนิมิตฯ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/29/09 06/30/09
ค่าย ร.ร.เมืองกระบี่ (ค่าย ร.ร.เมืองกระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/29/13 07/31/13
ค่าย ร.ร.เมืองถลาง (ค่าย ร.ร.เมืองถลาง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/27/14 03/29/14
ค่าย ร.ร.เมืองถลาง จ.ภูเก็ต (ค่าย ร.ร.เมืองถลาง จ.ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/22/10 05/24/10
ค่าย ร.ร.เมืองถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (ค่าย ร.ร.เมืองถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/28/12 03/30/12
ค่าย ร.ร.ไม้แก่นประชาอุทิศ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ไม้แก่นประชาอุทิศ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/29/08 05/31/08
ค่าย ร.ร.ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/24/12 05/25/12
ค่าย ร.ร.โยธินบำรุง จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.โยธินบำรุง จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/05/11 10/06/11
ค่าย ร.ร.โยธินบำรุง จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.โยธินบำรุง จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/13/11 10/14/11
ค่าย ร.ร.โยธินบำรุง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.โยธินบำรุง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/01/10 03/02/10
ค่าย ร.ร.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/12/11 01/12/11
ค่าย ร.ร.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/15/11 01/17/11
ค่าย ร.ร.ระโนด จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ระโนด จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/03/09 06/05/09
ค่าย ร.ร.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/16/12 07/17/12
ค่าย ร.ร.รัตนพลวิทยา (ค่าย ร.ร.รัตนพลวิทยา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/15/13 07/17/13
ค่าย ร.ร.รัตนพลวิทยา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.รัตนพลวิทยา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/06/12 06/08/12
ค่าย ร.ร.รัตนพลวิทยา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.รัตนพลวิทยา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/09/12 07/11/12
ค่าย ร.ร.ราชประชานุเคระห์ 1 จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.ราชประชานุเคระห์ 1 จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/08/08 09/09/08
ค่าย ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 1 กระบี่ (ค่าย ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 1 กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/04/09 11/06/09
ค่าย ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 1 จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 1 จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/09/11 09/10/11
ค่าย ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 11 จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 11 จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/26/09 06/27/09
ค่าย ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 11 จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 11 จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/02/11 08/03/11
ค่าย ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 2 กระบี่ (ค่าย ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 2 กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/01/10 03/03/10
ค่าย ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 2 อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 2 อ.เหนือคลอง จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/16/09 02/17/09
ค่าย ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 4 จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 4 จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/28/10 09/28/10
ค่าย ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 43 สงขลา (ค่าย ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 43 สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/11/11 02/12/11
ค่าย ร.ร.ราชเวชพิศาล (ค่าย ร.ร.ราชเวชพิศาล) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/13/14 03/15/14
ค่าย ร.ร.ราษฎร์ประชาอุทิศ (ค่าย ร.ร.ราษฎร์ประชาอุทิศ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/06/13 11/07/13
ค่าย ร.ร.ราษฎร์ประชาอุทิศ (ค่าย ร.ร.ราษฎร์ประชาอุทิศ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/04/14 09/05/14
ค่าย ร.ร.ราษฎร์ประชาอุทิศ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ราษฎร์ประชาอุทิศ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/15/10 02/16/10
ค่าย ร.ร.โรงเรียนผังปาล์ม 2 อ.มะนัง จ.สตูล (ค่าย ร.ร.โรงเรียนผังปาล์ม 2 อ.มะนัง จ.สตูล) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/30/12 06/01/12
ค่าย ร.ร.โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/15/11 11/16/11
ค่าย ร.ร.วรนารีเฉลิม จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.วรนารีเฉลิม จ.สงขลา) ร.ร.วรนารีเฉลิม จ.สงขลา 02/08/08 02/09/08
ค่าย ร.ร.วรนารีเฉลิม จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.วรนารีเฉลิม จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/06/08 10/07/08
ค่าย ร.ร.วรนารีเฉลิม จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.วรนารีเฉลิม จ.สงขลา) ศว.นศ. 10/21/10 10/23/10
ค่าย ร.ร.วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา (ค่าย ร.ร.วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/09/13 12/11/13
ค่าย ร.ร.วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา (ค่าย ร.ร.วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/20/14 10/22/14
ค่าย ร.ร.วรนารีเฉลิม อ.เมือง จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.วรนารีเฉลิม อ.เมือง จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/31/09 02/01/09
ค่าย ร.ร.วรนารีเฉลิม(EP) จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.วรนารีเฉลิม(EP) จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/16/09 10/18/09
ค่าย ร.ร.วรพัฒน์ (ค่าย ร.ร.วรพัฒน์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/01/13 -
ค่าย ร.ร.วัดเกาะสระ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดเกาะสระ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/11/11 01/12/11
ค่าย ร.ร.วัดเกาะสระ อ.นาบอน จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดเกาะสระ อ.นาบอน จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/10/12 01/11/12
ค่าย ร.ร.วัดโกศาวาส จ.สุราษฎร์ธานี (ค่าย ร.ร.วัดโกศาวาส จ.สุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/12/09 01/14/09
ค่าย ร.ร.วัดขนาน จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดขนาน จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/01/09 08/02/09
ค่าย ร.ร.วัดเขาขุนพนม จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดเขาขุนพนม จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/03/09 09/04/09
ค่าย ร.ร.วัดเขาขุนพนม จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดเขาขุนพนม จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/24/09 09/25/09
ค่าย ร.ร.วัดเขาแดง จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.วัดเขาแดง จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/13/11 12/14/11
ค่าย ร.ร.วัดเขาพระ จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.วัดเขาพระ จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์ 01/15/10 01/16/10
ค่าย ร.ร.วัดเขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดเขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ) ร.ร.วัดเขาโร 12/11/07 -
ค่าย ร.ร.วัดเขาโร จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.วัดเขาโร จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/09/10 03/09/10
ค่าย ร.ร.วัดเขาวงก์ จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.วัดเขาวงก์ จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/24/11 05/25/11
ค่าย ร.ร.วัดคงคาวดี จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.วัดคงคาวดี จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/25/09 08/26/09
ค่าย ร.ร.วัดควนเกียะ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดควนเกียะ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/15/10 11/16/10
ค่าย ร.ร.วัดควนชม (ค่าย ร.ร.วัดควนชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช - -
ค่าย ร.ร.วัดควนชม (ค่าย ร.ร.วัดควนชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/02/13 -
ค่าย ร.ร.วัดควนชม จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.วัดควนชม จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/16/10 09/17/10
ค่าย ร.ร.วัดควนชม จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดควนชม จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/07/09 09/08/09
ค่าย ร.ร.วัดควนชม จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดควนชม จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/29/11 09/30/11
ค่าย ร.ร.วัดควนท่าแร่ จ.สุราษฎร์ธานี (ค่าย ร.ร.วัดควนท่าแร่ จ.สุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/22/11 08/23/11
ค่าย ร.ร.วัดควนลังมิตรภาพที่ 11 จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.วัดควนลังมิตรภาพที่ 11 จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/01/11 02/03/11
ค่าย ร.ร.วัดควนสูง (ค่าย ร.ร.วัดควนสูง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/23/13 12/24/13
ค่าย ร.ร.วัดควนสูง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดควนสูง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/17/10 06/18/10
ค่าย ร.ร.วัดคันธมาลี (ค่าย ร.ร.วัดคันธมาลี) ย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/17/13 09/18/13
ค่าย ร.ร.วัดคันธมาลี จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดคันธมาลี จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/19/11 09/20/11
ค่าย ร.ร.วัดคันธมาลี อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.วัดคันธมาลี อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/20/12 09/21/12
ค่าย ร.ร.วัดคีรีวิหาร จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.วัดคีรีวิหาร จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/08/10 09/10/10
ค่าย ร.ร.วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/14/10 05/15/10
ค่าย ร.ร.วัดจิกพนม จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.วัดจิกพนม จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/26/09 09/26/09
ค่าย ร.ร.วัดแจ้ง จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.วัดแจ้ง จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/16/10 09/16/10
ค่าย ร.ร.วัดแจ้ง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ฯ (ค่าย ร.ร.วัดแจ้ง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/02/09 12/04/09
ค่าย ร.ร.วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/21/10 01/22/10
ค่าย ร.ร.วัดชัยธารามประดิษฐ์ (ค่าย ร.ร.วัดชัยธารามประดิษฐ์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/15/14 07/16/14
ค่าย ร.ร.วัดชัยธารามประดิษฐ์ จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.วัดชัยธารามประดิษฐ์ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทย์ 02/11/10 02/12/10
ค่าย ร.ร.วัดชัยธารามประดิษฐ์ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดชัยธารามประดิษฐ์ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/26/08 12/26/08
ค่าย ร.ร.วัดเชิงแตระ จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.วัดเชิงแตระ จ.นครศรีธรรมราช) ร.ร.วัดเชิงแตระ 02/26/08 02/26/08
ค่าย ร.ร.วัดเชี่ยวชาญกิจ อ.เมือง จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.วัดเชี่ยวชาญกิจ อ.เมือง จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/20/12 02/20/12
ค่าย ร.ร.วัดดอนท่าแร่ จ.สุราษฎร์ธานี (ค่าย ร.ร.วัดดอนท่าแร่ จ.สุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/07/12 08/08/12
ค่าย ร.ร.วัดตรีเอการาม จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดตรีเอการาม จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/02/10 12/03/10
ค่าย ร.ร.วัดตรีเอการาม จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดตรีเอการาม จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/02/10 12/02/10
ค่าย ร.ร.วัดถ้ำวราราม จ.สุราษฎร์ธานี (ค่าย ร.ร.วัดถ้ำวราราม จ.สุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/06/09 11/07/09
ค่าย ร.ร.วัดท่างาม (ค่าย ร.ร.วัดท่างาม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/06/14 -
ค่าย ร.ร.วัดท่างาม จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดท่างาม จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/03/10 09/03/10
ค่าย ร.ร.วัดท่านคร (ค่าย ร.ร.วัดท่านคร) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/03/14 -
ค่าย ร.ร.วัดท่านางหอม จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.วัดท่านางหอม จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/23/11 02/23/11
ค่าย ร.ร.วัดท่าแพ (ค่าย ร.ร.วัดท่าแพ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/28/13 -
ค่าย ร.ร.วัดท่าแพ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดท่าแพ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/05/10 10/08/10
ค่าย ร.ร.วัดท้ายสำเภา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดท้ายสำเภา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/20/09 01/21/09
ค่าย ร.ร.วัดท่าสะท้อน จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.วัดท่าสะท้อน จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/23/11 02/23/11
ค่าย ร.ร.วัดท่าหิน จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.วัดท่าหิน จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/25/10 05/26/10
ค่าย ร.ร.วัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) พัทลุง (ค่าย ร.ร.วัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/16/08 06/17/08
ค่าย ร.ร.วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/18/09 11/20/09
ค่าย ร.ร.วัดทุ่งหลอ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดทุ่งหลอ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/10/10 09/11/10
ค่าย ร.ร.วัดเทพชุมนุม (ค่าย ร.ร.วัดเทพชุมนุม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/30/14 08/01/14
ค่าย ร.ร.วัดเทพชุมนุม จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.วัดเทพชุมนุม จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/09/11 08/11/11
ค่าย ร.ร.วัดเทพมงคล จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดเทพมงคล จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/08/11 08/08/11
ค่าย ร.ร.วัดเทวดาราม จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.วัดเทวดาราม จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/09/09 09/09/09
ค่าย ร.ร.วัดเทวดาราม จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดเทวดาราม จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/13/08 11/13/08
ค่าย ร.ร.วัดเทวดาราม จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดเทวดาราม จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/09/10 08/10/10
ค่าย ร.ร.วัดเทวดาราม จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดเทวดาราม จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/20/11 01/21/11
ค่าย ร.ร.วัดเทวสิทธิ์ จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.วัดเทวสิทธิ์ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/17/11 03/18/11
ค่าย ร.ร.วัดเทวสิทธิ์ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดเทวสิทธิ์ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/03/10 11/04/10
ค่าย ร.ร.วัดธาราสถิตย์ จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.วัดธาราสถิตย์ จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/27/09 01/28/09
ค่าย ร.ร.วัดนาเหรง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดนาเหรง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/07/10 12/07/10
ค่าย ร.ร.วัดน้ำรอบ จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.วัดน้ำรอบ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/11/09 09/11/09
ค่าย ร.ร.วัดน้ำรอบ จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.วัดน้ำรอบ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/11/09 09/11/09
ค่าย ร.ร.วัดน้ำรอบ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดน้ำรอบ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/12/10 11/12/10
ค่าย ร.ร.วัดบางดี (ค่าย ร.ร.วัดบางดี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/06/13 12/07/13
ค่าย ร.ร.วัดบางไทร จนครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดบางไทร จนครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/21/09 09/21/09
ค่าย ร.ร.วัดบางน้ำจืด (ค่าย ร.ร.วัดบางน้ำจืด) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/04/13 -
ค่าย ร.ร.วัดบางยิ่ว จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดบางยิ่ว จ.นครศรีฯ) ร.ร.วัดบางยิ่ว จ.นครศรีฯ 03/10/08 03/11/08
ค่าย ร.ร.วัดบางใหญ่ (ค่าย ร.ร.วัดบางใหญ่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/20/13 -
ค่าย ร.ร.วัดบางใหญ่ (ค่าย ร.ร.วัดบางใหญ่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/27/13 -
ค่าย ร.ร.วัดบ้านตาล จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดบ้านตาล จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/15/10 09/15/10
ค่าย ร.ร.วัดบ้านเนิน จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.วัดบ้านเนิน จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/26/09 06/27/09
ค่าย ร.ร.วัดบ้านป่ายาง จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.วัดบ้านป่ายาง จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/10/10 09/11/10
ค่าย ร.ร.วัดบ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี (ค่าย ร.ร.วัดบ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/08/08 12/09/08
ค่าย ร.ร.วัดประดิษฐาราม จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดประดิษฐาราม จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/26/11 12/27/11
ค่าย ร.ร.วัดประดู่ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.วัดประดู่ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/07/11 09/07/11
ค่าย ร.ร.วัดปากตรง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดปากตรง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/14/10 07/14/10
ค่าย ร.ร.วัดปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/28/12 02/29/12
ค่าย ร.ร.วัดปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ(ค่าย 2) (ค่าย ร.ร.วัดปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ(ค่าย 2)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/20/12 09/21/12
ค่าย ร.ร.วัดป่าบอนต่ำ จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.วัดป่าบอนต่ำ จ.พัทลุง) ร.ร.วัดป่าบอนต่ำ จ.พัทลุง 01/07/08 01/08/08
ค่าย ร.ร.วัดพังกก จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.วัดพังกก จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/16/10 02/16/10
ค่าย ร.ร.วัดพังกิ่ง จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.วัดพังกิ่ง จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/10/08 09/12/08
ค่าย ร.ร.วัดแพร่ (ค่าย ร.ร.วัดแพร่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/26/13 -
ค่าย ร.ร.วัดโพธาราม จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.วัดโพธาราม จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/25/09 05/26/09
ค่าย ร.ร.วัดโพธิ์ทอง (ค่าย ร.ร.วัดโพธิ์ทอง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/21/13 06/22/13
ค่าย ร.ร.วัดโพิ์น้อย (ค่าย ร.ร.วัดโพิ์น้อย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/10/14 03/12/14
ค่าย ร.ร.วัดภูเขาหลัก จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.วัดภูเขาหลัก จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/04/10 02/05/10
ค่าย ร.ร.วัดภูมิบรรพต (ค่าย ร.ร.วัดภูมิบรรพต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/25/13 -
ค่าย ร.ร.วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/09/08 12/10/08
ค่าย ร.ร.วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/17/09 09/18/09
ค่าย ร.ร.วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/11/11 01/12/11
ค่าย ร.ร.วัดม่วงค่อม (ค่าย ร.ร.วัดม่วงค่อม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/13/14 01/15/14
ค่าย ร.ร.วัดม่วงค่อม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.วัดม่วงค่อม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/11/12 09/12/12
ค่าย ร.ร.วัดมหาชัยวนาราม จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดมหาชัยวนาราม จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/19/10 05/19/10
ค่าย ร.ร.วัดมหาชัยวนาราม จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดมหาชัยวนาราม จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/18/10 06/18/10
ค่าย ร.ร.วัดมะนาวหวาน (ค่าย ร.ร.วัดมะนาวหวาน) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/08/14 10/10/14
ค่าย ร.ร.วัดมะนาวหวาน (ค่าย ร.ร.วัดมะนาวหวาน) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/09/14 -
ค่าย ร.ร.วัดมังคลาราม รุ่น 1 จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดมังคลาราม รุ่น 1 จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/24/08 09/25/08
ค่าย ร.ร.วัดมังคลาราม รุ่น 2 จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดมังคลาราม รุ่น 2 จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/26/08 09/27/08
ค่าย ร.ร.วัดมุขธาราม จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.วัดมุขธาราม จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/19/11 12/19/11
ค่าย ร.ร.วัดยางทอง อ.ท่าศาลา จ. นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดยางทอง อ.ท่าศาลา จ. นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/25/12 01/25/12
ค่าย ร.ร.วัดลำนาว (ค่าย ร.ร.วัดลำนาว) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/13/14 10/15/14
ค่าย ร.ร.วัดลำนาว จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดลำนาว จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/23/12 01/25/12
ค่าย ร.ร.วัดลำนาว จนครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดลำนาว จนครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/17/09 11/18/09
ค่าย ร.ร.วัดลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/11/12 10/13/12
ค่าย ร.ร.วัดลำพดจินดา จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.วัดลำพดจินดา จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/17/11 10/18/11
ค่าย ร.ร.วัดลำพดจินดาราม อ.นาทวี จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.วัดลำพดจินดาราม อ.นาทวี จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/20/12 08/22/12
ค่าย ร.ร.วัดวังรีบุญเลิศ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดวังรีบุญเลิศ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/13/11 12/14/11
ค่าย ร.ร.วัดศรีมงคล (ค่าย ร.ร.วัดศรีมงคล) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/03/14 -
ค่าย ร.ร.วัดศรีวิเทศสังฆาราม จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.วัดศรีวิเทศสังฆาราม จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/12/11 07/14/11
ค่าย ร.ร.วัดศรีสุวรรณาราม จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดศรีสุวรรณาราม จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/27/09 07/28/09
ค่าย ร.ร.วัดศิลาชลเขต (ค่าย ร.ร.วัดศิลาชลเขต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/28/14 -
ค่าย ร.ร.วัดศิลาราย จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดศิลาราย จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/14/10 09/14/10
ค่าย ร.ร.วัดสถิตโพธาราม จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.วัดสถิตโพธาราม จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/13/08 09/14/08
ค่าย ร.ร.วัดสนามไชย (ค่าย ร.ร.วัดสนามไชย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/16/13 -
ค่าย ร.ร.วัดสโมสร อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดสโมสร อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/26/12 06/26/12
ค่าย ร.ร.วัดสระแก้ว (ค่าย ร.ร.วัดสระแก้ว) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/25/13 -
ค่าย ร.ร.วัดสระแก้ว (ค่าย ร.ร.วัดสระแก้ว) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/19/14 -
ค่าย ร.ร.วัดสระประดิษฐ์ (ค่าย ร.ร.วัดสระประดิษฐ์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/13/09 03/13/09
ค่าย ร.ร.วัดสวนพล จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดสวนพล จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/16/10 06/16/10
ค่าย ร.ร.วัดสองพี่น้อง จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.วัดสองพี่น้อง จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/23/11 11/25/11
ค่าย ร.ร.วัดสีหยัง จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.วัดสีหยัง จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/16/10 07/17/10
ค่าย ร.ร.วัดสุนทราวาส (ค่าย ร.ร.วัดสุนทราวาส) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/08/14 12/09/14
ค่าย ร.ร.วัดสุวรรณรังษี จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดสุวรรณรังษี จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/08/11 11/08/11
ค่าย ร.ร.วัดหนองดี จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดหนองดี จ.นครศรีฯ) ร.ร.วัดหนองดี จ.นครศรีฯ 11/10/09 11/11/09
ค่าย ร.ร.วัดหนองดี จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดหนองดี จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/27/10 07/27/10
ค่าย ร.ร.วัดหน้าเขา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดหน้าเขา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/28/08 08/29/08
ค่าย ร.ร.วัดหน้าเขา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดหน้าเขา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/24/09 08/25/09
ค่าย ร.ร.วัดห้วยกรวด จ.สุราษฏร์ (ค่าย ร.ร.วัดห้วยกรวด จ.สุราษฏร์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/19/10 02/20/10
ค่าย ร.ร.วัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) (ค่าย ร.ร.วัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/08/11 12/09/11
ค่าย ร.ร.วัดหัวป่า จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.วัดหัวป่า จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/18/08 10/18/08
ค่าย ร.ร.วัดหัวป่า จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.วัดหัวป่า จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/08/09 09/09/09
ค่าย ร.ร.วัดหัวอิฐ อ.เมือง จ. นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.วัดหัวอิฐ อ.เมือง จ. นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/20/12 01/20/12
ค่าย ร.ร.วัดเหมืองประชาราม จ.พังงา (ค่าย ร.ร.วัดเหมืองประชาราม จ.พังงา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/05/08 06/06/08
ค่าย ร.ร.วัดแหลมจองถนน จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.วัดแหลมจองถนน จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/24/09 09/25/09
ค่าย ร.ร.วัดอินทการาม (ค่าย ร.ร.วัดอินทการาม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/03/14 -
ค่าย ร.ร.วิเชียรชม (ค่าย ร.ร.วิเชียรชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/20/14 03/22/14
ค่าย ร.ร.วิเชียรชม จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.วิเชียรชม จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/16/09 11/17/09
ค่าย ร.ร.วิเชียรมาตุ จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.วิเชียรมาตุ จ.ตรัง) ร.ร.วิเชียรมาตุ จ.ตรัง 12/14/07 12/15/07
ค่าย ร.ร.วิเชียรมาตุ จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.วิเชียรมาตุ จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 01/30/09 01/31/09
ค่าย ร.ร.เวียงสระ (ค่าย ร.ร.เวียงสระ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/27/14 03/29/14
ค่าย ร.ร.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี (ค่าย ร.ร.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/22/11 04/24/11
ค่าย ร.ร.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ฯ (ค่าย ร.ร.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/29/10 03/31/10
ค่าย ร.ร.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี (ค่าย ร.ร.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/16/09 04/18/09
ค่าย ร.ร.เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ค่าย ร.ร.เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/25/12 04/27/12
ค่าย ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/30/08 08/31/08
ค่าย ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์ 12/16/08 12/16/08
ค่าย ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/07/09 11/08/09
ค่าย ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/08/10 07/09/10
ค่าย ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/24/11 07/24/11
ค่าย ร.ร.ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ อ.นาทวี จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ อ.นาทวี จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/24/12 09/26/12
ค่าย ร.ร.ศรียาภัย (ค่าย ร.ร.ศรียาภัย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/29/14 10/31/14
ค่าย ร.ร.ศาสนศึกษา (ค่าย ร.ร.ศาสนศึกษา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/27/14 01/29/14
ค่าย ร.ร.ศาสนศึกษา (ค่าย ร.ร.ศาสนศึกษา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/12/14 11/14/14
ค่าย ร.ร.ศิริพงศ์วิทยา จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ศิริพงศ์วิทยา จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/04/09 07/06/09
ค่าย ร.ร.ส่งสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ส่งสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/01/10 08/03/10
ค่าย ร.ร.ส่งสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ส่งสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/05/10 08/07/10
ค่าย ร.ร.ส่งเสริมศาสนา (ค่าย ร.ร.ส่งเสริมศาสนา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/06/14 08/08/14
ค่าย ร.ร.ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ (ค่าย ร.ร.ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/21/13 10/23/13
ค่าย ร.ร.ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ (ค่าย ร.ร.ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/16/14 10/18/14
ค่าย ร.ร.ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/22/08 12/24/08
ค่าย ร.ร.ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/08/10 05/10/10
ค่าย ร.ร.ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/04/11 10/06/11
ค่าย ร.ร.ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/09/12 10/11/12
ค่าย ร.ร.ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา (ค่าย1) (ค่าย ร.ร.ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา (ค่าย1)) - -
ค่าย ร.ร.ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา (ค่าย1) (ค่าย ร.ร.ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา (ค่าย1)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/16/12 10/18/12
ค่าย ร.ร.ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา (ค่าย2) (ค่าย ร.ร.ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา (ค่าย2)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/16/12 10/18/12
ค่าย ร.ร.สตรีทุ่งสง (ค่าย ร.ร.สตรีทุ่งสง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/04/09 06/05/09
ค่าย ร.ร.สตรีทุ่งสง (ค่าย ร.ร.สตรีทุ่งสง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/20/13 06/21/13
ค่าย ร.ร.สตรีทุ่งสง (ค่าย ร.ร.สตรีทุ่งสง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/20/14 05/21/14
ค่าย ร.ร.สตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.สตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/20/10 05/21/10
ค่าย ร.ร.สตรีทุ่งสง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.สตรีทุ่งสง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 06/13/08 06/14/08
ค่าย ร.ร.สตรีทุ่งสง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.สตรีทุ่งสง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 05/10/08 05/11/08
ค่าย ร.ร.สตรีทุ่งสง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.สตรีทุ่งสง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/17/11 06/18/11
ค่าย ร.ร.สตรีทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.สตรีทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/29/12 06/30/12
ค่าย ร.ร.สตรีปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.สตรีปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/22/11 12/23/11
ค่าย ร.ร.สตรีพัทลุง (ค่าย ร.ร.สตรีพัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/06/13 08/07/13
ค่าย ร.ร.สตรีพัทลุง (ค่าย ร.ร.สตรีพัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/19/15 01/20/15
ค่าย ร.ร.สตรีพัทลุง จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.สตรีพัทลุง จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/05/11 03/07/11
ค่าย ร.ร.สตรีพัทลุง จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.สตรีพัทลุง จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/30/11 05/31/11
ค่าย ร.ร.สตรีพัทลุง จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.สตรีพัทลุง จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช - 06/07/11
ค่าย ร.ร.สตรีพัทลุง จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.สตรีพัทลุง จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/06/11 06/07/11
ค่าย ร.ร.สตรีพัทลุง(Science Show Camp) จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.สตรีพัทลุง(Science Show Camp) จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/26/11 07/27/11
ค่าย ร.ร.สตรีภูเก็จ จ.ภูเก็ต (ค่าย ร.ร.สตรีภูเก็จ จ.ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/24/09 06/26/09
ค่าย ร.ร.สตรีภูเก็จ จ.ภูเก็ต (ค่าย ร.ร.สตรีภูเก็จ จ.ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/20/09 05/22/09
ค่าย ร.ร.สตรีภูเก็ต (ค่าย ร.ร.สตรีภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/22/14 01/24/14
ค่าย ร.ร.สตรีภูเก็ต (ค่าย ร.ร.สตรีภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/21/15 01/23/15
ค่าย ร.ร.สตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต (ค่าย ร.ร.สตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/31/09 09/02/09
ค่าย ร.ร.สตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต (ค่าย ร.ร.สตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/06/11 07/08/11
ค่าย ร.ร.สตรีระนอง (ค่าย ร.ร.สตรีระนอง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/19/13 11/21/13
ค่าย ร.ร.สทิงพระวิทยา (ค่าย ร.ร.สทิงพระวิทยา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/28/13 06/29/13
ค่าย ร.ร.สทิงพระวิทยา (ค่าย ร.ร.สทิงพระวิทยา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/23/13 08/24/13
ค่าย ร.ร.สทิงพระวิทยา จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.สทิงพระวิทยา จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/27/10 11/28/10
ค่าย ร.ร.สทิงพระวิทยา จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.สทิงพระวิทยา จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/05/11 02/05/11
ค่าย ร.ร.สทิงพระวิทยา จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.สทิงพระวิทยา จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/23/11 01/23/11
ค่าย ร.ร.สทิงพระวิทยา จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.สทิงพระวิทยา จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/18/11 11/19/11
ค่าย ร.ร.สนามไชย จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.สนามไชย จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/10/09 07/10/09
ค่าย ร.ร.สภาราชินี 2 จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.สภาราชินี 2 จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/06/11 12/08/11
ค่าย ร.ร.สภาราชินี จังหวัดตรัง (ค่าย ร.ร.สภาราชินี จังหวัดตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/09/13 12/11/13
ค่าย ร.ร.สภาราชีินี จังหวัดตรัง (ค่าย ร.ร.สภาราชีินี จังหวัดตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/13/14 03/14/14
ค่าย ร.ร.สโมสร จ.นครศรีฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/26/12 06/26/12
ค่าย ร.ร.สระแก้วรัตนวิทย์ (ค่าย ร.ร.สระแก้วรัตนวิทย์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/06/14 -
ค่าย ร.ร.สวนสวรรค์วิทยา (ค่าย ร.ร.สวนสวรรค์วิทยา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/15/14 12/17/14
ค่าย ร.ร.สวัสดิ์บวร (ค่าย ร.ร.สวัสดิ์บวร) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/08/14 07/10/14
ค่าย ร.ร.สวัสดิ์บวร สงขลา (ค่าย ร.ร.สวัสดิ์บวร สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/22/09 12/24/09
ค่าย ร.ร.สวัสดิ์รัตนาภิมุข (ค่าย ร.ร.สวัสดิ์รัตนาภิมุข) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/01/13 11/02/13
ค่าย ร.ร.สวัสดิ์รัตนาภิมุข จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.สวัสดิ์รัตนาภิมุข จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/31/08 08/01/08
ค่าย ร.ร.สวัสดิ์รัตนาภิมุข จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.สวัสดิ์รัตนาภิมุข จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/29/10 03/31/10
ค่าย ร.ร.สหกรณ์นิคม จ.สุราษฎร์ธานี (ค่าย ร.ร.สหกรณ์นิคม จ.สุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/17/10 02/17/10
ค่าย ร.ร.สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/20/11 06/21/11
ค่าย ร.ร.สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จ.กระบี่) ร.ร.สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จ.กระบี่ 01/30/08 02/01/08
ค่าย ร.ร.สหกรณ์ประชานุกูล อ.ปะทิว จ.ชุมพร (ค่าย ร.ร.สหกรณ์ประชานุกูล อ.ปะทิว จ.ชุมพร) ค่ายวิทยาศาสตร์ 12/19/08 12/21/08
ค่าย ร.ร.สหกรณ์ประชานุกูล อ.ปะทิว จ.ชุมพร (ค่าย ร.ร.สหกรณ์ประชานุกูล อ.ปะทิว จ.ชุมพร) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/14/12 03/16/12
ค่าย ร.ร.สหกรนิคมกสิกรรมทุ่งสง นครศรีฯ (6 เม.ย. วันจักรี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/06/08 11/07/08
ค่าย ร.ร.สะบ้าย้อยวิทยา (ค่าย ร.ร.สะบ้าย้อยวิทยา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/02/14 10/04/14
ค่าย ร.ร.สะบ้าย้อยวิทยา จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.สะบ้าย้อยวิทยา จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/14/10 10/16/10
ค่าย ร.ร.สะอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร (ค่าย ร.ร.สะอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/08/10 09/10/10
ค่าย ร.ร.สังคมอิสลามวิทยา (ค่าย ร.ร.สังคมอิสลามวิทยา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/05/14 11/07/14
ค่าย ร.ร.สังคมอิสลามวิทยา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.สังคมอิสลามวิทยา จ.นครศรีฯ) ร.ร.สังคมอิสลามวิทยา จ.นครศรีฯ 11/23/10 11/25/10
ค่าย ร.ร.สายบุรี "แจ้งประชาคาร" จ.ปัตตานี (ค่าย ร.ร.สายบุรี "แจ้งประชาคาร" จ.ปัตตานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/31/10 06/02/10
ค่าย ร.ร.สิชลประชาสรร์ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.สิชลประชาสรร์ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/28/12 05/29/12
ค่าย ร.ร.สิชลประชาสรรค์ จ.นครศรีฯ (6 เม.ย. วันจักรี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/02/08 10/04/08
ค่าย ร.ร.สิชลประชาสรรค์ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.สิชลประชาสรรค์ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/02/08 10/04/08
ค่าย ร.ร.สิทธาภัทธ์ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.สิทธาภัทธ์ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/30/10 08/31/10
ค่าย ร.ร.สิทธาภัทร์ จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.สิทธาภัทร์ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/30/10 08/31/10
ค่าย ร.ร.สิทธาภัทร์ อ.เมือง จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.สิทธาภัทร์ อ.เมือง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/28/12 07/29/12
ค่าย ร.ร.สุขสําราญราษฎร์รังสรรค์ จ.ระนอง (ค่าย ร.ร.สุขสําราญราษฎร์รังสรรค์ จ.ระนอง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/03/12 02/04/12
ค่าย ร.ร.สุราษฎร์พิทยา (ค่าย ร.ร.สุราษฎร์พิทยา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/13/14 01/15/14
ค่าย ร.ร.สุวรรณวงศ์ (ค่าย ร.ร.สุวรรณวงศ์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/24/14 11/26/14
ค่าย ร.ร.สุวรรณวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.สุวรรณวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/04/09 09/06/09
ค่าย ร.ร.แสงทอง จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.แสงทอง จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/06/08 10/08/08
ค่าย ร.ร.แสงทอง จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.แสงทอง จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/04/11 02/06/11
ค่าย ร.ร.แสงทองวิทยา (ค่าย ร.ร.แสงทองวิทยา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/08/13 10/10/13
ค่าย ร.ร.แสงทองวิทยา (ค่าย ร.ร.แสงทองวิทยา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/22/14 05/24/14
ค่าย ร.ร.แสงทองวิทยา จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.แสงทองวิทยา จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/01/11 10/02/11
ค่าย ร.ร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) จ.ตรัง (ค่าย ร.ร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/21/11 11/23/11
ค่าย ร.ร.ห้วยยอด จ.ตรัง 99 คน (ค่าย ร.ร.ห้วยยอด จ.ตรัง 99 คน) ร.ร.ห้วยยอด จ.ตรัง 12/06/07 -
ค่าย ร.ร.ห้วยยอด จ.ตรัง รุ่น 2 (ค่าย ร.ร.ห้วยยอด จ.ตรัง รุ่น 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/24/09 01/25/09
ค่าย ร.ร.หวังดี จ.สงขลา (6 เม.ย. วันจักรี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 09/19/08 09/21/08
ค่าย ร.ร.หวังดี จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.หวังดี จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/19/08 09/21/08
ค่าย ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (ค่าย ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/06/14 01/08/14
ค่าย ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (ค่าย ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/26/14 11/28/14
ค่าย ร.ร.หาดใหญ่วิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.หาดใหญ่วิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/12/12 03/13/12
ค่าย ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2 (Cyber Classroom) (ค่าย ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2 (Cyber Classroom)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/13/14 10/15/14
ค่าย ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2 (ค่าย ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/17/13 10/19/13
ค่าย ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/22/09 05/24/09
ค่าย ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/21/11 03/23/11
ค่าย ร.ร.หาดใหญ่ิวิทยาลัย 2 (ค่าย ร.ร.หาดใหญ่ิวิทยาลัย 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/29/14 01/31/14
ค่าย ร.ร.เหนือคลองประชาบำรุง จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.เหนือคลองประชาบำรุง จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/02/11 06/03/11
ค่าย ร.ร.อนุบาลกระบี่ (ค่าย ร.ร.อนุบาลกระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/17/14 12/19/14
ค่าย ร.ร.อนุบาลกระบี่ (ค่าย ร.ร.อนุบาลกระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/11/15 02/13/15
ค่าย ร.ร.อนุบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ (ค่าย ร.ร.อนุบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/17/12 02/17/12
ค่าย ร.ร.อนุบาลเขาชัยสน จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.อนุบาลเขาชัยสน จ.พัทลุง) ร.ร.อนุบาลเขาชัยสน จ.พัทลุง 02/11/08 02/12/08
ค่าย ร.ร.อนุบาลเขาชัยสน จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.อนุบาลเขาชัยสน จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/05/08 11/06/08
ค่าย ร.ร.อนุบาลเขาชัยสน จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.อนุบาลเขาชัยสน จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/26/09 11/27/09
ค่าย ร.ร.อนุบาลเขาชัยสน จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.อนุบาลเขาชัยสน จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/18/10 11/19/10
ค่าย ร.ร.อนุบาลเขาชัยสน จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.อนุบาลเขาชัยสน จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/04/11 11/05/11
ค่าย ร.ร.อนุบาลควนขนุน (ค่าย ร.ร.อนุบาลควนขนุน) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/22/14 05/23/14
ค่าย ร.ร.อนุบาลควนขนุน จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.อนุบาลควนขนุน จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/04/08 11/05/08
ค่าย ร.ร.อนุบาลควนขนุน จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.อนุบาลควนขนุน จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/31/09 08/01/09
ค่าย ร.ร.อนุบาลควนขนุน จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.อนุบาลควนขนุน จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/18/10 11/19/10
ค่าย ร.ร.อนุบาลควนขนุน จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.อนุบาลควนขนุน จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/08/11 09/09/11
ค่าย ร.ร.อนุบาลควนขนุน จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.อนุบาลควนขนุน จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/17/12 05/18/12
ค่าย ร.ร.อนุบาลควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง (ค่าย ร.ร.อนุบาลควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/30/13 05/31/13
ค่าย ร.ร.อนุบาลชุมพร (ค่าย ร.ร.อนุบาลชุมพร) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/27/14 10/28/14
ค่่าย ร.ร.อนุบาลธนะวิทย์ (ค่่าย ร.ร.อนุบาลธนะวิทย์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/13/14 -
ค่าย ร.ร.อนุบาลนวพร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (ค่าย ร.ร.อนุบาลนวพร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/27/12 02/27/12
ค่าย ร.ร.อนุบาลพังงา (ค่าย ร.ร.อนุบาลพังงา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/20/14 02/22/14
ค่าย ร.ร.อนุบาลพังงา (ค่าย ร.ร.อนุบาลพังงา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/09/15 02/11/15
ค่าย ร.ร.อนุบาลพังงา จ.พังงา (ค่าย ร.ร.อนุบาลพังงา จ.พังงา) ร.ร.อนุบาลพังงา จ.พังงา 01/17/08 01/19/08
ค่าย ร.ร.อนุบาลพังงา จ.พังงา (ค่าย ร.ร.อนุบาลพังงา จ.พังงา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/23/10 12/25/10
ค่าย ร.ร.อนุบาลพังงา จ.พังงา (ค่าย ร.ร.อนุบาลพังงา จ.พังงา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/24/11 02/26/11
ค่าย ร.ร.อนุบาลเพ็ญอาภา จ.นครศรีฯ (ค่าย ร.ร.อนุบาลเพ็ญอาภา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/12/10 10/12/10
ค่าย ร.ร.อนุบาลมะนัง อ.มะนัง จ.สตูล (ค่าย ร.ร.อนุบาลมะนัง อ.มะนัง จ.สตูล) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/21/12 05/23/12
ค่าย ร.ร.อนุบาลเมืองชุมพร (วัดสุบรรณนิมิตร) (ค่าย ร.ร.อนุบาลเมืองชุมพร (วัดสุบรรณนิมิตร)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/06/13 11/08/13
ค่าย ร.ร.อนุบาลสงขลา (ค่าย ร.ร.อนุบาลสงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/12/14 02/14/14
ค่าย ร.ร.อนุบาลสงขลา (ค่าย ร.ร.อนุบาลสงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/02/15 02/04/15
ค่าย ร.ร.อนุบาลสงขลา จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.อนุบาลสงขลา จ.สงขลา) ร.ร.อนุบาลสงขลา จ.สงขลา 04/03/08 04/05/08
ค่าย ร.ร.อนุบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา (ค่าย ร.ร.อนุบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/20/12 02/22/12
ค่าย ร.ร.อนุบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/20/12 02/22/12
ค่าย ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี (ค่าย ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/06/14 02/08/14
ค่าย ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี (ค่าย ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/10/14 02/11/14
ค่าย ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) (ค่าย ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/08/14 09/10/14
ค่าย ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน จ.ภูเก็ต (ค่าย ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน จ.ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/15/08 12/17/08
ค่าย ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบจ.ภูเก็ต (ค่าย ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบจ.ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/13/10 08/14/10
ค่าย ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็จ จ.ภูเก็ต (ค่าย ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็จ จ.ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/17/10 05/19/10
ค่าย ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต (ค่าย ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/09/12 08/11/12
ค่าย ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต (ค่าย ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/04/13 07/06/13
ค่าย ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต (ค่าย ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/02/09 07/03/09
ค่าย ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต (ค่าย ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/26/09 08/28/09
ค่าย ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต (ค่าย ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/10/10 07/12/10
ค่าย ร.ร.อบต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย ร.ร.อบต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/30/12 05/30/12
ค่าย ร.ร.ออป.18 สุราษฎร์ธานี (ค่าย ร.ร.ออป.18 สุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/26/10 11/26/10
ค่าย ร.ร.อัตตัรกียะห์อิสลามมียะห์นราธิวาส (ค่าย ร.ร.อัตตัรกียะห์อิสลามมียะห์นราธิวาส) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/31/09 11/01/09
ค่าย ร.ร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ (ค่าย ร.ร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/24/13 10/26/13
ค่าย ร.ร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ (ค่าย ร.ร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/05/15 02/07/15
ค่าย ร.ร.อุ่นรักเกาะสมุย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/13/14 -
ค่าย ร.ร.อุ่นรักเกาะสมุย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/13/14 -
ค่าย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ (ค่าย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/23/12 07/24/12
ค่าย โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ค่าย โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/28/12 11/30/12
ค่าย โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา (ค่าย โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/24/12 09/26/12
ค่าย โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ (ค่าย โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/14/13 -
ค่าย โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ รุ่น 1 (ค่าย โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ รุ่น 1) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/20/12 -
ค่าย โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ รุ่น 2 (ค่าย โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ รุ่น 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/21/12 -
ค่าย โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา (ค่าย โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/25/13 03/27/13
ค่าย โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ (ค่าย โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/14/13 02/15/13
ค่าย โรงเรียนจิราภรณ์ (ค่าย โรงเรียนจิราภรณ์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/14/13 01/15/13
ค่าย โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว (ค่าย โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/30/12 12/01/12
ค่าย โรงเรียนเจริญวิทย์ (ค่าย โรงเรียนเจริญวิทย์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/28/12 09/29/12
ค่าย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ (ค่าย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/16/13 01/18/13
ค่าย โรงเรียนดรุณศึกษา (ค่าย โรงเรียนดรุณศึกษา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/21/12 -
ค่าย โรงเรียนดรุณศึกษา (ค่าย โรงเรียนดรุณศึกษา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/27/12 -
ค่าย โรงเรียนดรุโณทัย อ.เมือง จ.ตรัง (ค่าย โรงเรียนดรุโณทัย อ.เมือง จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/10/12 09/11/12
ค่าย โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย (ค่าย โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/12/12 10/13/12
ค่าย โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ค่าย โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/19/12 12/21/12
ค่าย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา (ค่าย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/19/12 11/20/12
ค่าย โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนบ้านอุดมทอง) (ค่าย โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนบ้านอุดมทอง)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/29/13 08/30/13
ค่าย โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) เทศบาลนครสงขลา (ค่าย โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) เทศบาลนครสงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/31/13 02/01/13
ค่าย โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (ค่าย โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/01/13 07/03/13
ค่าย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) (ค่าย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/26/13 08/28/13
ค่าย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) (ค่าย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/26/13 12/27/13
ค่าย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) (ค่าย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/05/13 09/06/13
ค่าย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ (ค่าย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/25/13 03/27/13
ค่าย โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 (ค่าย โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/23/13 01/24/13
ค่าย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง (ค่าย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/09/13 -
ค่าย โรงเรียนนราสิกขาลัย (ค่าย โรงเรียนนราสิกขาลัย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/18/13 03/20/13
ค่าย โรงเรียนนาทวีวิทยาคม (ค่าย โรงเรียนนาทวีวิทยาคม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/24/13 06/26/13
ค่าย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ (ค่าย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/26/13 02/27/13
ค่าย โรงเรียนบ้านกลอง (ค่าย โรงเรียนบ้านกลอง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/14/12 12/15/12
ค่าย โรงเรียนบ้านเกาะยวน (ค่าย โรงเรียนบ้านเกาะยวน) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/24/12 09/25/12
ค่าย โรงเรียนบ้านขนุน (ค่าย โรงเรียนบ้านขนุน) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/25/12 12/26/12
ค่าย โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า (ค่าย โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/17/13 01/18/13
ค่าย โรงเรียนบ้านคลองแคว อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ (ค่าย โรงเรียนบ้านคลองแคว อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/23/12 -
ค่าย โรงเรียนบ้านคลองแรด อ.คลองท่อม จ.กระบี่ (ค่าย โรงเรียนบ้านคลองแรด อ.คลองท่อม จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/27/12 09/28/12
ค่าย โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ (ค่าย โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/05/13 03/06/13
ค่าย โรงเรียนบ้านชะอวด (ค่าย โรงเรียนบ้านชะอวด) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/03/13 01/04/13
ค่าย โรงเรียนบ้านถ้ำสิงห์ (ค่าย โรงเรียนบ้านถ้ำสิงห์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/11/13 02/12/13
ค่าย โรงเรียนบ้านทวดทอง (ค่าย โรงเรียนบ้านทวดทอง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/21/13 -
ค่าย โรงเรียนบ้านทวดทอง (ค่าย โรงเรียนบ้านทวดทอง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/12/13 -
ค่าย โรงเรียนบ้านทวดทอง (ค่าย โรงเรียนบ้านทวดทอง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/25/13 -
ค่าย โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (ค่าย โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/07/12 12/08/12
ค่าย โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ (ค่าย โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/18/13 03/20/13
ค่าย โรงเรียนบ้านท่าไร่ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ (ค่าย โรงเรียนบ้านท่าไร่ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/07/12 08/08/12
ค่าย โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด (ค่าย โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/20/12 08/22/12
ค่าย โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว (ค่าย โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/05/13 02/06/13
ค่าย โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (ค่าย โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/26/12 11/27/12
ค่าย โรงเรียนบ้านนา (ค่าย โรงเรียนบ้านนา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/05/13 06/07/13
ค่าย โรงเรียนบ้านนาบอน (ค่าย โรงเรียนบ้านนาบอน) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/07/12 -
ค่าย โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ + โรงเรียนบ้านคงคาล้อม (ค่าย โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ + โรงเรียนบ้านคงคาล้อม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/17/12 09/18/12
ค่าย โรงเรียนบ้านบางเจริญ (ค่าย โรงเรียนบ้านบางเจริญ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/21/12 12/22/12
ค่าย โรงเรียนบ้านบางหลวง (ค่าย โรงเรียนบ้านบางหลวง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/03/13 01/04/13
ค่าย โรงเรียนบ้านปากคลอง (ค่าย 2) (ค่าย โรงเรียนบ้านปากคลอง (ค่าย 2)) ศูนย์ วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/20/12 09/21/12
ค่าย โรงเรียนบ้านวังลุง (ค่าย โรงเรียนบ้านวังลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/19/12 -
ค่าย โรงเรียนบ้านสะพานหัน (ค่าย โรงเรียนบ้านสะพานหัน) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/11/12 12/12/12
ค่าย โรงเรียนผังปาล์ม 1 (ค่าย โรงเรียนผังปาล์ม 1) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/06/12 11/08/12
ค่าย โรงเรียนพิมพ์มณี (ค่าย โรงเรียนพิมพ์มณี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/25/12 10/26/12
ค่าย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ (ค่าย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/24/13 01/26/13
ค่าย โรงเรียนมนต์หทัย (ค่าย โรงเรียนมนต์หทัย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/27/12 09/28/12
ค่าย โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง (ค่าย โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/04/12 09/05/12
ค่าย โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช (ค่าย โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/17/12 12/19/12
ค่าย โรงเรียนย่านตาขาวรัฐนูปถัมภ์ (ค่าย โรงเรียนย่านตาขาวรัฐนูปถัมภ์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/28/13 01/29/13
ค่าย โรงเรียนโยธินบำรุง อ.เมือง จ.นครศรีฯ (ค่าย 2) (ค่าย โรงเรียนโยธินบำรุง อ.เมือง จ.นครศรีฯ (ค่าย 2)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/01/12 10/02/12
ค่าย โรงเรียนโยธินบำรุง อ.เมือง จ.นครศรีฯ (ค่าย 2) (ค่าย โรงเรียนโยธินบำรุง อ.เมือง จ.นครศรีฯ (ค่าย 2)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/24/12 10/25/12
ค่าย โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา (ค่าย โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/10/12 12/12/12
ค่าย โรงเรียนวังวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง (ค่าย โรงเรียนวังวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/24/12 08/25/12
ค่าย โรงเรียนวัดบางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (ค่าย โรงเรียนวัดบางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/16/12 11/17/12
ค่าย โรงเรียนวัดป่า (ท่าขึ้น) (ค่าย โรงเรียนวัดป่า (ท่าขึ้น)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/14/13 01/15/13
ค่าย โรงเรียนวัดยางตรา (ค่าย โรงเรียนวัดยางตรา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/29/12 -
ค่าย โรงเรียนวัดลำนาว (ค่าย โรงเรียนวัดลำนาว) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/14/13 10/16/13
ค่าย โรงเรียนวัดสระแก้ว อ.เมือง จ.นครศรีฯ (ค่าย โรงเรียนวัดสระแก้ว อ.เมือง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/24/12 -
ค่าย โรงเรียนวัดไสมะนาว (ค่าย โรงเรียนวัดไสมะนาว) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/06/12 -
ค่าย โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง (ค่าย โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/05/13 03/06/13
ค่าย โรงเรียนวัดแหลมโตนด (ค่าย โรงเรียนวัดแหลมโตนด) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/13/13 06/14/13
ค่าย โรงเรียนวัดใหม่ทอน (ค่าย โรงเรียนวัดใหม่ทอน) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/15/13 -
ค่าย โรงเรียนวิเชียรชม (ค่าย โรงเรียนวิเชียรชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/12/13 03/14/13
ค่าย โรงเรียนเวียงสระ (ค่าย โรงเรียนเวียงสระ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/10/13 04/12/13
ค่าย โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ค่าย โรงเรียนสตรีภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/06/12 12/08/12
ค่าย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง (ค่าย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/28/13 03/30/13
ค่าย โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา (ค่าย โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/18/13 02/19/13
ค่าย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ค่าย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/14/12 11/16/12
ค่าย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ค่าย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/13/12 12/14/12
ค่าย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ค่าย โรงเรียนอนุบาลกระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/07/13 02/08/13
ค่าย โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน (ค่าย โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/29/12 11/30/12
ค่าย โรงเรียนอนุบาลพังงา (ค่าย โรงเรียนอนุบาลพังงา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/28/13 03/03/13
ค่าย โรงเรียนอนุบาลสงขลา (ค่าย โรงเรียนอนุบาลสงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/20/13 02/22/13
ค่าย โรงเรียนอนุบาลแสงทอง (ค่าย โรงเรียนอนุบาลแสงทอง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/22/13 -
ค่าย โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ (ค่าย โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/07/13 01/08/13
ค่าย วิเชียรประชาสรรค์ จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย วิเชียรประชาสรรค์ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/10/11 03/11/11
ค่าย วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง จ.นครศรีฯ (ค่าย วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/27/10 02/28/10
ค่าย ศบอ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี (ค่าย ศบอ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 02/02/08 02/03/08
ค่าย ศบอ.เหนือคลอง จ.กระบี่ (ค่าย ศบอ.เหนือคลอง จ.กระบี่) ศบอ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 01/28/08 01/30/08
ค่าย ศูนย์ กศน.อ.รัตภูมิ จ.สงขลา (ค่าย ศูนย์ กศน.อ.รัตภูมิ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/01/10 02/02/10
ค่าย ศูนย์เครือข่ายการศึกษาคูขุด จะทิ้งพระ จ.สงขลา (ค่าย ศูนย์เครือข่ายการศึกษาคูขุด จะทิ้งพระ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/03/08 12/04/08
ค่าย ศูนย์เครือข่ายฯ เมืองเลก้าวหน้า (ค่าย ศูนย์เครือข่ายฯ เมืองเลก้าวหน้า) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/22/14 12/24/14
ค่าย ศูนย์พัฒนาครอบครัว ต.ท่างิ้ว (ค่าย ศูนย์พัฒนาครอบครัว ต.ท่างิ้ว) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/30/11 07/31/11
ค่าย ศูนย์พัฒนาครอบครัว ต.ท่างิ้ว (ค่าย ศูนย์พัฒนาครอบครัว ต.ท่างิ้ว) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/30/11 07/31/11
ค่าย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน กระบี่ (ค่าย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/19/13 08/20/13
ค่าย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน กระบี่ (ค่าย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/18/13 06/19/13
ค่าย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน กระบี่ (ค่าย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/21/13 06/22/13
ค่าย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน กระบี่ (ค่าย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/12/13 07/13/13
ค่าย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน กระบี่ (ค่าย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/23/13 09/24/13
ค่าย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน กระบี่ (ค่าย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/04/13 11/05/13
ค่าย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน กระบี่ (โครงการChevron) (ค่าย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน กระบี่ (โครงการChevron)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/31/13 02/01/13
ค่าย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน กระบี่ รุ่น 1 (ค่าย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน กระบี่ รุ่น 1) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/27/13 05/28/13
ค่าย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน กระบี่ รุ่น 2 (ค่าย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน กระบี่ รุ่น 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/28/13 05/29/13
ค่าย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน กระบี่ รุ่น 3 (ค่าย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน กระบี่ รุ่น 3) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/04/13 06/05/13
ค่าย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน กระบี่ รุ่น 4 (ค่าย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน กระบี่ รุ่น 4) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/11/13 06/12/13
ค่าย สกพ.กทม. (ค่าย สกพ.กทม.) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/16/10 12/18/10
ค่าย สถาบันกวดวิชา Top Ten สงขลา (ค่าย สถาบันกวดวิชา Top Ten สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/12/08 07/13/08
ค่าย สพฐ. กทม. รุ่นที่ 1 (ค่าย สพฐ. กทม. รุ่นที่ 1) ศว.นศ. 08/20/10 08/22/10
ค่าย สพฐ. กทม. รุ่นที่ 2 (ค่าย สพฐ. กทม. รุ่นที่ 2) ศว.นศ. 08/26/10 08/28/10
ค่าย สพท.กระบี่ (ค่าย สพท.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/26/10 03/29/10
ค่าย สพท.นศ. เขต 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (ค่าย สพท.นศ. เขต 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/02/10 05/07/10
ค่าย สพท.ปัตตานี เขต 3 (ค่าย สพท.ปัตตานี เขต 3) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/11/10 07/12/10
ค่าย สพป. จ.กระบี่ (ค่าย สพป. จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/01/11 04/04/11
ค่าย สพป.ตรัง เขต 1 (ค่าย สพป.ตรัง เขต 1) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/31/11 01/31/11
ค่าย สพม.เขต 12 (ค่าย สพม.เขต 12) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/11/13 03/16/13
ค่าย สพม.เขต 13 ตรัง (ค่าย สพม.เขต 13 ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/18/11 10/21/11
ค่าย สพม.เขต12 (ค่าย สพม.เขต12) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/19/12 03/24/12
ค่าย สร้างเครื่องบินบังคับ รุ่น 2 (ค่าย สร้างเครื่องบินบังคับ รุ่น 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/13/08 12/14/08
ค่าย หมู่บ้านเด็กโสสะ ภูเก็ต (ค่าย หมู่บ้านเด็กโสสะ ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/30/14 -
ค่าย องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา จ.นครศรีฯ (ค่าย องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/28/12 08/29/12
ค่าย อบจ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต (ค่าย อบจ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/25/11 07/27/11
ค่าย อบจ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต (ค่าย อบจ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/24/11 08/26/11
ค่าย อบต.กำแพงเซา (ค่าย อบต.กำแพงเซา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/09/13 07/10/13
ค่าย อบต.กำแพงเซา (ค่าย อบต.กำแพงเซา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/16/14 07/17/14
ค่าย อบต.กำแพงเซา จ.นครศรีธรรมราช (ค่าย อบต.กำแพงเซา จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/26/08 06/27/08
ค่าย อบต.โคกม่วง จ.พัทลุง (ค่าย อบต.โคกม่วง จ.พัทลุง) อบต.โคกม่วง จ.พัทลุง 03/18/08 03/19/08
ค่าย อบต.ท่างิ้ว จ.ตรัง (ค่าย อบต.ท่างิ้ว จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/20/11 04/21/11
ค่าย อบต.ท่าซัก จ.นครศรีฯ (ค่าย อบต.ท่าซัก จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/27/10 09/28/10
ค่าย อบต.ท้ายสำเภา (ค่าย อบต.ท้ายสำเภา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/12/13 09/13/13
ค่าย อบต.ท้ายสำเภา (ค่าย อบต.ท้ายสำเภา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/27/14 08/29/14
ค่าย อบต.ท้ายสำเภา จ.นครศรีฯ (ค่าย อบต.ท้ายสำเภา จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/06/11 09/07/11
ค่าย อบต.ทำนบ จ.สงขลา (ค่าย อบต.ทำนบ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/04/11 02/05/11
ค่าย อบต.นางหลง (ค่าย อบต.นางหลง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/23/13 08/24/13
ค่าย อบต.บ้านเกาะ (ค่าย อบต.บ้านเกาะ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/23/14 06/24/14
ค่าย1 บริษัทเชฟรอนฯ (ค่าย1 บริษัทเชฟรอนฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/03/10 06/05/10
ค่าย2 บริษัทเชฟรอนฯ (ค่าย2 บริษัทเชฟรอนฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/08/10 06/10/10
ค่าย3 บริษัทเชฟรอนฯ (ค่าย3 บริษัทเชฟรอนฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/14/10 06/16/10
ค่ายชวนน้องฉลองเต็นท์ (ค่ายชวนน้องฉลองเต็นท์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/05/08 07/06/08
ค่ายชวนน้องเรียนวิทย์ (ค่ายชวนน้องเรียนวิทย์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/12/08 07/13/08
ค่ายผู้นำชุมชน 20 คน (ค่ายผู้นำชุมชน 20 คน) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/27/08 06/28/08
ค่ายผู้สูงอายุ ศว.นศ. (ค่ายผู้สูงอายุ ศว.นศ.) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/08/08 04/09/08
ค่ายพัฒนาศักยภาพฯ สพท.นศ. เขต 1 (ค่ายพัฒนาศักยภาพฯ สพท.นศ. เขต 1) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/01/09 05/09/09
ค่ายร.ร.ตันติวัตร จ.นครศรีฯ (ค่ายร.ร.ตันติวัตร จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/06/09 02/07/09
ค่ายร.ร.บ้านไสกุน จ.พัทลุง (ค่ายร.ร.บ้านไสกุน จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/27/09 02/28/09
ค่ายร.ร.บูรณะรำลึก จ.ตรัง (ค่ายร.ร.บูรณะรำลึก จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/28/09 03/02/09
ค่ายร.ร.วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 อ.หาดใหญ่จ.สงขลา (ค่ายร.ร.วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 อ.หาดใหญ่จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/25/09 02/27/09
ค่ายอัจฉริยภาพฯ (ค่ายอัจฉริยภาพฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/20/11 03/25/11
ค่ายฯ โรงเรียนบ้านคลองดิน อ.เมือง จ.นครศรีฯ (ค่ายฯ โรงเรียนบ้านคลองดิน อ.เมือง จ.นครศรีฯ) 07/25/12 -
ค่ายฯ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ค่ายฯ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/30/12 08/31/12
ค่ายฯ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ค่ายฯ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) ศูนย์ วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/27/12 08/28/12
ค่ีาย ร.ร.บ้านบางคราม จ.นครศรีฯ (ค่ีาย ร.ร.บ้านบางคราม จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/14/10 01/15/10
เคลื่อนที่ งานคาราวาน ศวจ.อุบลราชธานี (เคลื่อนที่ งานคาราวาน ศวจ.อุบลราชธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 01/23/08 01/26/08
เคลื่อนที่ มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) (เคลื่อนที่ มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/06/09 03/08/09
เคลื่อนที่ ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต (6 เม.ย. วันจักรี) ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 08/06/08 08/08/08
เคลื่อนที่ ร.ร.ทุ่งใหญ่พิทยาคม จ.นครศรีฯ (เคลื่อนที่ ร.ร.ทุ่งใหญ่พิทยาคม จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/08/11 02/08/11
เคลื่อนที่ ร.ร.ปากพนัง จ.นครศรีฯ 24-25 มิ.ย. 51 (เคลื่อนที่ ร.ร.ปากพนัง จ.นครศรีฯ 24-25 มิ.ย. 51) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/24/08 06/25/08
เคลื่อนที่ ร.ร.พัทลุง จ.พัทลุง (เคลื่อนที่ ร.ร.พัทลุง จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/24/09 08/24/09
เคลื่อนที่ ร.ร.โยธินบำรุง จ.นครศรีฯ (เคลื่อนที่ ร.ร.โยธินบำรุง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/10/12 02/10/12
เคลื่อนที่ ร.ร.วัดทอนหงส์ จ.นครศรีธรรมราช (เคลื่อนที่ ร.ร.วัดทอนหงส์ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/02/09 09/02/09
เคลือนที่ ร.ร.วัดท้าวโท๊ะ (เคลือนที่ ร.ร.วัดท้าวโท๊ะ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/22/09 06/22/09
เคลื่อนที่ ร.ร.วัดท้าวโท๊ะ จ.นครศรีธรรมราช (เคลื่อนที่ ร.ร.วัดท้าวโท๊ะ จ.นครศรีธรรมราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/22/09 06/22/09
เคลื่อนที่ ร.ร.สตรีปากพนัง (เคลื่อนที่ ร.ร.สตรีปากพนัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/30/13 -
เคลื่อนที่ ร.ร.สตรีปากพนัง จ.นครศรีฯ (เคลื่อนที่ ร.ร.สตรีปากพนัง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/28/10 01/28/10
เคลื่อนที่ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา (เคลื่อนที่ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/19/09 01/19/09
เคลื่อนที่ ว.เทคนิคนครศรีฯ (เคลื่อนที่ ว.เทคนิคนครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/09/08 07/10/08
เคลื่อนที่ วิทย์สัญจร ร.ร.ทับปุด จ.พังงา (เคลื่อนที่ วิทย์สัญจร ร.ร.ทับปุด จ.พังงา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/19/11 07/20/11
เคลื่อนที่ วิทยาศาสตร์สัญจร (เคลื่อนที่ วิทยาศาสตร์สัญจร) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/23/10 02/24/10
โครงการ MOU (โครงการ MOU) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/06/12 03/06/12
โครงการ Summer Camp#2 (เด็กไทย) (โครงการ Summer Camp#2 (เด็กไทย)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/06/14 05/08/14
โครงการ Summer Sci Camp # 1 (โครงการ Summer Sci Camp # 1) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/22/13 04/24/13
โครงการ Summer Sci Camp # 2 (โครงการ Summer Sci Camp # 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/25/13 04/27/13
โครงการค่ายวิทย์สำหรับนักเรียนนานาชาติ (โครงการค่ายวิทย์สำหรับนักเรียนนานาชาติ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/03/13 04/05/13
โครงการงานประกันคุณภาพ (โครงการงานประกันคุณภาพ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/31/14 04/02/14
โครงการจากต้นสายถึงปลายน้ำ (โครงการจากต้นสายถึงปลายน้ำ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/01/10 04/03/10
โครงการจากต้นสายสู่ปลายน้ำ (โครงการจากต้นสายสู่ปลายน้ำ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/07/11 04/09/11
โครงการต้นกล้าศูนย์วิทย์ # 3 (โครงการต้นกล้าศูนย์วิทย์ # 3) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/03/13 05/04/13
โครงการต้นกล้าศูนย์วิทย์เมืองคอน ปี 3 (โครงการต้นกล้าศูนย์วิทย์เมืองคอน ปี 3) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/23/12 04/24/12
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/16/12 11/18/12
โครงการพัฒนาบุคลากร (โครงการพัฒนาบุคลากร) โครงการพัฒนาบุคลากร 05/10/11 05/13/11
โครงการเพิ่มศักยภาพทางการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science (โครงการเพิ่มศักยภาพทางการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/31/12 08/01/12
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศคลองนอกท่า (โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศคลองนอกท่า) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/03/14 04/04/14
โครงการรักษ์คลองนอกท่า (โครงการรักษ์คลองนอกท่า) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/01/13 04/02/13
โครงการวิทย์หนังสั้น (โครงการวิทย์หนังสั้น) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/17/14 04/18/14
โครงการวิทย์ฯ สำหรับเด็กปฐมวัย (งดรับค่าย) (โครงการวิทย์ฯ สำหรับเด็กปฐมวัย (งดรับค่าย)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/15/14 05/17/14
โครงการสมนาภาคีเครือข่าย (งดรับค่าย) (โครงการสมนาภาคีเครือข่าย (งดรับค่าย)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/02/14 06/03/14
โครงการอบรม (โครงการอบรม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/17/13 04/19/13
โครงการอบรม (โครงการอบรม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/20/13 04/21/13
โครงการอบรมการใช้กล้องโทรทรรศน์ (โครงการอบรมการใช้กล้องโทรทรรศน์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/09/14 04/10/14
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/07/13 03/09/13
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/08/13 05/10/13
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/20/13 05/22/13
งดรับค่าย (งดรับค่าย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/13/12 04/15/12
งดรับค่าย (งดรับค่าย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/19/13 05/20/13
งดรับค่าย (งดรับค่าย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/21/13 05/23/13
งดรับค่าย (งดรับค่าย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/19/13 -
งดรับค่าย (งดรับค่าย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/02/13 -
งดรับค่าย (งดรับค่าย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/24/14 03/01/14
งดรับค่าย (งดรับค่าย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/31/14 04/02/14
งดรับค่าย (งดรับค่าย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/03/14 04/04/14
งดรับค่าย (งานกีฬาอำเภอพรหมคีรี) (งดรับค่าย (งานกีฬาอำเภอพรหมคีรี)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/23/14 07/25/14
งดรับค่าย (วันพ่อแห่งชาติ) (งดรับค่าย (วันพ่อแห่งชาติ)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/05/13 -
งดรับค่าย เตรียมงานวันเด็ก 10 ม.ค. 2551 (งดรับค่าย เตรียมงานวันเด็ก 10 ม.ค. 2551) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/05/09 01/09/09
งดรับค่าย ถวายพระเพลิงพระศพ พระพี่นางฯ (งดรับค่าย ถวายพระเพลิงพระศพ พระพี่นางฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 11/14/08 11/16/08
งดรับค่าย ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย ประชุมประจำเดือน) ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 01/09/12 01/09/12
งดรับค่าย ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย ประชุมประจำเดือน) ศว.นศ. 02/06/12 02/06/12
งดรับค่าย ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย ประชุมประจำเดือน) ศว.นศ. 04/02/12 04/02/12
งดรับค่าย ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย ประชุมประจำเดือน) ศว.นศ. 07/02/12 07/02/12
งดรับค่าย ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย ประชุมประจำเดือน) ศว.นศ. 08/06/12 08/06/12
งดรับค่าย ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย ประชุมประจำเดือน) ศว.นศ. 05/04/12 05/04/12
งดรับค่าย ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย ประชุมประจำเดือน) ศว.นศ. 09/03/12 09/03/12
งดรับค่าย ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย ประชุมประจำเดือน) ศว.นศ. 10/08/12 10/08/12
งดรับค่าย ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย ประชุมประจำเดือน) ศว.นศ. 11/05/12 11/05/12
งดรับค่าย ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย ประชุมประจำเดือน) ศว.นศ. 12/04/12 12/04/12
งดรับค่าย ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย ประชุมประจำเดือน) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/05/12 03/05/12
งดรับค่าย และเยี่ยมชม (งดรับค่าย และเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/04/13 -
งดรับค่าย และเยี่ยมชม (งดรับค่าย และเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/23/13 -
งดรับค่าย และเยี่ยมชม (งดรับค่าย และเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/05/13 10/06/13
งดรับค่าย และเยี่ยมชม (งดรับค่าย และเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/01/13 -
งดรับค่าย และเยี่ยมชม (งดรับค่าย และเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/08/13 -
งดรับค่าย และเยี่ยมชม (งดรับค่าย และเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/15/13 -
งดรับค่าย และเยี่ยมชม (งดรับค่าย และเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/29/13 01/01/14
งดรับค่าย และเยี่ยมชม (งดรับค่าย และเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/09/14 01/12/14
งดรับค่าย และเยี่ยมชม (งดรับค่าย และเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/03/13 -
งดรับค่าย และเยี่ยมชม (งดรับค่าย และเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/02/14 -
งดรับค่าย และเยี่ยมชม (งดรับค่าย และเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/09/14 -
งดรับค่าย และเยี่ยมชม (งดรับค่าย และเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/16/14 -
งดรับค่าย และเยี่ยมชม (งดรับค่าย และเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/21/14 04/25/14
งดรับค่าย วันเข้าพรรษา (งดรับค่าย วันเข้าพรรษา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/26/10 07/27/10
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/23/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/20/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/02/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/09/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/16/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/23/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/30/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/13/14 04/16/14
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/06/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/20/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/27/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/26/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/04/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/11/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/18/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/25/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/01/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/08/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/15/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/22/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/29/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/06/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/13/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/20/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/27/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/03/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/10/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/17/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/31/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/24/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/07/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/14/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/21/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/28/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/05/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/12/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/19/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/26/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/02/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/16/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/09/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/23/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/30/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/07/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/14/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/21/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/28/14 12/31/14
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/05/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/07/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/11/14 07/12/14
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/14/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/12/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/24/14 03/26/14
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/15/14 05/17/14
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/05/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/07/15 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/27/14 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/04/15 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/11/15 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/18/15 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/25/15 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/01/15 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/08/15 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/18/15 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/22/15 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/15/15 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/01/15 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/08/15 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/15/15 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/22/15 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/29/15 -
งดรับค่ายและเยี่ยมชม (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/01/15 -
งดรับค่าย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/17/11 05/17/11
งดรับค่าย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/17/11 05/17/11
งานกีฬา อ.พรหมคีรี (งานกีฬา อ.พรหมคีรี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/21/08 07/23/08
งานมหกรรมวิทย์ฯสัญจร มทร.ศรีวิชัย (งานมหกรรมวิทย์ฯสัญจร มทร.ศรีวิชัย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/02/10 07/04/10
งานวันเด็ก (งานวันเด็ก) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/09/10 01/09/10
งานวันเด็กแห่งชาติ 2551 (งานวันเด็กแห่งชาติ 2551) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/10/09 01/10/09
งานวิทย์ฯสัญจร ร.ร.วัดพระมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครศรีฯ (งานวิทย์ฯสัญจร ร.ร.วัดพระมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/19/12 07/20/12
งานวิทยาศาสตร์สัญจร จ.สตูล (งานวิทยาศาสตร์สัญจร จ.สตูล) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/25/09 07/26/09
งานสัปดาห์วิทย์ 57 (งานสัปดาห์วิทย์ 57) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/18/14 08/19/14
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555 (งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/15/12 08/17/12
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556 (งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/15/13 08/16/13
จองรอบชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/19/13 11/19/13
จองรอบชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/04/13 12/04/13
จองรอบชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/18/13 11/18/13
จัดงานศิลปะนักเรียน จ.นครศรีฯ (จัดงานศิลปะนักเรียน จ.นครศรีฯ) www.nakhonsci.com 12/17/09 12/20/09
จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ร.ร.มารีย์พิทักษ์ศึกษา (จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ร.ร.มารีย์พิทักษ์ศึกษา) ร.ร.มารีย์พิทักษ์ศึกษา 12/04/07 12/04/07
จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ร.ร.มารีย์พิทักษ์ศึกษา ร.ร.มารีย์พิทักษ์ศึกษา 12/04/07 12/04/07
ชดเชยวันจักรี (ชดเชยวันจักรี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 04/07/08 04/07/08
ชดเชยวันสงกรานต์ (ชดเชยวันสงกรานต์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 04/16/08 04/16/08
ชดเชยวันสงกรานต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 04/16/08 04/16/08
ตลาดนัดขยะ (ตลาดนัดขยะ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/20/13 -
ตลาดนัดขยะ (ตลาดนัดขยะ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/11/13 -
ตลาดนัดขยะจ๋า (ตลาดนัดขยะจ๋า) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/14/13 -
ตลาดนัดขยะจ๋า (ตลาดนัดขยะจ๋า) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/17/13 -
ตลาดนัดขยะจ๋า (ตลาดนัดขยะจ๋า) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/15/13 -
ตลาดนัดขยะจ๋า (ตลาดนัดขยะจ๋า) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/15/13 -
ตลาดนัดขยะจ๋า (ตลาดนัดขยะจ๋า) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/15/13 -
ต่าย ร.ร.บ้านทุ่งน้ำขาว จ.สงขลา (ต่าย ร.ร.บ้านทุ่งน้ำขาว จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/10/12 01/11/12
ทดสอบ 05/18/09 05/18/09
ทดสอบ 05/17/09 05/17/09
ทำบุญเดือนสิบ (ทำบุญเดือนสิบ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/19/09 09/19/09
ทำบุญเดือนสิบ (ทำบุญเดือนสิบ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/20/09 09/20/09
เธ„เนˆเธฒเธข เน‚เธฃเธ‡เน€เธฃเธตเธขเธ™เธเธฒเธเธˆเ (เธ„เนˆเธฒเธข เน‚เธฃเธ‡เน€เธฃเธตเธขเธ™เธเธฒเธเธˆเธ™เธฒเธ เธดเน€เธฉเธเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธข เธเธ) เธจเธนเธ™เธขเนŒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเน€เธžเธทเนˆเธญเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒเธ™เธ„เธฃเธจเ 07/23/12 07/24/12
นิทรรศการเคลื่อนที่ จ.พังงา จ.ภูเก็ต (นิทรรศการเคลื่อนที่ จ.พังงา จ.ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/05/08 08/08/08
นิทรรศการเคลื่อนที่ ร.ร.วัดควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ (นิทรรศการเคลื่อนที่ ร.ร.วัดควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์) ค่ายวิทยาศาสตร์ 02/02/09 02/03/09
นิทรรศการเคลื่อนที่ ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต (นิทรรศการเคลื่อนที่ ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/06/09 08/07/09
ประกวด Sci Show (ประกวด Sci Show) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/15/13 -
ประกวด Science Show (ประกวด Science Show) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/21/09 07/22/09
ประกวด Science Show 51 (ประกวด Science Show 51) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/16/08 08/16/08
ประกวด ScienceShow53 (ประกวด ScienceShow53) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/21/10 07/22/10
ประกาศ ผู้ผ่านซองเทคนิค (ประกาศ ผู้ผ่านซองเทคนิค) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 01/30/08 01/30/08
ประชุมทำแผนปี 52 (ประชุมทำแผนปี 52) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/20/08 10/22/08
ประชุมทำแผนฯ ปี 52 (6 เม.ย. วันจักรี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/20/08 09/21/08
ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย) (ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/05/14 -
ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย) (ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/08/14 -
ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย) (ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/05/14 -
ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย) (ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/01/14 -
ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย) (ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/01/14 -
ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย) (ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/01/14 -
ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย) (ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/01/14 -
ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย) (ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/03/14 -
ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย) (ประชุมประจำเดือน (งดรับค่าย)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/01/14 -
ประชุมประจำเดือน (ประชุมประจำเดือน) ศูนย์วิทยาศาสตร์ 01/04/10 01/04/10
ประชุมประจำเดือน (ประชุมประจำเดือน) www.nakhonsci.com 02/08/10 02/08/10
ประชุมประจำเดือน (ประชุมประจำเดือน) www.nakhonsci.com 03/15/10 03/15/10
ประชุมประจำเดือน (ประชุมประจำเดือน) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/05/10 04/05/10
ประชุมประจำเดือน (ประชุมประจำเดือน) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/03/10 05/03/10
ประชุมประจำเดือน (ประชุมประจำเดือน) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/07/10 06/07/10
ประชุมประจำเดือน (ประชุมประจำเดือน) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/05/10 07/05/10
ประชุมประจำเดือน (ประชุมประจำเดือน) www.nakhonsci.com 08/09/10 08/09/10
ประชุมประจำเดือน (ประชุมประจำเดือน) www.nakhonsci.com 09/13/10 09/13/10
ประชุมประจำเดือน (ประชุมประจำเดือน) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/05/12 06/05/12
ประชุมประจำเืดือน (งดรับค่ายและเยี่ยมชม) (ประชุมประจำเืดือน (งดรับค่ายและเยี่ยมชม)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/01/14 -
ประชุมผู้บริหารกลุ่มศูนย์วิทย์ฯ (ประชุมผู้บริหารกลุ่มศูนย์วิทย์ฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจ.นครศรีธรรมราช 02/19/08 02/20/08
ประชุมผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ (ประชุมผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/16/08 05/16/08
ประชุมเพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดของศูนย์วิทย์ฯ (ประชุมเพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดของศูนย์วิทย์ฯ) ศูนย์วิทย์เพื่อการศึกษาจ.นครศรีฯ 04/23/08 04/24/08
เปิดซองเทคนิค Science Park (เปิดซองเทคนิค Science Park) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 01/28/08 01/28/08
มหกรรมวิทย์ฯ สัญจร จ.ชลบุรี (มหกรรมวิทย์ฯ สัญจร จ.ชลบุรี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/27/13 05/29/13
มหกรรมวิทยฯ สัญจร จ.ตรัง (มหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/16/13 07/18/13
มหกรรมวิทย์ฯ สัญจร จ.นครปฐม (มหกรรมวิทย์ฯ สัญจร จ.นครปฐม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/14/13 06/16/13
มหกรรมวิทยฯ สัญจร จ.นครศรีฯ (มหกรรมวิทยฯ สัญจร จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/20/13 07/22/13
มหกรรมวิทย์ฯ สัญจร จ.ปราจีนบุรี (มหกรรมวิทย์ฯ สัญจร จ.ปราจีนบุรี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/04/13 06/06/13
มหกรรมวิทย์ฯ สัญจร จ.ระยอง (มหกรรมวิทย์ฯ สัญจร จ.ระยอง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/31/13 06/02/13
มหกรรมวิทย์ฯ สัญจร จ.ราชบุรี (มหกรรมวิทย์ฯ สัญจร จ.ราชบุรี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/10/13 06/12/13
มหกรรมวิทย์ฯ สัญจร จ.ลพบุรี (มหกรรมวิทย์ฯ สัญจร จ.ลพบุรี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/18/13 06/20/13
มหกรรมวิทยฯ สัญจร จ.สงขลา (มหกรรมวิทยฯ สัญจร จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/24/13 07/26/13
ร.ร.ชุมโขลง จ.นครศรีฯ (ร.ร.ชุมโขลง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/01/08 09/01/08
ร.ร.เตรียมศึกษาวิทยา จ.ปัตตานี (ร.ร.เตรียมศึกษาวิทยา จ.ปัตตานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/19/10 04/21/10
ร.ร.บ้านทุ่งเกราะ จ.นครศรีฯ (ร.ร.บ้านทุ่งเกราะ จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/22/09 01/23/09
ร.ร.บ้านลานข่อย จ.พัทลุง (ร.ร.บ้านลานข่อย จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 02/04/08 02/05/08
ร.ร.บ้านไสหินตั้ง จ.นครศรีฯ (ร.ร.บ้านไสหินตั้ง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/29/09 01/30/09
ร.ร.บ้านอูเป๊าะ (ป่าใส) อ.ราปัน จ.ยะลา (ร.ร.บ้านอูเป๊าะ (ป่าใส) อ.ราปัน จ.ยะลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/12/12 07/13/12
ร.ร.วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ จ.ตรัง (ร.ร.วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ จ.ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/13/08 10/13/08
ร.ร.วัดเทพชุมนุม จ.สงขลา (ร.ร.วัดเทพชุมนุม จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/29/08 10/31/08
ร.ร.วัดเทวดาราม จ.นครศรีฯ (ร.ร.วัดเทวดาราม จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/13/08 11/13/08
ร.ร.สหกรนิคมกสิกรรมทุ่งสง จ.นครศรีฯ (ร.ร.สหกรนิคมกสิกรรมทุ่งสง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/06/08 11/07/08
ร.ร.สะเดาขรรค์ชัยฯ จ.สงขลา (ร.ร.สะเดาขรรค์ชัยฯ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 03/11/10 03/13/10
ร.ร.ห้วยยอด จ.ตรัง (ร.ร.ห้วยยอด จ.ตรัง) ร.ร.ห้วยยอด จ.ตรัง 01/14/08 -
ร.ร.อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน จ.สงขลา (ร.ร.อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/28/09 08/29/09
ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/05/12 07/07/12
วันขึ้นปีใหม่ (วันขึ้นปีใหม่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/01/15 -
วันเข้าพรรษา (วันเข้าพรรษา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/03/12 08/03/12
วันเข้าพรรษา (วันเข้าพรรษา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/23/13 -
วันคริสต์มาส (วันคริสต์มาส) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 12/25/07 12/25/07
วันจักรี (วันจักรี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/06/13 -
วันฉัตรมงคล (งดรับค่าย) (วันฉัตรมงคล (งดรับค่าย)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/05/15 -
วันฉัตรมงคล (งดรับค่าย) (วันฉัตรมงคล (งดรับค่าย)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/05/15 -
วันฉัตรมงคล และวันหยุดชดเชย (วันฉัตรมงคล และวันหยุดชดเชย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/05/13 05/06/13
วันเด็กแห่งชาติ (งดรับค่าย) (วันเด็กแห่งชาติ (งดรับค่าย)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/10/15 -
วันเด็กแห่งชาติ (วันเด็กแห่งชาติ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/14/12 01/14/12
วันเด็กแห่งชาติ (วันเด็กแห่งชาติ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/11/14 -
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 (วันเด็กแห่งชาติ ปี 2556) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/12/13 01/12/13
วันปิยมหาราช (วันปิยมหาราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 10/23/08 10/23/08
วันปิยมหาราช (วันปิยมหาราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/23/13 -
วันปิยะมหาราช (วันปิยะมหาราช) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 10/23/09 10/23/09
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2550 (วันรัฐธรรมนูญ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 12/10/07 -
วันพ่อแห่งชาติ (งดรับค่าย) (วันพ่อแห่งชาติ (งดรับค่าย)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/05/14 -
วันมาฆบูชา 21 ก.พ. 51 (วันมาฆบูชา 21 ก.พ. 51) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 02/21/08 02/21/08
วันแม่แห่งชาติ (วันแม่แห่งชาติ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/12/09 08/12/09
วันแม่แห่งชาติ (วันแม่แห่งชาติ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/12/12 08/12/12
วันแม่แห่งชาติ (วันแม่แห่งชาติ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/12/13 -
วันรัฐธรรมนูญ (วันรัฐธรรมนูญ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/10/14 -
วันลอยกระทง (วันลอยกระทง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 11/12/08 11/12/08
วันเลือกตั้ง (วันเลือกตั้ง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.นครศรีฯ 12/23/07 12/23/07
วันวิสาขบูชา "งดรับค่าย" (วันวิสาขบูชา "งดรับค่าย") ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/04/12 06/04/12
วันวิสาขบูชา (วันวิสาขบูชา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/24/13 -
วันสงกรานต์ (วันสงกรานต์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 04/13/08 04/15/08
วันสิ้นปี (วันสิ้นปี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 12/31/07 -
วันอาสาฬหบูชา (วันอาสาฬหบูชา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/02/12 08/02/12
วันอาสาฬหบูชา (วันอาสาฬหบูชา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/22/13 -
วิทย์สัญจร จ.ชุมพร (วิทย์สัญจร จ.ชุมพร) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/25/10 06/26/10
วิทย์สัญจร บูรณะรำลึก จ. ตรัง (วิทย์สัญจร บูรณะรำลึก จ. ตรัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/17/12 01/18/12
วิทย์สัญจร ร.ร.ตันติวัตร จ.นครศรีฯ (วิทย์สัญจร ร.ร.ตันติวัตร จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/04/11 08/05/11
วิทย์สัญจร ร.ร.ท่าศาลา (วิทย์สัญจร ร.ร.ท่าศาลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/06/12 09/07/12
วิทย์สัญจร ร.ร.ท่าศาลา (วิทย์สัญจร ร.ร.ท่าศาลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/19/13 09/20/13
วิทย์สัญจร ร.ร.บ้านโคกมะม่วง (วิทย์สัญจร ร.ร.บ้านโคกมะม่วง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/21/12 06/22/12
วิทย์สัญจร ร.ร.บ้านนาทวี จ.สงขลา (วิทย์สัญจร ร.ร.บ้านนาทวี จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/09/11 06/10/11
วิทย์สัญจร ร.ร.บ้านปากเชียร (วิทย์สัญจร ร.ร.บ้านปากเชียร) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 09/13/12 09/14/12
วิทย์สัญจร ร.ร.สตรีปากพนัง (วิทย์สัญจร ร.ร.สตรีปากพนัง) ศูนยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/26/12 01/26/12
วิทย์สัญจร โรงเรียนบ้านทรายขาว จ.กระบี่ (วิทย์สัญจร โรงเรียนบ้านทรายขาว จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/23/12 02/24/12
วิทย์สัญจร สงขลา (วิทย์สัญจร สงขลา) ศว.นศ 09/23/10 09/24/10
วิทย์ฯ สัญจร กศน.ศรีบรรพต (วิทย์ฯ สัญจร กศน.ศรีบรรพต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 12/21/10 12/22/10
วิทย์ฯสัญจร จ.พังงา (วิทย์ฯสัญจร จ.พังงา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/08/09 08/09/09
วิทย์ฯสัญจร จ.ภูเก็ต (วิทย์ฯสัญจร จ.ภูเก็ต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/20/09 04/24/09
วิทย์ฯสัญจร อ.จะนะ จ.สงขลา (วิทย์ฯสัญจร อ.จะนะ จ.สงขลา) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/17/09 06/18/09
วิทย์ฯสัญจร อ.ปากพนัง (วิทย์ฯสัญจร อ.ปากพนัง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 01/27/11 01/27/11
วิทย์ฯสัญจร อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ (วิทย์ฯสัญจร อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 02/09/09 02/10/09
วิทย์ฯสัญจร อ.เมืิอง จ.สุราษฎร์ฯ (วิทย์ฯสัญจร อ.เมืิอง จ.สุราษฎร์ฯ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/07/09 06/08/09
วิทย์ฯสัญจร อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง (วิทย์ฯสัญจร อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/11/09 06/12/09
วิทย์ฯสัญจร อ.หลังสวน จ.ชุมพร (วิทย์ฯสัญจร อ.หลังสวน จ.ชุมพร) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/17/09 07/18/09
วิทยาศาสตร์สัญจร ร.ร.บ้านถ้ำโกบ จ.กระบี่ (วิทยาศาสตร์สัญจร ร.ร.บ้านถ้ำโกบ จ.กระบี่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 06/14/11 06/15/11
วิทยาศาสตร์สัญจร ร.ร.ประชาอุทิศมูลนิธิ (วิทยาศาสตร์สัญจร ร.ร.ประชาอุทิศมูลนิธิ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11/01/12 11/02/12
ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน กระบี่ (รุ่น 5) (ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน กระบี่ (รุ่น 5)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/25/13 07/26/13
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (สัปดาห์วิทยาศาสตร์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/18/08 08/19/08
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (สัปดาห์วิทยาศาสตร์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/17/10 08/19/10
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (สัปดาห์วิทยาศาสตร์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/17/11 08/19/11
หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล (หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 05/07/12 05/07/12
อบรม DLP พิพิธภัณฑ์เด็กจตุจักร กทม. (อบรม DLP พิพิธภัณฑ์เด็กจตุจักร กทม.) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 07/10/08 07/11/08
อบรม E-learning ครูเครือข่าย+เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 2 (อบรม E-learning ครูเครือข่าย+เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 12/08/07 -
อบรม ครูวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทย์ฯร่วมกับสสวท. 50 (อบรม ครูวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทย์ฯร่วมกับสสวท. 50) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราฃ 12/27/07 12/28/07
อบรมครู ร.ร.อุ่นรักเกาะสมุย (อบรมครู ร.ร.อุ่นรักเกาะสมุย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 08/13/14 -
อบรมทักษะวิทย์ฯ โดยใช้เกมและกิจกรรม (อบรมทักษะวิทย์ฯ โดยใช้เกมและกิจกรรม) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/22/09 04/23/09
อบรมทำ Super Classroom (ระยะ 1) (อบรมทำ Super Classroom (ระยะ 1)) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/08/09 04/08/09
อบรมนักสืบชายหาด (อบรมนักสืบชายหาด) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/27/09 04/29/09
อบรมสร้างกล้องดูดาว (อบรมสร้างกล้องดูดาว) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 04/02/09 04/03/09
๑๖ มกราคม วันครู (๑๖ มกราคม วันครู) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 01/16/08 01/16/08

ปฏิทินเหตุการณ์/การจองค่าย

« < กันยายน 2014 > »
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5


คู่มือการเลือกกิจกรรมค่าย

โหลดภาพถ่ายค่ายวิทย์

Photo Activity

Google

Custom Search
 


PollXT

ให้คะแนนกิจกรรมที่ท่านชอบ ไม่จำกัดจำนวน
ท่านชอบกิจกรรมค่ายวิทย์ฯ ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ นครศรีฯ?

จดหมายข่าว
Science Camp, Science Center, Nakhon Si Thammarat Science Centre for Education, ค่าย, ค่ายวิทยาศาสตร์, ค่ายกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, ค่ายวิทย์ฯ, ดูดาว, ScienceShow, ค่ายค้างแรม, นักสืบสายน้ำ, ลอดถ้ำ, ปีนหน้าผา, กิจกรรมนันทนาการ, ศูนย์วิทย์ฯ,ศูนย์วิทย์ฯนครศรีฯ,ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช, www.nakhonsci.com/index.php, ค่ายการเรียนรู้วอทยาศาสตร์
© 2014 Nakhon Si Thammarat Science Centre for Education