ปฏิทินกิจกรรม

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ
ถึง


คำแนะนำ

- ไม่ควรเลือกวันที่มีโรงเรียน/หน่วยงานอื่น จองไว้ก่อนแล้วมากกว่า 100 คน (หากต้องการในช่วงวันดังกล่าว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ)
- ต้องจองค่ายล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน
- งดจองค่ายในวันเสาร์/อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
- งดจองค่าย 1 วันในวันเสาร์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


จองเยี่ยมชมค่าย