หอพักศูนย์วิทย์นครฯ

ที่พักเป็นอาคาร 2 ชั้น มีเรื่องปรับอากาศ มีห้องน้ำในตัว มีห้องละหมาด มีห้องพักครู และห้องพักนักเรียนเป็นห้องรวม อยู่ในชั้นเดียวกัน สามารถรองรับผู้เข้าพักได้ถึง 150 คน