รายชื่อโรงเรียนได้รับสิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษสำหรับสถานศึกษา/หน่วยงานที่มาเข้าร่วมค่ายฯ ตั้งแต่ 10 ครั้งขึ้นไป 

(ฟรีค่าอาหารครู)

ลำดับที่

ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน

จำนวน (ครั้ง)

1

โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

28

2

โรงเรียนบูรณะรำลึก อ.เมือง จ.ตรัง

20

3

โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

19

4

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

18

5
6

7

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

17

8

โรงเรียนเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

16

9

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ อ.เมือง จ.นคร

14

10
11
12
13

โรงเรียนสตรีทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนอนุบาลพังงา อ.เมือง จ.พังงา
โรงเรียนดรุณศาสตร์วิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

13

14
15

16
17
18

โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่
เครือข่ายบ้านนาบวรวิทย์ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

12

19
20
21

22
23

โรงเรียนปทุมานุกูล อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนฆังฆะทวีศิลป์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนอนุบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

11

24

25
26
27
28

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ นครศรีธรรมราช อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนประชาวิทยา อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนกัลยาณศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวิเชียรชม อ.เมือง จ.สงขลา

10