ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เรื่องอัตราการจัดเก็บเงินรายได้Attachments