ประกาศประกวดราคาจัดจ้างจ้างเหมาจัดสร้างนิทรรศการสวนวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาจัดสร้างนิทรรศการสวนวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายละเอียด สามารถดาวน์โหลด ด้านล่าง 


ไฟล์ดาวน์โหลด