เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13  ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ในปีนี้ เป็นภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ในหัวข้อ "ยุคแห่งมนุษยชาติ" มีภาพยนตร์ให้เลือกชม กว่า 22 เรื่องจากทั่วโลก ... สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบจองและเช็ครอบจอง ได้ที่ เว็บไซต์ www.nakhonsci.com หรือ สอบถาม นางสาวปาริตา สระสม โทร. 093-6266680. 
ไฟล์ดาวน์โหลด