รายชื่อโรงเรียนได้รับสิทธิพิเศษ 2561

สิทธิพิเศษสำหรับสถานศึกษา/หน่วยงานที่มาเข้าร่วมค่ายฯ ตั้งแต่ 10 ครั้งขึ้นไป 

(ฟรีค่าอาหารครู)

ลำดับที่

ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน

จำนวน (ครั้ง)

1

โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

21

2

โรงเรียนบูรณะรำลึก อ.เมือง จ.ตรัง

18

3

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

16

4

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

15

5

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

15

6

โรงเรียนสตรีทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

13

7

โรงเรียนเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

12

8

โรงเรียนฆังฆะทวีศิลป์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

11

9

โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

11

10

โรงเรียนปทุมานุกูล อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

11

11

โรงเรียนทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

11

12

โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

11

13

 โรงเรียนอนุบาลพังงา อ.เมือง จ.พังงา

10

14

 โรงเรียนวัดอินทการาม อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

10

15

 โรงเรียนบ้านธารอารี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

10

16

 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

10

17

 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

10

18

 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

10

19

 โรงเรียนบ้านสวยศรี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

10

20

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

10

21

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

10

22

โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

10

23

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

10