ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 สำหรับ นักศึกษา กศน.

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ขอเชิญ นักศึกษา กศน. เข้าร่วมประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ "การใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน" ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด และ แบบตอบรับ ได้ด้านล่าง ส่งใบสมัครมาที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ม.3 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช โทร. 075-396363 โทรสาร. 075-396364 ได้ตลอดในวันและเวลาราชการ 


ไฟล์ดาวน์โหลด