จองชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ขอเชิญ!!! ชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.- 23 ธ.ค.61 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษนครศรีธรรมราช..มีหนังให้ชมกว่า 21 เรื่อง จาก 8 ประเทศ ภายใต้แนวคิด "การปฏิวัติทางอาหาร"..พร้อมชมนิทรรศการต่างๆภายในศูนย์ ..#ฟรี 


ไฟล์ดาวน์โหลด