คู่มือการเลือกกิจกรรม

คำชี้แจง : กรุณาศึกษารายละเอียดของแต่ละกิจกรรมก่อนจะเลือกกิจกรรมที่จะเข้าร่วมในใบจองค่ายฯ (กิจกรรมเรียงตามลำดับจากมากไปน้อยของการเลือกเข้าร่วมของสถานศึกษา/หน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2556)


ไฟล์ดาวน์โหลด