งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

15-16 สิงหาคมนี้ ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 "วิทยาศาสตร์การกีฬา" มา play & learn กับเกม กิจกรรม มากมาย มาออกกำลังกายควบคู่ไปกับการเรียนวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.แล้วพบกันจ้า 


ไฟล์ดาวน์โหลด