เที่ยวเพลิน...เพลิน Play & Learn @ ศูนย์วิทย์เมืองคอน

พบกับ 4 เส้นทางมหัศจรรย์เมืองนคร ดังนี้

  1. วิถีชาวสวน
  2. ชุมขนเข้มแข็ง
  3. มากวัด มากศิลป์
  4. เรียนรู้ดูงานวิถึชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ดาวน์โหลดค่ะ


ไฟล์ดาวน์โหลด