ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ขนาด 1 ตัน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดจ้าง เช่ารถยนต์ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบ (สัญญาผูกพัน 5 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,180,200.00 บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาชนะ ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ) 

รายละเอียด สามารถดาวน์โหลด ได้ ด้านล่างนี้ 


ไฟล์ดาวน์โหลด