ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงลานกิจกรรม

ตามประกาศ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงลานกิจกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ขณะนี้มีผู้เสนอที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดอนุการก่อสร้าง (ให้บริการ) 

สามารถดาวน์รายละเอียดได้จาก ด้านล่าง 


ไฟล์ดาวน์โหลด