เสมา 3 แอบเยี่ยม ครู นักเรียนบนดอย ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก