ขอเชิญลงนามถวายพระพร

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ขอเชิญ ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่  10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
https://forms.gle/nXjg6E8Y8WVRNZtF9