ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เรื่องอัตราการจัดเก็บเงินรายได้ไฟล์ดาวน์โหลด