โปรโมชั่นพิเศษ

ค่าอาหารครู ค่ายกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สถานศึกษา/หน่วยงานที่มาเข้าค่ายกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ ศว.นศ.ตั้งแต่ 10 ครั้งขึ้นไป จะฟรีค่าอาหารครูจำนวน 5 คน (มามากกว่า 5 คน คิดอัตราปกติตามค่าใช้จ่ายของโปรแกรมค่ายนั้นๆ เช่น มา 8 คน ฟรี 5 คน จ่ายปกติ 3 คน)

รายชื่อสถานศึกษา/หน่วยงานที่มาเข้าร่วมค่ายกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ครั้งขึ้นไป

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 - 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

ลำดับที่

ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน

จำนวน (ครั้ง)

1

โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

31

2

โรงเรียนบูรณะรำลึก อ.เมือง จ.ตรัง

20

3

ห้องเรียนธรรมชาติบ้านลมฝน อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

4

โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

5

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

19

6

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

18

7

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

8

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

17

9

โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

10

โรงเรียนเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

11

โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

16

12

โรงเรียนอนุบาลพังงา อ.เมือง จ.พังงา

14

13

โรงเรียนสตรีทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

13

14

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

15

อบต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

16

เครือข่ายบ้านนาบวรวิทย์ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

17

โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

12

18

โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

19

โรงเรียนอนุบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

20

โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่

21

โรงเรียนปทุมานุกูล อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

11

22

โรงเรียนฆังฆะทวีศิลป์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

23

โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

24

โรงเรียนวัดเขาขุนพนม อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

25

โรงเรียนวิเชียรชม อ.เมือง จ.สงขลา

26

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

27

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ นครศรีธรรมราช อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

10

28

โรงเรียนวัดลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

29

โรงเรียนประชาวิทยา อ.กันตัง จ.ตรัง

30

โรงเรียนห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

31

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

32

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 ไฟล์ดาวน์โหลด