โปรโมชั่นพิเศษ

ค่าอาหารครู ค่ายกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สถานศึกษา/หน่วยงานที่มาเข้าค่ายกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ ศว.นศ.ตั้งแต่ 10 ครั้งขึ้นไป จะฟรีค่าอาหารครูจำนวน 5 คน (มามากกว่า 5 คน คิดอัตราปกติตามค่าใช้จ่ายของโปรแกรมค่ายนั้นๆ เช่น มา 8 คน ฟรี 5 คน จ่ายปกติ 3 คน)

รายชื่อสถานศึกษา/หน่วยงานที่มาเข้าร่วมค่ายกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ครั้งขึ้นไป

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 - 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

                 

รายชื่อสถานศึกษา/หน่วยงานที่มาเข้าร่วมค่ายกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ครั้งขึ้นไป

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 - 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

ลำดับที่

ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน

จำนวน (ครั้ง)

1

โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

31

2

โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

24

3

โรงเรียนบูรณะรำลึก อ.เมือง จ.ตรัง

22

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

4

ห้องเรียนธรรมชาติบ้านลมฝน อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

21

5

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

20

โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

6

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

19

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โรงเรียนเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

7

โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

18

8

โรงเรียนอนุบาลพังงา อ.เมือง จ.พังงา

15

เครือข่ายบ้านนาบวรวิทย์ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

โรงเรียนวิเชียรชม อ.เมือง จ.สงขลา

9

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

14

อบต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่

10

โรงเรียนสตรีทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

13

11

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

12

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

โรงเรียนอนุบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

12

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

11

โรงเรียนวัดลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

โรงเรียนปทุมานุกูล อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

โรงเรียนฆังฆะทวีศิลป์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดเขาขุนพนม อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

โรงเรียนห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

13

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ นครศรีธรรมราช อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

10

โรงเรียนประชาวิทยา อ.กันตัง จ.ตรัง

โรงเรียนสุวรรณวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

-ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด-