จากต้นสาย...สู่ปลายน้ำ

ถึงแม้ว่าโลกของเราจะประกอบไปด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่ แต่น้ำเกือบทั้งหมดเป็นน้ำเค็มในมหาสมุทร เป็นน้ำจืดเพียงนิดเดียวเอง ประมาณกันว่าไม่ถึง 3% ของปริมาณน้ำทั้งโลก จากส่วนที่น้อยนิดของน้ำจืด ปรากฏว่า เป็นน้ำแข็งในแถบขั้วโลกเกือบทั้งหมด และน้ำ

บาดาลใต้ดิน เหลือที่เป็นน้ำจืดบนผิวโลกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น คาดว่าเพียงร้อยละ 0.03 นับว่าน้อยจริงๆ เมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการใช้น้ำของพลเมืองในโลกใบนี้ ที่น่าตกใจไปกว่านั้น น้ำจืดเพียงเล็กน้อยที่มนุษย์เอามาใช้ได้เป็นน้ำจืดตามแม่น้ำ คลองหนอง บึง ทะเลสาบ กลับเน่าเสียเป็นส่วนใหญ่ หรือไม่ก็แห้งขอด บางช่วงมีมากจนท่วมพื้นที่สร้างความเสียหายตามมาอีก ??...หรือวิกฤตน้ำมาถึงแล้วจริงๆๆ


ไฟล์ดาวน์โหลด