ศูนย์วิทย์เมืองคอน : พื้นที่เล็กๆ ความสุขแห่งการเรียนรู้

ศูนย์วิทย์เมืองคอน : พื้นที่เล็กๆ ความสุขแห่งการเรียนรู้

กิจกรรมเที่ยวเพลิน เพลิน Play & Learn @ ศูนย์วิทย์เมืองคอน ตอน “ดูผีเสื้อเขาหลวง เขาขุนพนม” เป็นทริปสำหรับครอบครัวที่จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ศูนย์วิทย์เมืองคอน” พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีชีวิตชีวา  ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๒๘ และ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์วิทย์เมืองคอน ได้ เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ ผู้เขียนหนังสือแมลง/ผีเสื้อและผู้เชี่ยวชาญเรื่องผีเสื้อมือหนึ่งของไทยเป็นวิทยากร มีผู้ปกครองและเด็กเข้าร่วม ๓๕ คนทั้งจากในพื้นที่นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้

มีโอกาสได้พูดคุย รับฟังการทำงานของศูนย์วิทย์เมืองคอนกับผู้อำนวยการศูนย์ฯ คุณบัญญัติ ลายพยัคฆ์ ทำให้ได้เรียนรู้การทำงานของสตาฟฟ์ทุกคนที่มืออาชีพ เมื่อนั่งฟังเรียนรู้งานจากท่าน ผอ. ทำให้รู้ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังความสำเร็จเป็นพลุแตกของศูนย์วิทย์เมืองคอน คือท่าน ผอ.ผู้นี้ ขณะเดียวกันวิสัยทัศน์ของ ผอ. ทำให้สตาฟฟ์ทุกคนพัฒนาศักยภาพของตัวเองในด้านที่ตนเองถนัดออกมาได้อย่างชัดเจน และทำงานเป็นทีมได้อย่างลงตัว 

บรรทัดต่างๆ ต่อจากนี้คือการพูดคุย ต้องบอกว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้ไปเรียนรู้งานของศูนย์วิทย์เมืองคอน นี่คือการทำงานของส่วนภูมิภาคโดยไม่ต้องรอให้ส่วนกลางสั่งการลงไป ศักยภาพของหน่วยงานยอดเยี่ยม น่ายกย่อง

บทสนทนากับ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช คุณบัญญัติ ลายพยัคฆ์

(บัญญัติ ลายพยัคฆ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช)ศูนย์วิทย์เมืองคอน : พื้นที่เล็กๆ ความสุขแห่งการเรียนรู้ นิยามหรือว่าสโลแกน “พื้นที่เล็กๆ ความสุขแห่งการเรียนรู้” ซึ่งสโลแกนนี้คิดโดย ท่าน ผอ.

กิจกรรมกรรมหลักๆ ของศูนย์จะมี ๔โครงสร้างหลัก 

๑.เรื่องของการเยี่ยมชมนิทรรศการ ส่วนใหญ่มีทั้งโรงเรียนจองมาเป็นคณะ แล้วก็วอล์คอินมาซึ่งอันนี้ใช้เวลาสองถึงสามชั่วโมงดูแบบไม่ได้เจาะลึกอะไร แต่ว่าเวลาเด็กมาเราก็จะปฐมนิเทศ ชี้แจง มีใบแรลลี่ หลังจากนั้นเขาก็ไปเรียนรู้ด้วยตนเอง เราไม่เน้นการดูนิทรรศการที่ว่าต้องให้มีคนอธิบายทุกจุดทุกป้าย เพราะนิทรรศการเราออกแบบให้เด็กหัดเรียนรู้ด้วยตนเอง เด็กจะไม่ได้จบลงที่เรา เขาจะต้องไปสืบเสาะแสวงหาความรู้ต่อ 

๒.เรื่องของค่ายวิทยาศาสตร์ อันนี้ถือว่าเป็นบริการที่ชัดเจนที่สุดของศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ้าคนพูดถึงศูนย์วิทยาศาสตร์ก็พูดถึงค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ของเราเน้นในเรื่องเจตคติไม่ได้เน้นในเรื่องตัวความรู้ เราจะทำอย่างไรให้เด็กรัก ชอบ สนุก เห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ห้องเรียนธรรมชาติ หลายๆ คนบอกว่าที่ศูนย์วิทย์ทำได้อย่างนี้เพราะเรามีอย่างนี้ แต่ความจริงผมอยากจะบอกกลับไปว่าคือคุณมีอะไร คุณก็ใช้ที่คุณมีเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพราะฉะนั้นเรามีต้นไม้ ภูเขา ลำธาร แม้กระทั่งชุมชนเราก็ใช้ชุมชนเป็นห้องเรียนหมดเลย พอเราออกแบบการเรียนรู้ลักษณะแบบนี้ คนที่มาเขารู้สึกสนุก เขาเห็นคุณค่าและชอบที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งตรงนี้ผลตอบกลับถือว่าดีมากๆ ตอนนี้โรงเรียนที่มาเข้าค่ายติดต่อกับเรา โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรังมา ๑๖ ครั้ง สาเหตุที่มาติดต่อกันเพราะพอกลับไปที่โรงเรียน ครูกับเด็กมีความสุขและสนุกที่จะเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก เพราะกระบวนการตรงนี้เราจะไม่เป็นการสอนความรู้ ฝึกกระบวนการทุกสิ่ง เราจะมีเหตุผลว่าทำไมเราถึงทำอย่างนั้น แต่เราจะไม่บอกเขา เรามีเหตุผลหมด 

๓.กิจกรรมการศึกษา เช่นการประกวด การแข่งขัน การวิจัย การทำโครงการต่างๆ หรือการมีนิทรรศการเคลื่อนที่ออกไปตามโรงเรียนในชนบท ตัวที่เด่นของเราคือการทำโครงการที่ช่วยเหลือสังคม คือโครงการจากต้นสายสู่ปลายน้ำ เกิดจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ทำกิจกรรมนักสืบสายน้ำ เราทำกับเด็ก คือเอาเด็กไปที่ลำธาร เอาแว่นขยายส่อง รู้จักตัวในน้ำจืด ตัวนี้มาเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำ ถ้าพบตัวอ่อนชีปะขาวมากแสดงว่าน้ำดี เพราะว่าสัตว์ตัวนี้ชอบออกซิเจนสูง เราจึงมาออกแบบกิจกรรมนี้เป็นจากต้นสายสู่ปลายน้ำ จากคลองนอกท่า จากน้ำตกพรหมโลกไหลออกสู่ทะเล ปีแรกเมื่อห้าปีที่แล้วเราทำจับชีพจรสายน้ำ หมายความว่าเอาชาวบ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนที่อยู่สองฝั่งคลองตั้งแต่น้ำตกพรหมโลกไปจนถึงเทศบาลปากปูนมาเรียนรู้ร่วมกัน กำหนดจุดในการศึกษาทั้งหมด ๓๗ จุด แบ่งลำคลองออกเป็นสามช่วง ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ใน ๓๗ จุดต้องเก็บอะไรบ้าง ๑.วิเคราะห์ตัวอ่อนสัตว์น้ำจืด ๒.ดูหิน ดูกรวด ดูทราย ดูพืชที่พบ ลักษณะของตลิ่ง ความลาดชันอะไรต่างๆ แบ่งคนที่เข้าอบรมเป็นกลุ่ม ในกลุ่มนี้ต้องมีคนทุกกลุ่มเป้าหมาย ต้นน้ำ กลาง ปลายน้ำต้องมี คละคนมาร่วมเก็บ ทั้งคนที่อยู่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้เห็นข้อแตกต่าง เรียกจับชีพจร ปีที่สองเก็บซ้ำ เป็นการสร้างกระบวนการให้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เอง ปีสามเริ่มทำโครงการเพื่อจะฟื้นฟูเล็กๆ เก็บขยะ ปีสี่ปรับเป็นฟื้นฟูระบบนิเวศน์คลองนอกท่า ให้ทุกคนเห็น ตกผลึกร่วมกัน ปีห้าที่ผ่านมา เราประสบผลสำเร็จ เทศบาล อำเภอ รับมาทำเอง ไปทำงบประมาณและทำบูรณาการเอง ไปดึงอาจารย์จากมหาวิทยาลัย นายกเทศมนตรีพรหมโลกพูดว่าผมผิดไปแล้ว เราไม่ได้บอกว่านายกฯทำไมทำฝายแบบนี้ ผมไม่จำเป็นต้องไปบอกเขา แต่ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

๔.บริการวิชาการ แรกเริ่มอบรมครู เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการสร้างความรู้จัก ความเข้าใจกับครู เชิญครูมาอบรม สอนลักษณะการสร้างสื่อวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อย่างง่าย เมื่อ ๒๐ ปีก่อน ตอนหลังมาเน้นเรื่องวารสาร โซเซียลมีเดีย ไลน์ พัฒนามาเป็นแชนแนลทางยูทูบ เข้าถึงทุกช่องทางแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

เด็กไม่ให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์เพราะเด็กไปให้ความสำคัญกับการติว
เด็กไม่ให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์เพราะเด็กไปให้ความสำคัญกับการติวคือวิทยาศาสตร์ของเขาคุณต้องติว คุณต้องมีความรู้ คุณต้องรู้ว่าถ้าคุณติวนี้คุณต้องเข้าสอบมหาวิทยาลัย แต่พวกเขาไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันเลย ตอนนี้ที่น่ากลัวมากๆ เลยคือห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซึ่งหลายๆ โรงเรียนชอบเปิดกันมากๆ สุดท้ายไม่ได้คนที่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์ ได้คนที่มีโอกาส คนพวกนี้ไปเรียนพิเศษตั้งแต่ชั้นประถม คนพวกนี้มีพ่อแม่มีฐานะหน่อย คนพวกนี้บางทีก็เรียนตามกระแสว่าลูกได้เรียนห้องเรียนพิเศษ และที่ร้ายไปกว่านั้นบางโรงเรียนใช้เป็นช่องทางในการรับฝากคน เพราะฉะนั้นเด็กห้องเรียนวิทยาศาสตร์พอจะออกมาเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ต้องนั่งรถสองชั้น ต้องมีเบรค อาหารต้องอย่างดี อะไรสารพัดอย่าง ซึ่งพอมาที่เราแล้วขอเปลี่ยนหมดเลย เด็กห้องเรียนวิทยาศาสตร์ต้องหนักกว่าเด็กเรียนเกษตร เพราะคุณจะหาข้อมูลอะไรสักอย่างคุณต้องขึ้นเขาไปเฝ้าว่าต้นไม้ต้นนี้จะออกดอกเมื่อไหร่ ออกใบเมื่อไหร่ ออกยอดเมื่อไหร่ นักวิทยาศาสตร์จะต้องเสียสละเพื่อแสวงหาความรู้ ครูเคยมาเล่าให้ฟังว่าในแล็บวิทยาศาสตร์มีบางแล็บที่ครูจะต้องให้เด็กหาของเตรียมมาจากบ้าน ทุกวันนี้ห้องเรียนพิเศษบางโรงไม่ได้เลย ผู้ปกครองมาโวยว่าจ่ายเงินไปตั้งหกหมื่นแล้วทำไมจะต้องให้ลูกเขาไปหาโน่นหานี่ ตอนนี้หลายโรงเรียนจึงมาร่วมมือกับเราในการช่วยหลอม ช่วยทำความเข้าใจ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ของเราทำเรื่องเจตคติ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ของเราทำเรื่องเจตคติ ทัศนคติเกือบจะร้อยเปอร์เซนต์ ให้รัก ให้ชอบ ให้สนุก ด้วยวิธีการเล่น วิธีการเล่นคือทักษะทางวิทยาศาสตร์ ถ้าเขารู้สึกว่าเขาชอบจังเลย เขาสนุก เขามีความสุข และเด็กที่ผู้ปกครองจะคิดว่าลูกคนรวย อยู่ในเมืองอะไรก็แล้วแต่ เด็กเขาต้องเล่นเป็นเรื่องหลัก พอมาถึงที่นี่ต้องให้เขาได้เล่นได้จับ เราไม่ไปหวังเลิศในเรื่องผลงานที่ปลายทาง แต่เราหวังในเรื่องของกระบวนการ พอเราเปลี่ยนเจตคติของเขาได้ เขารู้สึกสนุก มีความสุขกับการเรียนวิทยาศาสตร์ ไปทำต่อที่บ้านที่โรงเรียนได้เลย อยากแสวงหาอะไรหามาเพิ่มได้เลย 

การเรียนวิทยาศาสตร์คือการเสาะแสวงหาความรู้จากธรรมชาติ
กระบวนการที่เราทำแบบนี้เราเปลี่ยนเด็กจากผู้เสพเป็นผู้สร้าง ทุกวันนี้เราเป็นผู้เสพมากกว่าผู้สร้าง ดูจากอะไร ทุกวันนี้ถ้าหนังสือเรียนยังไม่มาครูจะสอนไม่ได้เลย ข้ามไปก่อนเลย แล้วนักเรียนบ้านเราถ้าใครลืมหนังสือ กระเป๋า การบ้าน เหมือนกับว่าวันนั้นไม่ได้เข้าห้องเรียน ทั้งที่ความรู้มีอยู่รอบตัวเต็มไปหมดเลย ทำไมเราต้องใช้หนังสือ ยึดหนังสือ เราจึงทำกิจกรรมลักษณะนี้ที่ศูนย์วิทย์คือให้คุณสร้างหนังสือ แต่คุณอย่าไปยึดความรู้เลย เด็กในวันนี้ทุกวันนี้ ทำการบ้านคู่กับสมาร์ทโฟน จิ้ม ลอก แปะ ใส่ สมาร์ทโฟนที่กูเกิ้ลเขาออกแบบ ถ้าไม่มีคนสร้าง ความรู้จะเอาจากที่ไหนใส่มาได้ เพราะฉะนั้นการเรียนวิทยาศาสตร์คือการเสาะแสวงหาความรู้จากธรรมชาติ การเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ใช่คุณโก๋คุณเก๋ คุณเท่ คุณอยากจะไปต่อหมอต่อวิศวะ คือการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อให้เข้าใจเรื่องของชีวิต อธิบายธรรมชาติได้ อันนี้คือเรื่องของค่ายวิทยาศาสตร์ ตอนนี้ยอดจองค่ายของโรงเรียนต่างๆ ยอดจองไปจนถึงปี ๕๘ แล้ว ศูนย์วิทย์ฯ จะทำค่ายปีละ ๑๕๐ รุ่น ปีหนึ่งๆ เจ้าหน้าที่เราทุกคนทำงานค่ายทุกวัน ยังมีอีกหลายโรงเรียนที่จองมาแต่คิวจองเต็มหมด ส่วนโรงเรียนไหนที่จองไว้แล้วยกเลิกโดยไม่มีเหตุอันสมควรเราจะไม่พิจารณารับจองครั้งต่อไปกิจกรรมซัมเมอร์แคมป์ ตัวฟีดแบคที่สำคัญคือความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว อันนี้สุดยอดมากเลย
กิจกรรมซัมเมอร์แคมป์ เลยเจาะกลุ่มเป็นครอบครัว พอเด็กเรียนรู้กลับไปบ้านบางทีเด็กสื่อสารกับพ่อแม่ไม่ได้ บางทีเรามองว่าพ่อแม่ทุกวันนี้เลี้ยงลูกด้วยเงิน ส่งไปเข้าค่าย เรียนพิเศษแล้ว ยังไงก็ช่าง ถือว่าหมดภาระของตัวเอง เราเลยทำเป็นค่ายแฟมิลี่ ค่ายครอบครัว ทำไปทำมา ทำทุกเดือน สมัยก่อนทำเฉพาะปิดเทอม แต่ละเดือนแตกต่างกันไป ค่ายครอบครัวเดิมใช้กิจกรรมค่ายของศูนย์วิทยาศาสตร์เอง ซึ่งมีประมาณ ๒๐ กว่ากิจกรรม แต่พอมีค่ายครอบครัวมาเราออกแบบกิจกรรมให้เด็กต่างไปจากเด็กมาเรียนด้วยตนเอง เราเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว คุณต้องทำกิจกรรมร่วมกัน และไม่ให้ประเภทฝากมาอย่างน้อยต้องมีพ่อแม่ น้า ยายก็ได้ ตัวนี้นอกจากว่าเด็กได้เรียนรู้ได้สนุกสารพัดอย่าง ตัวฟีดแบคที่สำคัญคือความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว อันนี้สุดยอดมากเลย ลูกเปลี่ยนนิสัยไปเลย ช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ปกครองบางคนมาเข้าค่ายกับเรา ไปเอาลูกออกจากโรงเรียนชื่อดังของจังหวัดเลยและพูดกับเราว่า โรงเรียนใช้ทุนสามานย์มาสอนเด็ก หมายความว่าต้องให้เด็กเรียนพิเศษ จ้างครูต่างชาติมาสอนเพื่อให้เด็กไปสอบเข้าโรงเรียนดังๆ ในตอน ม.หนึ่งได้ ซึ่งผิดกับเจตนารมณ์ในการตั้งโรงเรียนในครั้งแรก จึงเอาลูกออกและย้ายไปเข้าอีกโรงเรียนหนึ่ง และให้ ผอ.มาออกแบบการเรียนรู้กับศูนย์วิทยาศาสตร์ ทำให้เห็นพัฒนาการของลูกเขา เราควรสร้างการเรียนรู้ของสังคมไทยแบบนี้ คนเก่งเรียนไปเห็นแก่ตัวแทนที่จะมองเรื่องช่วยเหลือ เผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจกัน 

เราอยากให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของคนทั่วไปเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้
อย่างของเรามีเรียนวิทยาศาสตร์จากของเล่นพื้นบ้าน กิจกรรมของเราไม่ทำให้สูงไปเราอยากให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของคนทั่วไปเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้ เช่นแถวศูนย์วิทย์ฯ มีคนทำผ้าบาติก การทำบาติกมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่เยอะ ทำไมคุณต้องใช้ผ้าฝ้าย จากพาราฟินเป็นของแข็งแล้วทำให้เป็นของเหลว แล้วบ้านเราถ้าสอนการทำผ้าบาติกครูเริ่มจากเอาลายมาให้ เราก็จะเห็นมีปลา มีปะการัง มีหยดน้ำ จะไม่หลุดไปจากนี้ แต่ที่นี่เริ่มต้นว่าคุณคิดอะไรก็วาดลงไปเลย การให้อิสระเราประเมินได้เลยว่าลูกของเรา เด็กของเราคิดอะไรอยู่จากสิ่งที่เขาวาดมา เด็กถูกประเมินโดยที่เขาไม่รู้ตัว เรารู้ได้เลยว่าเด็กมาค่ายกิจกรรมไหนเขาชอบมากที่สุดดูจากที่เขาไปทำผ้าบาติกมา จะวาดดาวทั้งนั้น ชอบดูดาวกันทั้งนั้น อะไรแบบนี้ ทุกอย่างมีกระบวนการมีขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ เพียงแต่เราไม่ไปใส่ใจกับมัน พอเราทำแบบนี้เขาก็เห็นคุณค่าการเรียนศิลปะ วิชาวิทยาศาสตร์ก็สนุกขึ้น เป็นช่องทางให้เขาครีเอทต่อ พอเขารู้กระบวนการทั้งหมด ไม่ใช่ไปถึงก็ครูให้ลอกลาย ครูเอาสีมาให้เสร็จ ครูทำอะไรให้เสร็จ คิดว่าการทำงานศิลปะแล้วเอาไปอวดความสวย ครูมักให้คะแนนจากความสวย ไม่ได้ดูจากกระบวนการการสร้างสรรค์ จินตนาการรักงานเหมือนชีวิต รักศูนย์วิทย์เหมือนบ้าน
ในส่วนตัวทำงานเหนือราชการ เจ้านาย รักงานเหมือนชีวิต รักศูนย์วิทย์เหมือนบ้าน ต้องทำตัวเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนได้ ออกแบบเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ ศูนย์วิทย์ทำเรื่องยากๆ ให้เป็นการท่องเที่ยวได้ 

ศูนย์วิทย์จึงแตกต่างจากศูนย์อื่นๆ
ศูนย์วิทย์จึงแตกต่างจากศูนย์อื่นๆ ที่คนพาลูกมาเพราะคนที่นี่ตั้งใจ ถ้าผมไม่อยู่งานเดินปกตินั่นคือผมประสบความสำเร็จ ผมทำให้ทุกคนรักองค์กร ต้องสวมตำแหน่งเป็นพนักงานทำความสะอาด และเป็นผอ.ได้ 

การคัดกรองคน ไม่ประกาศรับสมัคร
การคัดกรองคน ไม่ประกาศรับสมัคร ถ้าใครสนใจ ผมรับสมัครงานทุกวัน วอล์คอินเข้ามาเลย ใบสมัครห้าแผ่น ดูคำถามหลังๆ เรียนวิชาอะไรมาบ้าง เอาวิชามาใช้อะไรบ้าง มีแรงจูงใจอะไร ประสบการณ์ที่ผ่านมา มาเขียนทิ้งไว้ได้เลย เอาตัวนี้มาอ่านคนเดียว ถ้าเขียนเข้าท่า เรียกมาสัมภาษณ์ เข้าท่าอีก บอกให้มาทำงานเลย แต่ผมไม่ให้ตังค์ เขาไม่มา ก็จบไป เพราะมาเรียนรู้งานของผม มาถึงไม่มีใครบอกว่าต้องทำอะไรบ้าง บางคนมาครึ่งวันก็กลับ ถ้าทนอยู่ได้สักอาทิตย์ อาทิตย์หลังบอกสตาฟฟ์ลองให้เขาทำนู่น นี่ นั่น ดูสิ เพราะคนๆ นี้จะมาร่วมงานกับเรา ไม่ใช้หน้าที่ของ ผอ.แล้ว ต้องช่วยกันปั้นดินให้เป็นดาว ดูว่าเขาจะตอบคำถามคนมาร่วมกิจกรรมได้ไหม จากนั้นจะจ้างรายวันก่อน พอรายวันเสร็จ เอาเงินนอกให้ เงินสวัสดิการให้พอมีค่าน้ำมัน หลังจากนั้นสตาฟฟ์บอกว่าโอเค ก็จ้างรายวันได้เฉพาะวันมาทำงาน หลังจากนั้นค่อยจับมาเซนต์สัญญา คนที่นี่เงินเดือนไม่เท่ากันสักคน ผมทำแมปปิ้งความสามารถของเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกคนพัฒนาตัวเองได้เสมอ เช่นในตารางใส่อันดับไว้ เบอร์สองถ้าพัฒนามาเก่งเทียบเท่าเบอร์หนึ่งก็ได้เบอร์หนึ่ง คนประเมินคือเพื่อนร่วมงาน 

สตาฟฟ์ทุกคนเวลาลงเวลาทำงานก็ต้องมาลงในห้องทำงานของผม เพื่อจะได้รู้จักกับสตาฟฟ์ในเรื่องรายละเอียดชีวิตด้วย แต่ละคนมีปัญหาหรือรายละเอียดต่างกันออกไป จะได้รู้ว่าจะช่วยเหลือหรือส่งเสริมอะไรเขาได้


นงค์ลักษณ์ เหล่าวอ / รายงาน
สนทนาเรียนรู้งานกับ ผอ.ศูนย์วิทย์เมืองคอน คุณบัญญัติ ลายพยัคฆ์ 
วันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช


ที่มา : http://www.oknation.net/blog/nonglakspace/2014/05/08/entry-1