"นครศรีธรรมราชเกมส์" ครั้งที่37 ปี 2559

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2559 "นครศรีธรรมราชเกมส์" ในระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2559 โดยกำหนดแข่งขันทังสิ้น 37 ชนิดกีฬา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและสนามกีฬาอื่นๆ ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช สนใจสามารถ ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ (http://www.nakhongames.com/2016) และไลน์สติกเกอร์ Bull Fighter sport Fun (http://store.line.me/stickershop/product/1221352/en)