รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ  

ไฟล์ดาวน์โหลด