รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

1. ศูนย์วิทย์ฯ รับจำนวนผู้เข้าค่ายตั้งแต่ 40 - 120 คน พักอาคารหอพักฟรี ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมค่ายได้ไม่เกิน 120 คน (ครูผู้ควบคุมพักอยู่ในบริเวณเดียวกับนักเรียน) และมีห้องพักครูที่สามารถรองรับได้จำนวน 8-10 คน

2. เริ่มการปฐมนิเทศ และดำเนินกิจกรรม เวลา 09.00 น. สถานศึกษา/หน่วยงานต้องเดินทางมาถึงค่ายก่อนเวลาดังกล่าว หากมาถึงหลังเวลา 10.00 น. กิจกรรมในภาคเช้าก็จะต้องยกเลิกไป เพราะมีเวลาไม่เพียงพอที่จะดำเนินกิจกรรม

3. ผู้เข้าร่วมค่ายต้องนำของใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น เครื่องเขียน (ปากกาหรือดินสอ) ยาประจำตัว ยากันยุง รองเท้าแตะ ไฟฉาย สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และผ้าห่มมาเอง (ศูนย์วิทย์ฯ มีหมอนและที่นอนไว้บริการ) ** เอกสารหรือคู่มือค่ายฯ ศูนย์วิทย์ฯ จัดเตรียมให้ และอาจเตรียมแฟ้มหรือซองใส่เอกสารกันเปียกมาด้วย **

4. ห้องอาบน้ำของนักเรียนแยกหญิง/ชาย เป็นห้องน้ำแบบปิด มีฝักบัว (ห้องน้ำบนอาคารหอพัก ไว้ใช้ในช่วงเวลา 21.00-05.00 น.)

5. การส่งรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา (พร้อมชื่อเล่น) และครูผู้ควบคุมมายังศูนย์วิทย์ฯ ก่อนวันเข้าร่วมค่ายอย่างน้อย  15 วัน ทาง Email : [email protected] (ไฟล์ word หรือ Excel) เท่านั้น เนื่องจากจะต้องนำรายชื่อดังกล่าวมาทำป้ายชื่อ และตรวจสอบเพื่อทำวุฒิบัตร หากสถานศึกษา/หน่วยงานไม่ส่งรายชื่อมาก่อนล่วงหน้า จะทำให้ผู้เข้าร่วมค่ายไม่มีป้ายชื่อ และวุฒิบัตรที่จะได้กลับไปจะเป็นวุฒิบัตรที่ยังไม่ได้ใส่ชื่อของผู้เข้าร่วมค่าย (รายชื่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 10% ของรายชื่อทั้งหมดที่แจ้งมา และกรุณาแจ้งล่วงหน้า)

6. การพิมพ์วุฒิบัตรจะพิมพ์ตามรายชื่อที่ส่งมาทาง E-mail และให้ผู้มาเข้าร่วมค่ายตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล อีกครั้ง จึงจะจัดพิมพ์วุฒิบัตร หากวุฒิบัตรผิดหลังจากนี้ จะไม่มีการแก้ไข (ผู้เข้าร่วมค่ายทั้งนักเรียนและครูผู้ควบคุม จะได้รับวุฒิบัตรทุกคน (เฉพาะคนที่มา)

7. ผู้เข้าร่วมค่ายต้องแต่งกายเหมาะสม รัดกุม เหมาะกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันแรกที่มาค่ายควรแต่งชุดพละหรือยูนิฟอร์มของโรงเรียน (ไม่ควรแต่งชุดนักเรียน) รองเท้าผ้าใบ ไม่สวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า เสื้อผ้าต้องไม่บางหรือสั้นจนเกินไป คอเสื้อต้องไม่ลึกเกินไป ไม่สวมกางเกงบ๊อกเซอร์ (ทั้งหญิงและชาย) ในขณะทำกิจกรรม และต้องสวมรองเท้าผ้าใบในการเข้าร่วมกิจกรรม Walk Rally กิจกรรมโรยตัวหน้าผาหิน และกิจกรรมปีนหน้าผา ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ สามารถสวมรองเท้าแตะได้

8. ค่าใช้จ่ายของการเข้าร่วมค่ายจ่ายวันที่มาเข้าค่ายตามจำนวนที่มาจริงด้วย เงินสด เท่านั้น

9. ค่าย 2 วัน 1 คืน และค่าย 3 วัน 2 คืน (ค่ายค้างคืน) รับนักเรียน ป.4 ขึ้นไปเท่านั้น

10. ศูนย์วิทย์ฯ ไม่อนุญาตให้พกพาอาวุธทุกชนิด และห้ามเล่นการพนันทุกประเภทภายในค่าย

11. ศูนย์วิทย์ฯ ไม่อนุญาตให้พกพา และสูบบุหรี่ ดื่มสุราหรือของมึนเมาทุกประเภท รวมทั้งยาเสพติดทุกประเภท

12. หากสถานศึกษา/หน่วยงานใดที่ได้จองค่ายไว้แล้ว แต่มีเหตุที่จะต้องยกเลิกการมาเข้าค่าย ศูนย์วิทยาศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับจองค่ายของสถานศึกษา/หน่วยงานนั้นในครั้งต่อไป แต่ถ้ายกเลิกด้วยความจำเป็นจะต้องมีหนังสือราชการจากสถานศึกษา/หน่วยงานแจ้งให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน (ในกรณีที่ยกเลิกโดยไม่แจ้ง จะต้องชดเชยค่าอาหารในวันแรกของค่าย (มื้อเที่ยงและเย็น รวม 2 มื้อ) ตามจำนวนผู้เข้าร่วมค่ายที่แจ้งไว้ในใบจองค่าย)

13. ไม่อนุญาตให้รถบัสที่จะรับ-ส่งผู้มาเข้าร่วมค่าย เข้ามาใน รร.วัดเขาขุนพนม (เนื่องจากมีการเรียนการสอน) ส่งเสร็จรถบัสเข้าไปจอดที่เขาขุนพนมโฮมสเตย์ และหากคนขับรถบัสจะพักในห้องพักของโฮมสเตย์จะต้องจ่ายค่าห้องพักเอง     (มีอาหารบริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ โรงอาหารของศูนย์วิทย์ฯ)

14. ผู้เข้าร่วมค่ายฯ ทุกคนต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องโรคโควิด-19 (สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะทำกิจกรรม)

15. โปรดศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนเดินทาง ** ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.nakhonsci.com หรือสอบถามได้ที่

** นายอนุชิต สพานทอง < 0862725488 > นักวิชาการศึกษา (หัวหน้างานกิจกรรมค่าย)

** น.ส.นาตยา มีมาก< 0836443090 > นักวิทยาศาสตร์ศึกษา (ตรวจสอบรายชื่อของผู้เข้าค่าย)